Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu z korzystania z wód Kanału Gliwickiego

Aktualności | 2023-09-12 | Publikujący: Okręg PZW w Opolu

Działając na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2023 r. poz. 190) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Wprowadza się zakaz korzystania z wód Kanału Gliwickiego w sekcjach: 

1) II sekcja Kanału Gliwickiego w km 7+800 – 15+110 (odcinek od Śluzy Nowa Wieś do Śluzy Sławięcice); 

2) III sekcja Kanału Gliwickiego w km 15+110 – 18+500 (odcinek od Śluzy Sławięcice do granicy województwa opolskiego). 

 

2. Pod pojęciem korzystania z wód rozumie się w szczególności spożywanie wody, wchodzenie do wody, kąpiele, połów i spożywanie ryb, pojenie zwierząt gospodarskich i domowych, używanie wody do celów gospodarczych, w tym podlewanie, uprawianie sportów wodnych i turystyki oraz inne działania wiążące się z bezpośrednim kontaktem z wodami, o których mowa w ust. 1. 

 

3. Zakaz określony w ust. 1 nie dotyczy działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego, prac budowlanych, utrzymania wód, prac konserwacyjnych. 

 

§ 2. Kto naruszy zakaz, o którym mowa w § 1, podlega karze grzywny wymierzonej na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r., poz. 2008 i 2052). 

 

§ 3. Zakaz, o którym mowa w § 1 ust. 1 wprowadza się na okres do dnia 30 września 2023 r. 

 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin