Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Kontakt z Dyrektorem Biura

W celu ułatwienia spotkań z przedstawicielami kół, w sprawach związanych z ich działalnością, Dyrektor Biura Okręgu ZO PZW z siedzibą w Opolu mgr inż. Jakub Roszuk wydał zarządzenie precyzujące zasady uzgadniania takich spotkań. Przestrzeganie tych zasad usprawni z pewnością kontakty na linii Zarządy Kół - Dyrektor Biura ZO PZW Opole i w znaczny sposób przyśpieszy rozwiązywanie pojawiających się problemów.

ZARZĄDZENIE

 

nr 3/I/2012

 

Dyrektora Biura Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu

 

z dnia 02/01/2012

 

 

                       w sprawie:  zasad obsługi interesantów przez Dyrektora Biura Zarządu Okręgu PZW z/s w Opolu 

W celu usprawnienia obsługi interesantów przez Dyrektora Biura Zarządu Okręgu PZW z/s w Opolu zarządza się, co następuje:

 

1.     Termin spotkania należy ustalić z wyprzedzeniem w Sekretariacie Biura ZO PZW, przy czym w poniedziałki (po potwierdzeniu godziny, tematu oraz grona uczestników w Sekretariacie) spotkania możliwe są w godz.8.00-16.00, zaś terminy spotkań w pozostałych dniach należy uzgadniać z Sekretariatem Biura ZO PZW z podaniem konkretnej daty i godziny, problematyki oraz grona osób uczestniczących w spotkaniu.

2.     Ewentualne zmiany terminu i umówionej godziny spotkania należy zgłaszać do Sekretariatu Biura ZO PZW lub – gdy wynikają one z inicjatywy Sekretariatu – będą one zgłaszane przez Sekretariat Biura ZO PZW.

3.     W celu usprawnienia organizacji spotkania osoba zgłaszająca chęć spotkania zobowiązana jest każdorazowo podać pracownikowi Sekretariatu Biura ZO PZW telefoniczny numer kontaktowy.

4.     Wykonanie zarządzenia polecam Sekretariatowi Biura ZO PZW.

5.     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 09 stycznia 2012 r.

6.     Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej.

                                                                                                                       Dyrektor Biura

                                                                                                                   mgr inż. Jakub Roszuk

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin