Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Łowiska specjalne

 

REGULAMIN ŁOWISKA SPECJALNEGO ”PRZYSIECZ”

 

1.  Gospodarzem łowiska jest Koło PZW Prószków z siedzibą w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego 6 (tel. 664 743 565).

2.  Łowisko jest udostępnione do amatorskiego połowu ryb przez cały rok jest łowiskiem karpiowym zlokalizowanym w miejscowości Przysiecz.

3.   Połów ryb w łowisku jest dozwolony wyłącznie przez osobę uprawnioną do amatorskiego połowu ryb w wodach użytkowanych przez Okręg PZW z/s w Opolu oraz posiadającą imienne zezwolenie wydawane corocznie przez gospodarza łowiska.

4. Posiadacz zezwolenia jest zobowiązany do wędkowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18.04.1985r. o   rybactwie śródlądowym /tekst jedn.  Dz. U. z 2015 r., poz. 652/ i Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb z następującymi ograniczeniami:   

a)      obowiązuje wymiar ochronny dla szczupaka, sandacza do 50 cm,

b)      obowiązuje wymiar ochronny amura do 50 cm oraz powyżej 70 cm,

c)      obowiązuje wymiar ochronny karpia do 35 cm oraz powyżej 60 cm,

d)  obowiązuje zakaz wędkowania w godzinach nocnych, tj. od zmierzchu do świtu 1 godz. po zachodzie słońca i 1 godz. przed wschodem słońca z wyłączeniem wyznaczonego obszaru, na którym dopuszcza się wędkowania całą dobę (obszar objęty możliwością całododobowego wędkowania wyznaczono tablicami informacyjnymi umieszczonymi na terenie łowiska),

e)      obowiązuje zakaz wędkowania ze środków pływających,

f)       obowiązują następujące limity ilościowe ryb złowionych w okresie dnia wędkarskiego przeznaczonych do zabrania z łowiska:

·               karp lub amur lub szczupak  - 2 szt.

·               karp, amur - łącznie 2 szt.

·               karp, szczupak - łącznie 2 szt.

·               amur, szczupak - łącznie 2 szt.

g)      obowiązuje roczny limit ilościowy złowionych ryb przeznaczonych do zabrania z łowiska:

·               karp, amur, szczupak  - łącznie 50 szt.

W przypadku osiągnięcia limitu należy wykupić kolejną licencję na bieżący rok.

h)      nie zezwala się na połów ryb kuszą.

i)        koszt rocznego zezwolenia wynosi 200 zł.

j)        koszt rocznego zezwolenia ulgowego wynosi 100 zł.

5.    Po wykorzystaniu limitu ilościowego ryb określonego w  pkt 4.f  wędkujący zobowiązany jest do opuszczenia łowiska.

6.     Wędkujący w wieku od 10 do 16 lat zobowiązani są do posiadania legitymację członkowskiej PZW i aktualnej licencji ulgowej.

7.    Posiadacz licencji ulgowej może wędkować na jedną wędkę stosując się do połowy limitów  ilościowych obowiązujących na łowisku.

 

8.     Na łowisku obowiązuje zakaz:

a)      budowy i remontów pomostów oraz stanowisk wędkarskich bez zgody gospodarza łowiska,

b)      palenia ognisk i wypalania traw.

9.   Obowiązuje prowadzenie rejestru połowu ryb na zasadach określonych w Instrukcji do „Rejestru połowów  wędkarskich” obowiązującej na wodach użytkowanych przez Okręg PZW z/s w Opolu.

 

10.  Osobie, która nie przestrzegała zapisów zezwolenia Koło PZW Prószków może odmówić wydania kolejnego zezwolenia na rok następny.

       

11.   W przypadku utraty zezwolenia, należy niezwłocznie powiadomić wydającego zezwolenie.

        Nowe zezwolenie będzie wydane na podstawie wpisu w ewidencji rejestru zezwoleń.

12.   Zarząd Koła PZW Prószków upoważniony jest do okresowego zamknięcia łowiska maksymalnie na 14 dni w ciągu roku .

 

13. Aktualne informację dotyczące możliwości uzyskania licencji umieszczono na tablicach informacyjnych łowiska oraz na stronie internetowej Koła PZW Prószków pod adresem: www.pzw.org.pl/proszkow

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin