Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Instrukcja dotycząca postępowania w przypadku zanieczyszczenia wód

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZANIECZYSZCZENIA WÓD

 

1. Objawy zatrucia środowiska wodnego:
- liczne śnięte ryby w wodzie lub na jej brzegach
- plamy lub ślady toksycznych substancji: np. związki ropopochodne
- silne zapachy: fenolu, siarki, chlorku
2. Zawiadomić służby:
- Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska:
WIOŚ w Olsztynie:
10-117 Olsztyn
 1-go Maja 13b
tel.: 89 522 08 00 lub 89 522 08 39
fax: 89 527 32 84
sekretariat@wios.olsztyn.pl 
Delegatura WIOŚ w Giżycku:
11-500 Giżycko
Łuczańska 5
tel: 87 428 36 16
tel/fax: 87 428 24 85
gizycko@wios.olsztyn.pl 
Delegatura WIOŚ w Elblągu:
82-300 Elbląg
Powstańców Warszawskich 10
tel: 55 232 54 32
tel/fax: 55 232 76 18
elblag@wios.olsztyn.pl 
- najbliższy komisariat Policji
- Okręg PZW w Olsztynie – dział Zagospodarowania i Ochrony Wód
3. Zadania do wykonania po zaalarmowaniu służb:
- dokumentacja fotograficzna: wykonać aktualne zdjęcia miejsc występowania śniętych ryb, plam itp.
- na bazie mapy terenu sporządzić szkic sytuacyjny
4. Asysta podczas interwencji służb:
- WIOŚ – pobranie wody lub (i) śniętych ryb
- Policja – wizja lokalna połączona z wywiadem – świadkowie, okoliczności
5. Inwentaryzacja strat:
- oszacować straty w rybostanie: zebrać śnięte ryby, rozdzielić na gatunki i zważyć oddzielnie wg gatunku. Podczas tych czynności wykonywać dokumentację fotograficzną,
- sporządzić notatkę zawierającą: czas, informację o służbach obecnych na miejscu, oszacowanie obszaru zajętego zanieczyszczeniem (dołączyć szkic) oraz dokumentację fotograficzną, wielkość strat w rybostanie, listę członków koła PZW biorących udział w akcji, listę świadków oraz imię i nazwisko osoby sporządzającej notatkę oraz datę i miejsce sporządzenia.
6. Czynności końcowe:

-notatkę przekazać wraz z dokumentacją fotograficzną do biura ZO Okręgu PZW w Olsztynie

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Co sądzisz o przegradzaniu rzek, cieków wodnych?
JESTEM PRZECIWNY
POPIERAM
NIE MAM ZDANIA
Głosuj wyniki

Na skróty

Ilość odwiedzin