Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

ℹ Karpiowe Mistrzostwa Okręgu PZW w Olsztynie: 19-22.05.2022 r. jezioro Srebrne Duże 🏆🐟

Aktualności | 2022-05-04 | Publikujący: Okręg PZW w Olsztynie

📣KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 📣

▶️ Okręgowy Kapitanat Sportowy zaprasza członków Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie do wzięcia udziału w zawodach wędkarskich „Karpiowe Mistrzostwa Okręgu PZW Olsztyn”. 🏆🐟😍

▶️ Mistrzostwa rozegrane zostaną w dniach 19-22 maja 2022 r. na jeziorze Srebrne Duże k. Ostródy.

▶️ Zawody zostaną rozegrane zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW. Poniżej szczegółowy regulamin zawodów.

➡️ W zawodach mogą wziąć udział członkowie Okręgu PZW Olsztyn, którzy mają opłaconą składkę członkowską PZW na 2022 rok oraz posiadają zezwolenie na wędkowanie na wodach Okręgu PZW w Olsztynie.

➡️ Zapisy na zawody przyjmowane są od dnia 4 maja 2022 r. (środa) od godziny 18.00 pod numerem telefonu: ☎️ 796 783 211 ☎️.

Sędzia Główny zawodów – Jarosław Pliszka. 🙂

Uwaga! Ograniczona liczba miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 LISTA ZGŁOSZONYCH DRUŻYN
[start listy 04.05.2022 godz.18.00]:


PROGRAM ZAWODÓW

19.05.2022 r. godzina 10:00 - zbiórka w wyznaczonym punkcie i omówienie przebiegu
zawodów

19.05.2022 r. godzina 10:30 - losowanie stanowisk.

22.05.2022 r. godzina 13:00 - zakończenie zawodów.

22.05.2022 r. godzina 14:00 - rozdanie nagród, sesja zdjęciowa.

REGULAMIN ZAWODÓW

WSTĘP

1. Organizatorem zawodów jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie. Osobą odpowiedzialną za prawidłową organizację zawodów jest Pan Rafał Podpirko – koordynator dyscypliny karpiowej Okręgowego Kapitanatu Sportowego.

2. Zawody odbędą się w dniach 19-22.05.2022 r. na jeziorze Srebrne Duże w Piławkach koło Ostródy.

3. Zawody organizowane są na żywej rybie – ryby po zważeniu są z powrotem wypuszczane do wody.

4. Ekipy uczestniczące w zawodach są zobowiązane do przebywania w miejscu otwarcia i zakończenia zawodów do czasu oficjalnego ogłoszenia wyników i uroczystego zakończenia zawodów.

5. Organizator zawodów może przeprowadzić kontrolę antydopingową oraz stanu trzeźwości zawodników w każdym momencie trwania zawodów. Zawodnik odmawiający poddania się kontroli zostaje zdyskwalifikowany w całych zawodach.

6. Namioty i parasole ustawiane na stanowisku powinny być w kolorach: ciemnozielonym, khaki lub typu kamuflaż (zabronione jest używanie jaskrawych kolorów).

SPRZĘT, PRZYNĘTY I ZANĘTY STOSOWANE W ZAWODACH

1. Każda wędka używana w czasie zawodów musi posiadać wędzisko, kołowrotek z hamulcem, żyłkę lub plecionkę, zestaw obciążony ciężarkiem, jeden haczyk oraz obowiązkowo system mocowania przynęty poza haczykiem w jego bezpośredniej bliskości.

2. Mocowanie przynęty poza haczykiem (system włosowy) może być wykonane z plecionki, żyłki lub innych specjalistycznych produktów typu fluorocarbon.

3. Do żyłki lub plecionki powinien być zastosowany system: „anty shock” – przypon strzałowy chroniący przed zerwaniem podczas zarzucania.

4. Długość wędek jest ograniczona do 4 m.

5. Zawodnicy mogą posiadać dowolną ilość wędek, ale wolno im łowić maksymalnie 4 wędkami na team.

6. Do ustawienia wędek podczas łowienia służą podpórki i statywy – „pody” (rodpody, tripody itd.).

7. Dodatkowe wędki muszą być umieszczone pionowo poza podpórką na wędki.

8. Podbierak używany do podbierania ryb musi posiadać średnicę kosza co najmniej 70 cm.

9. Łowienie za pomocą swing feddera, swing tipa, drgającej szczytówki oraz Zig rig (pływak
do łowienia w toni) jest zabronione.

10. Ciężarki backleads (do zatapiania żyłki) są dozwolone, ale sędziowie mogą zażądać ich wyjęcia w każdej chwili, aby zweryfikować linie obszaru połowu.

11. Rzut może być wykonany tylko wtedy, gdy zawodnik jest pewny że nie spowoduje zagrożenia dla innych osób.

12. Zestaw musi być cały czas w zasięgu wzroku rzucającego.

13. Podczas zarzucania obciążenie nie może wykonywać żadnych ruchów bocznych.

14. Dozwolone jest używanie dowolnych sygnalizatorów brań.

15. Łowienie z użyciem spławika lub kuli wodnej jest zabronione.

16. Wszelkie urządzenia pneumatyczne do łowienia i nęcenia są zabronione.

17. Złowione ryby muszą być przetrzymywane żywe w workach karpiowych (w worku może
być tylko jedna ryba).

18. W czasie zawodów worki karpiowe muszą być zanurzone w wodzie na pełnej długości i nie mogą być dodatkowo obciążane (ołów, kamienie itp.).

19. Zawodnicy muszą posiadać wystarczającą liczbę worków karpiowych do przechowywania ryb.

20. W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt i zanęt roślinnych, produktów spożywczych, dowolnie barwionych oraz nasyconych substancjami zapachowymi, nasion, kulek proteinowych oraz pelletu – naturalnego lub sztucznego. Wymienione produkty nie mogą przekraczać średnicy 70 mm.

21. Zabrania się używać przynęt i zanęt zwierzęcych - zarówno żywych jak i martwych, ikry rybiej oraz produktów zawierających metal.

22. Na czas 72 godzinnych zawodów, ilość zanęty do nęcenia gruntowego, jak i przynęty hakowej nie może przekraczać 50 kg na team.

23. Po zawodach zabronione jest wrzucenie do łowiska nadwyżki zanęt i przynęt.

PRZEBIEG ZAWODÓW

1. Zawody rozgrywane są w jednej 72 godzinnej turze (czas pomiędzy drugim a czwartym sygnałem).

2. Dopuszcza się skrócenie czasu trwania zawodów z przyczyn losowych lub wobec wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, jednak aby zawody były uznane za rozegrane, nie mogą trwać krócej niż 48 godzin.

3. Po otrzymaniu i założeniu numerów startowych zawodnicy udają się przed wylosowane stanowiska, zatrzymują się przed nimi i oczekują na sygnał upoważniający do wejścia na stanowisko. W tym czasie nie wolno przygotowywać sprzętu wędkarskiego (sprzęt wędkarski znajduje się w stanie złożonym).

4. Obowiązują następujące sygnały:
- pierwszy sygnał - na 120 minut przed rozpoczęciem łowienia, po którym zawodnicy wkraczają na stanowisko, rozpoczynając samodzielne przygotowanie do zawodów. W czasie przygotowań do zawodów zawodnicy nie mogą otrzymywać żadnej pomocy.

- drugi sygnał - zawodnicy mogą zacząć nęcić i rozpocząć łowienie. Dopuszcza się używania procy, łyżek z rączką lub uchwytem, proc umieszczonych na ziemi napędzanych przy pomocy elastycznych taśm lub sprężyn, rozpuszczalnych toreb, rakiet zanętowych o średnicy wewnętrznej do 70 mm i długości 200 mm wyrzucanych za pomocą wędki, proc opartych na nogach zawodnika. Od godzin wieczornych do rannych (termin podany na odprawie technicznej) zabrania się używania proc i rakiet zanętowych umieszczonych na ziemi, wędek jako narzędzi do nęcenia rakietami typu spomb, pet lub tradycyjnymi. Dozwolone są rury zanętowe do kulek obsługiwane jedną lub dwoma rękami, oraz proca obsługiwana dwoma rękami. Za wyjątkiem wyżej wspomnianej przerwy czasowej nęcenie jest dozwolone za pomocą wszystkich systemów przewidzianych przepisami.

- trzeci sygnał - oznacza, że do zakończenia łowienia zostało 15 minut.

- czwarty sygnał - oznacza zakończenie łowienia.

- piąty sygnał - 15 min po czwartym sygnale, oznacza zakończenie tury zawodów. Po piątym sygnale jedynie ryba, która jest całkowicie wyjęta z wody będzie zaliczona.

5. Oświetlanie wody łowiska dozwolone jest wyłącznie za pomocą latarki czołowej, w celu podebrania złowionych ryb i umieszczenia ich w siatce.

6. Dozwolone jest oświetlenie wewnątrz namiotu.

7. Ważenie ryb (po telefonicznym zgłoszeniu) przeprowadza komisja wagowa, składająca się z co najmniej dwóch sędziów. W godzinach 21:00 – 7:00 rano jest przerwa w ważeniu.

8. Wynik ważenia podpisuje na karcie startowej sędzia i jeden z zawodników teamu.

9. W czasie ważenia siatka do ważenia dostarczona przez organizatora musi być obowiązkowo zwilżona, a waga wytarowana przed każdym ważeniem.

10. Siatki muszą być wykonane z miękkiego materiału i posiadać obramowanie.

11. Do czasu przybycia komisji wagowej, worki karpiowe muszą pozostawać w wodzie.

12. Po ważeniu pod nadzorem sędziów ryba wraca do wody.

13. Ważenie oraz wypuszczanie ryby do wody musi być wykonane z dużą ostrożnością.

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU BURZY

1. Jeżeli burza wystąpi przed lub podczas przygotowania do zawodów - żaden zawodnik nie może wejść na stanowisko (opóźniony sygnał wejścia na stanowisko) lub przygotowywać sprzętu (podwójny sygnał – koniec fazy przygotowania).

2. Jeżeli burza wystąpi w czasie trwania zawodów – zawody zostają natychmiast przerwane - wszyscy zawodnicy muszą schronić się poza stanowiskami.

3. Sygnały informujące o przerwaniu i wznowieniu zawodów:
- pierwszy sygnał – podwójny, po którym zawodnicy mają obowiązek natychmiastowego opuszczenia stanowiska. Jeżeli warunki pogodowe pozwolą, zawody będą kontynuowane.

- drugi sygnał – informuje o możliwości powrotu na stanowisko.

- trzeci sygnał – (5 minut po drugim) oznacza kontynuowanie zawodów.

4. Przerwa w zawodach z powodu burzy nie powoduje przedłużenia tury zawodów.

RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH

1. Do klasyfikacji zalicza się karp i amur o wadze co najmniej 1500 g.

2. Team przekazując komisji ważącej rybę, której waga jest mniejsza od ustalonej minimalnej lub jest okaleczona, otrzymuje żółtą kartkę.

3. Przyjmuje się zasadę, że do klasyfikacji zawodów zalicza się ryby zacięte i wyholowane pomiędzy rozpoczęciem (drugi sygnał), a zakończeniem zawodów (piąty sygnał).

4. Ryby zahaczone w innym miejscu niż pyszczek oraz znakowane do celów naukowych zalicza się do połowu.

5. Każda ryba złowiona w łowisku zawodnika, a która przejdzie na sąsiednie stanowisko, zostaje uznana za ważną pod warunkiem, że nie splącze się zarzuconymi tam zestawami.

6. Zawodnik ma prawo wejścia do wody maksymalnie do pasa w celu podebrania ryby i umieszczenia jej w podbieraku.

7. Zawodnicy i sędziowie we wszystkich fazach zawodów są zobowiązani do ostrożnego obchodzenia się ze złowionymi rybami.

ZASADY USTALANIA WYNIKÓW

1. Team otrzymuje jeden punkt za każdy gram złowionych ryb.

2. Za przedstawienie komisji sędziowskiej ryby zabrudzonej ziemią lub zanętą, tytułem kary odlicza się 5 % punktów z liczby punktów uzyskanych za rybę.

PUNKTACJA
1. Podstawą klasyfikacji teamu są punkty uzyskane za złowione ryby, zwane dalej punktami.

2. Team zdyskwalifikowany jest uwzględniany w wynikach, ale nie jest sklasyfikowany i otrzymuje liczbę punktów sektorowych równą liczbie teamów w najliczniej obsadzonym
sektorze plus 1.

3. W przypadku dyskwalifikacji, kolejne teamy utrzymują swoje dotychczasowe punkty sektorowe (np. team sklasyfikowany z 3 punktami sektorowymi został zdyskwalifikowany, następny team utrzymuje swoje punkty sektorowe (tj. 4 pkt. sektorowe).

4. Za rażące naruszenie regulaminu zawodów, sędzia główny może ukarać team dodatkowymi punktami karnymi w liczbie do 3 punktów sektorowych.

5. W przypadku ukarania teamu punktami karnymi, kolejne teamy utrzymują swoje dotychczasowe punkty sektorowe.

KARY DYSCYPLINARNE.

1. Team może otrzymać ostrzeżenie (żółtą kartkę) za:
− wchodzenie do wody w czasie przygotowania do zawodów;

− rozpoczęcie nęcenia przed drugim sygnałem;

− używanie sprzętu niezgodnego z przepisami regulaminu;

− łowienie w pasie neutralnym lub na łowisku sąsiednim;

− przedstawienie komisji sędziowskiej ryby poniżej wagi ustalonej w czasie odprawy technicznej;

− korzystanie z pomocy z zewnątrz;

− używanie „urządzeń świecących” lub innych systemów oświetlenia (w godzinach ustalonych na odprawie technicznej);

− nieostrożne obchodzenie się z rybami podczas ważenia i wpuszczania do wody;

- opuszczenie stanowiska bez zgody Sędziego Głównego w trakcie trwania zawodów oraz przebywanie na stanowiskach innych drużyn. Dopuszcza się opuszczenie stanowiska jedynie na czas korzystania z toalety przy czym musi być to toaleta ustawiona najbliżej stanowiska.

2. Team otrzymuje czerwoną kartkę za:
− otrzymanie dwóch żółtych kartek lub drugiej żółtej kartki podczas tury zawodów;

− stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie zawodów;

− niesportowe lub nieetyczne zachowanie się zawodników w stosunku do organizatora,

sędziego czy innych zawodników;

− posiadanie na stanowisku więcej przynęt lub zanęt niż ilości dozwolone na zawodach; −

używanie niezgodnych z regulaminem przynęt i zanęt (żywych i martwych przynęt i zanęt
zwierzęcych, ikry rybiej, kul zanętowych powyżej średnicy 70 mm);

− wrzucenie do łowiska nadwyżki zanęt i przynęt po zakończeniu zawodów;

− łowienie poza obszarem łowiska mimo jednokrotnego ostrzeżenia; − wnoszenie na

stanowisko lub przyjmowanie od osób trzecich, sprzętu, przynęt lub zanęt, w czasie innym niż do tego przeznaczony;

− niedostosowanie się do przepisów podczas burzy;

− niezgłoszenie się do kontroli antydopingowej;

− za wszelkiego rodzaju próby oszustwa mające na celu uzyskanie korzyści punktowych np. celowa deformacja ryby, wielokrotne przedstawienie tej samej ryby do punktacji itp.;

− przedłożenie komisji sędziowskiej ryby złowionej w innym miejscu niż sektor zawodów lub w innym czasie niż czas trwania tury zawodów.

POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Na stanowisku oraz terenie całych zawodów obowiązuje całkowity zakaz palenia ognisk oraz grilla.

2. Na każdą drużynę przewidziane jest 1 miejsce parkingowe na jednym z dwóch parkingów. W przypadku, gdy drużyna zdecyduje się na przyjazd dwoma autami – jedno z aut musi zostać odstawione poza teren leśny. Organizator nie odpowiada za samochody oraz rzeczy pozostawione na parkingach na terenie zawodów jak i poza nimi.

3. W czasie trwania zawodów na stanowisku musi być cały czas co najmniej jeden zawodnik. W razie rezygnacji z łowienia jednego z członków drużyny drugi może łowić jedynie na dwie wędki.

4. W sprawach niewymienionych w niniejszym regulaminie stosujemy się do Regulaminu
Amatorskiego Połowu Ryb Okręgu PZW w Olsztynie.

5. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację wizerunku w Internecie i mediach
społecznościowych.

6. Zawodnicy przestrzegają zasad bezpieczeństwa nad wodą.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez niezachowanie
przez uczestników zasad bezpieczeństwa, a w szczególności obowiązków wymienionych w regulaminie.

8. Udział w zawodach jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

9. W przypadku niestosowania się do powyższego regulaminu Sędzia Główny zawodów ma prawo zdyskwalifikować zawodnika.

10. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w każdym momencie, jednak będzie to uprzednio konsultowane z zawodnikami.

11. Ze względu na ograniczenia łowiska i chęć zapewnienia komfortowych warunków do przeprowadzenia zawodów organizator zawodów przewiduje 12 dwuosobowych stanowisk. O zakwalifikowaniu się do zawodów decyduje kolejność zgłoszeń.

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Co sądzisz o przegradzaniu rzek, cieków wodnych?
JESTEM PRZECIWNY
POPIERAM
NIE MAM ZDANIA
Głosuj wyniki

Na skróty

Ilość odwiedzin