Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Podstawowe informacje o zasadach połowów na wodach Okręgu PZW w Opolu w roku 2014./uzupełnione/

Aktualności | 2014-01-24 | Publikujący: Okręg PZW w Opolu

ERRATA DO ZEZWOLENIA NA AMATORSKI POŁÓW RYB NA WODACH OKRĘGU PZW W OPOLU W ROKU 2014 !!!!.
Jest :
- pkt 17 . Na zbiorniku Dębowa obowiązuje wymiar ochronny amura powyżej 70 cm i limit dobowy (doba jw.) 2 sztuki łącznie z karpiem.
Powinno być:
- pkt 17. Na zbiorniku Dębowa obowiązuje wymiar ochronny amura powyżej 70 cm i limit dobowy (doba jw.) 2 sztuki łącznie z karpiem. Wymiar ochronny karpia powyżej 60 cm.
2. Zezwolenie na amatorki połów ryb wędką nie upoważnia do połowów ryb na „Stawie pod Grzybkiem” w gminie Namysłów.
3. Zezwolenie na amatorki połów ryb wędką nie upoważnia do połowów ryb na „Stawie Kościerzyce ” w gminie Lubsza.

Instrukcja do „Rejestru połowów wędkarskich"

 

1.      Przed rozpoczęciem każdego wędkowania  wędkarz zobowiązany jest do wypełnienia rubryk ;"Data połowu"data i " Nr łowiska lub nazwa łowiska" numer łowiska
(numeracja łowiska dla obwodów wód płynących od 1-12, dla zbiorników zaporowych 13-19, dla wód górskich 21-32, numeracja dla wód stojących od 0.2 do 0.107).

2. Po złowieniu ryb objętych limitem ilościowym / patrz tabela/ i po włożeniu ich do siatki bezzwłocznie wpisujemy do rejestru każdy gatunek w osobnym wierszu a każdą  złowioną  sztukę zaznaczamy  kreską pionową. Rubryki  „Łącznie  sztuki" i „Długość ryb" wypełniamy po zakończeniu wędkowania. Dotyczy to również okonia.

3. W przypadku nie zabierania złowionych  ryb z łowiska  bezzwłocznie po złowieniu wypuszczamy je do wody nie zapisując ich w

rejestrze. Wyjątkiem od tej reguły jest oficjalny trening przed organizowanymi przez Okręg spławikowymi zawodami sportowymi .W

tym przypadku wystarczy wpisać datę odbywania treningu oraz słowo „trening". Gatunki ryb nie wymienionych w tabeli nie wpisujemy w rejestr.

4.Wędkując na wodach obwodów nie będących wodami głównymi np. wędkując na rzece Ścinawce w rejestr wpisujemy nr 7c.

5.Rejestr po zakończeniu sezonu podlega zdaniu w macierzystym kole. W przypadku wypełnienia całego rejestru przed zakończeniem sezonu, wędkarz ma obowiązek kontynuować wpisy na dodatkowej wkładce , którą otrzyma w swoim kole.

 

 

 

 

 

Wzór poprawnego  wypełnienia rejestru:

 

Data połowu

Nr łowiska lub nazwa łowiska

Gatunek ryby sztuki

Łącznie sztuki

Długości ryb (cm)

09.06.2014

7c

7

2

35, 32

14.08.2014

0.58

3-I

1

66

15.08.2014

25

12-I,I

2

45,60

20.10.2014

13

1-I

1

70

20.10.2014

13

3- I

1

75

21.10.2014

14

13- I, I, I, I, I

5

36,38,40,50,53

 

Przykład błędnego wypełnienia rejestru:

 

Data połowu

Nr łowiska lub nazwa łowiska

Gatunek ryby sztuki

 Łącznie sztuki

Długość ryb (cm)

20.10.2014

13

1,3

2

55,70

 

 

Numery gatunków ryb

Gatunek

Numer

Gatunek

Numer

Szczupak

1

Pstrąg potokowy

7

Okoń

2

Pstrąg tęczowy

8

Sandacz

3

Lin

9

Sum

4

Karp

10

Węgorz

5

Amur

11

Boleń

6

Brzana

12

Świnka

14

Leszcz

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje dodatkowe

Rejestracja połowów ryb jest obowiązkiem każdego wędkującego członka PZW i obowiązuje na wszystkich wodach Okręgu Opolskiego.

Zgodnie z uchwałą Prezydium ZO nr 73/Prezydium/2006 z dnia 18/12/2006 „każdy członek Okręgu PZW Opole, który nie wywiąże się

z obowiązku terminowego zdania rejestru połowu za bieżący rok podlega opłacie sankcyjnej w wysokości 30, - zł."

 

Rozporządzeniami Wojewody Opolskiego nr 0151/P/1/04, 0151/P/3/05, 0151/P/7/2004,  decyzją nr 170/2008 Zarządu Województwa Opolskiego oraz uchwałą nr 4886/2010 zostały ustanowione obręby ochronne obejmujące:

- rzekę Nysę Kłodzką na odcinku 300 m poniżej budowli zrzutowej zb. wodnego Kozielno;

- rzekę Małą Panew w Turawie na odcinku 200 m poniżej jazu elektrowni zbiornika retencyjnego Turawa;

- w miejscowości Świerkle na akwenie Śródlesie II;

- rzekę Białą Głuchołaską od wiszącej kładki dla pieszych w Głuchołazach-Zdrój w dół rzeki do jazu z przepławką na wysokości Stadionu w Głuchołazach;

- rzekę Nysę Kłodzką obejmujący odcinek kanału odprowadzającego wodę z elektrowni wodnej w miejscowości Piątkowice oraz odcinek rzeki Nysa Kłodzka na wysokości tego kanału;

- wody rzeki Widawy jej dopływów, rozlewisk, wody rowu melioracyjnego oraz wody Zbiornika Michalice w promieniu 100m od mostu nad dopływem do Zbiornika Michalice ;  

Uchwały nr 1879/2012, 2584/2012 Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie ustanowienia całkowitego zakazu uprawiania amatorskiego połowu ryb na rzece Nysa Kłodzka obejmują;

- rzekę Nysę Kłodzką w Otmuchowie na odcinku 100 m poniżej jazu elektrowni zbiornika retencyjnego Otmuchów;

- rzekę Nysę Kłodzką w Nysie na odcinku 200 m poniżej zapory  zbiornika retencyjnego Nysa;

- rzekę Nysę Kłodzką w Nysie na odcinku 153 m poniżej jazu saperów, przy ulicy Wyspiańskiego (oznakowanie tablicą);

- rzekę Nysę Kłodzką w Nysie na odcinku od jazu elektrowni przy ul. Szlak Chrobrego do filarów mostu Bema;

- rzekę Nysę Kłodzką w Nysie na odcinku 100 m poniżej jazu przy ul. Alei  Wojska Polskiego;

 

Uchwałą 4886/2010 Zarządu Województwa Opolskiego ustanowiono czasowe obręby ochronne obowiązujące

od 01 marca do 31 maja każdego roku:

- na Zbiorniku Turawa obejmujący południowo-wschodnią cześć zb. Turawa od cypla zwanego lokalnie „Angel Spitzem" obejmując ujście rzeki Libawy, Mała Panew i przepompownie do cypla na wysokości miejscowości Szczedrzyk;

- na rzece Mała Panew obejmujący odcinek od mostu w miejscowości Czarnowąsy do ujścia Małej Panwi do Odry;

- na Zbiorniku Nysa od tablicy informacyjnej przy końcu wału w miejscowości Siestrzechowice do tablicy informacyjnej w miejscowości Buków;

- na Zbiorniku Otmuchów od przekopanego toru kolejowego w miejscowości Ligota do ujścia rzeki Nysa Kłodzka;

- na starorzeczu Odry w miejscowości Rogi ;          

-  starorzecze rzeki Kłodnicy o potocznej nazwie Solec; 

Na Kanale Odry w Zwanowicach na odcinku 300m poniżej śluzy ustanowiono zimowisko ryb, na którym obowiązuje zakaz wędkowania

od 01 grudnia do 31 marca następnego roku. 

Na Zbiorniku Kluczbork wprowadza się zakaz połowu ryb na rzece Stobrawie - 50 metrów powyżej zbiornika wstępnego, na zbiorniku wstępnym, oraz w promieniu 50 metrów poniżej zbiornika wstępnego, jak również na rzece Stobrawie do mostu drewnianego poniżej zbiornika Kluczbork. (oznaczenia tablicami).

 

 

Ogólne zasady i warunki  połowu  ryb określa Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb uchwalony przez ZG PZW

a na wodach Okręgu PZW Opole ponadto obowiązuje:

1. Okres ochronny dla szczupaka na zbiornikach zaporowych Nysa, Otmuchów, Turawa, Brzózki, Michalice, Ujazd, Kluczbork obowiązuje od 1 stycznia do 31 maja. Na pozostałych wodach od 1 stycznia do 30 kwietnia.

2. Na zbiorniku Michalice ustala się limit drapieżników /sandacz lub szczupak / -  1 sztuka w ciągu doby (doba od godz. 0.00 do godz. 24.00)   

3. Wymiar ochronny pstrąga tęczowego wynosi  30 cm. oraz limit ilościowy - 3 sztuki.

4. Wymiar ochronny okonia  wynosi 18 cm.

5. Obowiązuje bezwzględny zakaz zabierania z łowiska lipieni.

6. Wymiar ochronny pstrąga potokowego  wynosi 30 cm.

7. Na wodach użytkowanych przez koła PZW poza wodami należącymi do obwodów rybackich obowiązuje górny wymiar ochronny karpia powyżej 70 cm.  Wymiar ten obowiązuje również na zbiorniku Michalice należącym do obwodu rybackiego rzeki Widawy.

8. Na wszystkich wodach Okręgu wprowadza się limit ilościowy leszcza - 10 sztuk o wymiarze pow. 35 cm w ciągu doby (doba jw.).

9. Na zbiornikach zaporowych Nysa, Otmuchów ,Turawa, Michalice, Brzózki, Kluczbork od 01 stycznia do 31 maja obowiązuje zakaz połowu ryb metodą spinningową zarówno ze środków pływających jak i z brzegów. Połów ryb spokojnego żeru (metoda spławikowa, gruntowa) ze środków pływających dozwolona od 01 maja.

10. Zakaz połowu ryb na „żywca"  i „martwą" rybkę", a także  jej części na zbiornikach zaporowych obowiązuje od 01 stycznia do 31 maja zaś  na pozostałych wodach Okręgu od 01 stycznia do 30 kwietnia.

11. Na zbiornikach zaporowych obowiązuje całkowity zakaz trollingu .

12. Na wodach stojących poza obwodami rybackimi po zarybieniu karpiem (z przydziału Okręgu) obowiązuje dwutygodniowy zakaz wędkowania . Wyjątkiem są łowiska „złów i wypuść".

13. Na łowisku „złów i wypuść" na Białej Głuchołaskiej obowiązuje połów ryb metodą muchową z zastosowaniem haków bezzadziorowych lub pozbawionych zadzioru.

15. Na Nysie Kłodzkiej od zapory zb. Kozielno do zapory zb. Nysa nie obowiązuje limit  i okres ochronny bolenia.

16. Na Nysie Kłodzkiej od zapory zbiornika Nysa do jazu na Alei Wojska Polskiego wprowadza się w okresie 01.01.2014r.-30.04.2014r. zakaz połowu ryb metodą spinningową.

17. Na zbiorniku Dębowa obowiązuje wymiar ochronny amura powyżej 70 cm i limit dobowy (doba jw.) 2 sztuki łącznie z karpiem. Wymiar ochronny karpia powyżej 60 cm.

18. Na zbiorniku Kluczbork obowiązuje limit ilościowy szczupaka, sandacza, i węgorza - 1 sztuka dziennie (łącznie) przy czym obowiązuje zakaz stosowania żywej lub martwej rybki (lub jej części) na przynętę,. Wymiar ochronny okonia  ustala się na 23 cm.

19. Zbiornik Kluczbork wyłączony z otwartego wędkowania z wyjatkiem członków PZW zrzeszonych w kolach PZW Kluczbork, Olesno Miasto, Olesno Rzemieślnik i Wołczyn.


20. Dopuszcza się stosowanie haków zadziorowych na karpiowych łowiskach „złów i wypuść".

21. Okres ochronny dla sandacza obowiązuje od 1 stycznia do 31 maja.

 

Przypominamy:

- Używanie podrywki w celu pozyskania żywca jest dozwolone tylko i wyłącznie w miejscu i w czasie prowadzenia połowu ryb wędką.

 (podrywka wędkarska o wymiarach 1metr na 1 metr o oczku nie mniejszym niż 5 mm ).

- Zabrania się podejmowania z wody wszelkiego rodzaju sprzętu połowowego, a o fakcie ich zlokalizowania,, a także o zauważonych  wykroczeniach należy powiadomić Państwową Straż Rybacką (774425971), Społeczną Straż Rybacką (604596509 Opole) (604440595 Nysa)lub Policję (997).

- O zauważonych skażeniach środowiska wodnego należy powiadomić WIOŚ (774539906 lub 606605052) oraz Dział Ochrony Wód Biura Okręgu PZW Opole tel. 77/454-55-54.

- Stanowisko wędkarskie, niezależnie od tego, w jakim stanie się go zastało, e w trakcie wędkowania powinno być czyste  i takie pozostawione.

- Rejestr połowu nie dotyczy pozwoleń jednodniowych , trzydniowych i siedmiodniowych. Z obowiązku posiadania rejestru połowu zwolnieni są także obcokrajowcy i niezrzeszeni.

- Jeżeli wędkarz złowi rybę oznakowaną i zabiera ją z łowiska , ma obowiązek przesłać do Zarządu Okręgu informację o jej gatunku, długości, ciężarze oraz dacie i miejscu złowienia (w przypadku nie zabierania oznakowanej ryby o fakcie jej złowienia należy powiadomić Zarząd Okręgu).

- W trakcie połowu ryb ze środków pływających  obowiązuje zachowanie trzeźwości.

- Wędkarz łowiący ze środków pływających  zobowiązany jest do posiadania wymaganego stosownymi przepisami  sprzętu ratunkowo-asekuracyjnego .

- Obowiązuje zakaz przejazdu przez wały ochronne.

-Informacje o porozumieniach zawartych z innymi Okręgami znajdują się na stronie internetowej www.pzw.org.pl/opole oraz w siedzibach Kół.

- Niektóre z wymienionych w wykazie łowisk, odcinki rzek, ich dopływy, a także wody stojące uchwałami Zarządu Okręgu mogą być trwale lub okresowo wyłączone z wędkowania np. wody po zarybieniu, niskie stany wód na zbiornikach zaporowych, zawody wędkarskie itp.

- Zarząd Okręgu w wyjątkowych przypadkach może uchwałami wprowadzić dodatkowe ograniczenia i nakazy.

- Informacje o nowo utworzonych obrębach ochronnych jak również o tarliskach znajdują się na stronie internetowej www.pzw.org.pl/opole w zakładce „zasady wędkowania" oraz w siedzibach Kół.

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Komentarze

Komentarze (12)

 • wydra.pl Data dodania: 9 lat temu Oceń: 10 + / -

  sardynka

  Słów kilka,na temat wprowadzonego „pożal się Panie” rejestru połowu,który powoduje szereg dyskusji.
  Osobiście nie zabieram złowionych ryb w ogóle,lecz ryby złowione trzymam zawsze w siatce z różnych powodów,a na koniec wędkowania je wypuszczam. Zasady rejestru ryb limitowanych obligują do ich wpisania. Mnie to nie przeszkadza i wpisywać będę jako ryby zabierane z łowiska...lecz z pewnością je wypuszczę.
  Ktoś zapyta...to dlaczego ich nie wypuszczasz zaraz po odpięciu z haka???...
  Odpowiem niegrzecznie...bo mi się tak podoba...bo chcę je zważyć,a być może pochwalić się przed kolegą gdy przyjdzie na łowisko.
  Powodów można wyliczać że hej!!!...
  W efekcie ten mój rejestr będzie niewiarygodny.

  W latach siedemdziesiątych łowiłem przez trzy lata w Czechosłowacji,gdzie już wtedy obowiązywał limit i rejestr niektórych gatunków ryb.
  Pamiętam,że wolno było zabrać do domu 2 karpie powyżej 35 cm.
  Jeśli byś miał w siatce 3 szt,to lepiej nie gadać-pokuta(kara) murowana łącznie z konfiskatą sprzętu,a kontrolowany byłem za każdą zasiadką co najmniej 1 raz.
  Ta dwa limitowane karpie wpisywałem tuż przed odejściem z łowiska...
  bo...
  gdybym ich nie wpisał do rejestru,to lepiej nie gadać gdyby mnie złapali.
  Tak wyglądało i pewnie wygląda w kraju,gdzie są w tym względzie tradycje i racjonalne myślenie.
  Uważamy się za naród dobrych pomysłów i intelektu...a jednak.
  ps
  Jestem pewien,że to co piszę nie wywoła żadnej reakcji i odpowiedzi...a potem się dziwimy. Wielu kolegów zgłaszało bardzo wiele cennych uwag...a jednak.
  Pozdrawiam.

 • Damian3 Data dodania: 9 lat temu Oceń: 17 + / -

  Do zbyszek 777
  Spróbuj bracie Zbigniewie złapać 5 kilo okoni w tej chwili i o co ciebie tak na prawdę się rozchodzi.

 • ryszardus Data dodania: 9 lat temu Oceń: -12 + / -

  Rozwiń
 • Orłowski Krzysztof Data dodania: 9 lat temu Oceń: 3 + / -

  adler

  Witam serdecznie Pana.
  Dzięki za wyczerpującą odpowiedź. Więc pozostało nam na usprawnienia dalej tylko czekać.
  Względem porozumień to wg. pana wypowiedzi to takowe już są, problem tylko z znakami, ale przecież można już takie info porozumień podać i było by wiadomo co i jak.
  Dzięki i pozdrawiam.

 • Orłowski Krzysztof Data dodania: 9 lat temu Oceń: 2 + / -

  adler

  Witam serdecznie Pana.
  Dzięki za wyczerpującą odpowiedź. Więc pozostało nam na usprawnienia dalej tylko czekać.
  Względem porozumień to wg. pana wypowiedzi to takowe już są, problem tylko z znakami, ale przecież można już takie info porozumień podać i było by wiadomo co i jak.
  Dzięki i pozdrawiam.

 • Orłowski Krzysztof Data dodania: 9 lat temu Oceń: 4 + / -

  adler

  Z tym "wycinanie" to fakt, także tego już doświadczyłem.
  Ciekawe ; Nowo wybrani w ZG obiecali wiele usprawnień w wielu dziedzinach. Mineło kilka miesięcy i echo. Między innymi miały być ulepszone panele administratorów stron, czy to koła czy okręgu, już nie wspomnę o forum lub czacie, a tu dalej wielkie NIC! Więc nie dziwota że mało kto tu wchodzi i się udziela. Tak więc siłą wyższą by zdobyć nowych członków, blogerów zdobywać popularność, wzięcie musimy się wspierać "facebook - iem". Przecież wystarczy tak niewiele byśmy byli atrakcyjniejsi (w sieci).
  Czyżby nasi wybrańcy nie wrócili jeszcze z sylwestra?

 • Kozłowski Jerzy Data dodania: 9 lat temu Oceń: 7 + / -

  jurkoz

  Zacznę od początku:
  - kolego „zbyszku777”, a w którym miejscu okoń został objęty limitem ilościowym? Wpisywanie go do tabeli służyć ma tylko i wyłącznie celom statystycznym, które pozwolą na podjecie skutecznych kroków do zwiększenia jego populacji w naszych wodach;
  - kolego Krzyśku rozmowy z sąsiednimi okręgami w sprawie porozumień prowadzone są z wystarczającym wyprzedzeniem. Problemem, niezależnym od Biura Okręgu jest sama sprawa przekazania znaków przez drugą stronę no i pobranie ich przez skarbników kołowych. Mogę tu potwierdzić, że na dzień dzisiejszy Biuro Okręgu nie dysponuje żadnymi znakami okręgów z którymi podpisane zostały porozumienia. Co do portalowego forum to z mojej wiedzy wynika, ze portal ZG jest w przebudowie i na pewno z chwilą udostępnienia takiej zakładki na portalach okręgowych zacznie działać również u nas;
  - kolego – żanko „mariolko” dziękuję, że pomimo niewiary w otrzymanie odpowiedzi na niezadane pytanie jednak czytasz moje „bąknięcia”. Jednocześnie gwarantuję, że zgodne z regulaminem portalu wypowiedzi nie były , nie są i nie będą „kasowane”.
  Szanowni Koledzy, jeszcze trwają zgromadzenia wyborcze. Wszelkie Was nurtujące problemy mogą być wyjaśnione przez obsługujących te zgromadzenia członków Zarządu Okręgu. Proszę zrozumieć, że Internet nie jest najlepszym miejscem na udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania. W takich sprawach proszę o telefon do mnie czy też do administratora strony. Z najlepszymi życzeniami Jerzy Kozłowski I Ryszard Kloch.

 • mariolka Data dodania: 9 lat temu Oceń: 9 + / -

  Witaj Krzyśku.
  Tobie także życzę wszystkiego dobrego w Nowym Roku pozostałym koleżankom i kolegom także.
  Bardzo ważną sprawę poruszyłeś lecz tworzenie czegokolwiek nie ma sensu bo nikt na Twoje pytanie nie odpowie.
  Administrator i szef Kapitanatu Sportowego w jednej osobie nabrał wody w usta i w ogóle nie odpowiada tak samo jak i rzecznik prasowy. Ten ostatni to czasem coś bąknie ale bardzo rzadko. Możesz pytać prosić i błagać o cokolwiek a odpowiedzi żadnej nie uzyskasz. To samo z biurem gdzie są za nasze pieniądze zatrudnieni pracownicy i też nic nie odpowiadają. Internet przecież po coś tam jest i trzeba z niego korzystać i odpowiadać na pytania. Życzmy więc tym osobom zdrowia szczęścia i ażeby w Nowym Roku zaczęli odpowiadać na nasze pytania. Ciekawi mnie to czy ten mój komentarz będzie skasowany czy też nie. Bo jak do tej pory to rola administratora internetowego sprowadza się tylko i wyłącznie do wycinania niewygodnych komentarzy.

 • Orłowski Krzysztof Data dodania: 9 lat temu Oceń: 5 + / -

  adler

  Witam.
  Na wstępie wszystkiego dobrego w Nowym Roku.
  Teraz pytanie;
  1) było pisane niedawno że miało być na portalu forum?
  Czyżby działało tylko na stronie głównej Pzw.org.pl ? Zresztą tam także działa coś nie tak , co rusz wyskakuje error!!!, teraz to nawet nie można otworzyć tej zakładki.
  Dlaczego takiego forum nie ma na stronach okręgu, kół? Jakie są powody że że nie ma tej opcji, funkcji.
  2) Początek rou, wielu kolegów, koleżanek dokonuje już opłaty na nowy sezon. Więc pytanie, dlaczego tak późno są dokonywane rozmowy z innymi okręgami w sprawie porozumień?! Tak wszyscy zmuszeni jesteśmy po kilka razy wizytować koło, skarbnika, lub wykosztować się na telefony. W ubiegłym sezonie porozumienia zostały zrealizowane w marcu. Chcąc wyjechać gdziekolwiek musimy robić zwykłe opłaty.
  Więc czy nie można by w niedalekiej przyszłości sprawniej zadziałać żeby porozumienia były zawarte przed nowym rokiem, bym idąc do koła opłacić składki, mógł je wykupić za jednym razem, nie byłoby wtedy żadnego zamieszania.

  Pozdrawiam Krzysztof O.

 • Wasilewski Bogdan Data dodania: 9 lat temu Oceń: 2 + / -

  wbwb1

  str 30punkt 8.RAPR Dopuszcza się zabranie z łowiska ryb innych gatunków niewymienionych wyżej,w ilościach nieprzekraczających 5kg w ciągu doby.
  Zbyszek777 na co Ci więcej niż 5kg ryby na dobę przecież ten sam regulamin na stronie14 punkt 3.4 pisze "ponadto wędkarzowi nie wolno; b)sprzedawać złowionych ryb, c) rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska"
  znajomi czy bliscy jak chcą rybkę niech zrobią opłaty na zagospodarowanie łowiska i sami se złapią w innym wypadku w niedługim czasie nie będzie co łowić. Moim zdaniem 5kg ryby to i tak za dużo

 • zbyszek777 Data dodania: 9 lat temu Oceń: 0 + / -

  Proszę,uprzejmie o podanie podstawy prawnej odnośnie zaliczenia okonia do ryb objętych limitem iliściowym.
  W/g regulaminu PZW oraz Ustawy limit okoni złowionych wynosi do 5 kg.
  Proszę zatem o zgogną z prawem interpretację,tej niezrozumiałej dlsa mnie i nie tyl dla mnie niwzrozumiałej decyzji ZO Opo;e.
  Przy okazji...
  NAJLEPSZYCH WDKARSKICH DNI W NOWYM ROKU DLA WAS KOLEDZY I DLA WASZYCH NAJBLŻSZYCH.

 • darek63 Data dodania: 9 lat temu Oceń: 1 + / -

  darek63

  Kiedy będzie sprostowanie w zezwoleniu dotyczące górnego wymiaru karpia tj.60cm na Dębowej? Wykupując dziś zezwolenie na rok 2014 wymiar ten ma 70cm. Pytam grzecznie bo nie mam zamiaru w przyszłym roku chodzić po sądach z tego powodu.

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin