Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Rajsko/Kamieniec

WYCIĄG Z REGULAMINU POŁOWU RYB NA WODACH

KOŁA PZW OŚWIĘCIM-MIASTO 2022

 

1. Wodami Koła są stawy w Rajsku (Długie, Teatrzyk, Zamułka) oraz Kamieniec w Oświęcimiu. Na Oczku ustanawia się łowisko pstrągowe z odrębnym regulaminem i składką.

2. Prawo do wędkowania na łowisku licencyjnym Oświęcim-Miasto (zbiorniki: Długie/Teatrzyk/Zamułka/Kamieniec) maja członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego posiadający opłaconą aktualną składkę członkowską, na zagospodarowanie i ochronę wód okręgu Bielsko-Biała oraz wykupione aktualne zezwolenie na amatorski połów ryb wędką na tych zbiornikach.

3. Wędkujący musi posiadać wszelkie wymagane dokumenty wędkarskie (legitymacja PZW, Karta wędkarska, wkładka na łowisko) przy sobie na stanowisku i okazywać je na każde wezwanie kontrolujących.

4. Młodzież posiadająca pełnopłatne zezwolenie, ma prawo do samodzielnego połowu jak osoby dorosłe.

5. Młodzież posiadająca zezwolenie ulgowe (5szt) ma prawo do połowu na jedną wędkę wszelkimi metodami.

6. W ramach stanowiska i limitu pełnoletniego wędkarza mogą łowić: współmałżonek posiadający kartę wędkarską oraz dwoje dzieci do lat 14 wszelkimi metodami z wyłączeniem spiningu. Wędkarz udostępniający swoje łowisko i limit zachowuje prawo do łowienia na dwie wędki.

7. Połów odbywa się według postanowień niniejszego regulaminu oraz Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW (okręgowy B-B i ogólnopolski).

8. Połów dozwolony jest od 1 marca do 31 grudnia w godz. 4.oo-23.oo wyłącznie z brzegu. Połów nocny dopuszczony z piątku/sobotę i soboty/niedzielę i wyłącznie wtedy dopuszcza się łączenie limitu ryb.

9. Na zbiorniku Zamułka od 1 stycznia dopuszcza się połów z lodu.

10. W związku z zarybieniem Zarząd może okresowo zakazywać połowu na poszczególnych zbiornikach - wówczas obowiązuje informacja umieszczona na tablicach ogłoszeń.

11. Wybór miejsca połowu według pierwszeństwa przyjścia na stanowisko. Zapis ten nie dotyczy wyznaczonych stanowisk dla inwalidów ruchu. Mają oni tam zawsze bezwzględne pierwszeństwo wejścia,

12. Zezwala się na połów na nie więcej niż 2 wędki, gdzie każda może być uzbrojona wyłącznie w 1 haczyk. W przypadku stosowania metod spiningowych dopuszcza się stosowanie kotwic.

13. Wprowadza się obowiązek używania podczas połowu podbieraka, przy połowie ryb drapieżnych dopuszcza się chwytak cęgowy.

14. W czasie wędkowania zabrania się selekcjonowania ryb w siatce (wymiany wcześniej złowionych na inne) oraz przekazywania ich innym wędkarzom na terenie łowiska.

15. Przeznaczone do zabrania ryby po ich wpisaniu do wkładki muszą być przechowywane w siatce w wodzie w obrębie stanowiska, nie dotyczy spiningu - można je przenosić, ale trzeba je mieć przy sobie. Zabrania się ich patroszenia.

16. Przy zezwoleniu okresowym 1-dniowym obowiązuje zakaz zabierania oraz połowu szczupaka i sandacza następującymi metodami: spiningową, muchową przy użyciu żywej i martwej rybki oraz ich części.

17. Wprowadza się wymiary ochronne następujących gatunków w cm:

 

Amur

- 50

 

Jaź

- 25

Karp

- 30/55*

 

Leszcz

- 45

Lin

- 30

 

Karaś

- 25

Sandacz

- 50/80*

 

Okoń

- 30

Szczupak

- 55/80*

 

Płoć

- 30

Węgorz

- 60

 

Wzdręga

- 30

 


pozostałe         - regulaminy PZW (ogólnopolski oraz Okręgu Bielsko-Biała),

* 30/55 – wymiar widełkowy, – ochrona np. poniżej 30 i powyżej 55cm, zabieramy pomiędzy 30 i 55cm.

18. Limity połowu:

a. karp, lin, węgorz - 2 szt. łącznie na dzień z obowiązkiem natychmiastowego wpisu do limitu podstawowego. Po wykorzystaniu limitu dziennego należy zakończyć wędkowanie.

b. amur - z obowiązkiem natychmiastowego wpisu do limitu podstawowego w sposób następujący:

·         wkładka 20szt - 2szt łącznie na dzień ,6szt łącznie na rok

·         wkładka 10szt - 2szt łącznie na dzień, 3szt łącznie na rok

·         wkładka 5szt- 1szt łącznie na dzień,  1szt łącznie na rok

c. sandacz, szczupak - z obowiązkiem natychmiastowego wpisu do limitu podstawowego w sposób następujący:

·         wkładka 20szt - 2szt łącznie na dzień ,4szt łącznie na rok b

·         wkładka 10szt - 2szt łącznie na dzień, 2szt łącznie na rok

·         wkładka 5szt- 1szt łącznie na dzień,  1szt łącznie na rok

Po wykorzystaniu limitu rocznego obowiązuje bezwzględny zakaz zabierania i połowu wszystkich ryb drapieżnych metodami spiningowymi, muchowymi (blachy, woblery, gumki, koguty, muchy itp) oraz przy użyciu żywej i martwej rybki oraz ich części.

d. karaś, leszcz, okoń, płoć, wzdręga, jaź - 5 szt. łącznie na dzień z obowiązkiem natychmiastowego wpisu do limitu dodatkowego,

e. po wykorzystaniu limitu głównego zezwolenia sam limit dodatkowy nie upoważnia do dalszego łowienia. Zezwolenie traci ważność.

f. w przypadku łowienia „na żywca” zezwala się na złowienie, posiadanie i używanie w czasie łowienia 15 szt. żywców. Nie wolno ich zabierać z łowiska

g. limity dla pozostałych gatunków według Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW.

19. Ustala się okresy ochronne:

a. leszcz, płoć i wzdręga - od 1.01 do 31.05,

b. sandacz i szczupak - od 1.01. do 31.05, w okresie tym obowiązuje bezwzględny zakaz połowu ryb metodami spiningowymi, muchowymi (blachy, woblery, gumki, koguty, muchy itp) oraz przy użyciu żywej i martwej rybki oraz ich części.

c. okresy ochronne dla pozostałych gatunków według Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW.

20. Zabrania się przejazdu pojazdami mechanicznymi wzdłuż brzegów jezior, przy których są stanowiska wędkarskie (nie dotyczy inwalidów ze schorzeniami ruchu), palenia ognisk bezpośrednio na stanowiskach oraz czyszczenia i patroszenia ryb w rejonie łowiska.

21. Obowiązuje zakaz kąpieli, korzystania i połowu ze środków pływających.

22. Wędkujący zobowiązani są do kulturalnego zachowania się nad wodą, nienadużywania alkoholu, ochrony naturalnego środowiska i utrzymania porządku na stanowisku. Jeżeli wybrane stanowisko jest zaśmiecone, należy je przed przystąpieniem do wędkowania uprzątnąć lub skorzystać z innego. Pozostawienie zaśmieconego stanowiska będzie karane. Za stanowisko uważa się teren w promieniu 10 m od wędkarza.

23. W przypadku prowadzenia prac gospodarczych (np. koszenie) łowiący ma obowiązek udostępnić na ten cel i niezbędny czas całe stanowisko.

24. Wędkujący zobowiązany jest do okazywania osobom kontrolującym dokumentów wędkarskich, sprzętu wędkarskiego, złowionych ryb oraz zawartości bagażu - również w środkach lokomocji w granicach wód koła, tj. od byłej fabryki domów do strzelnicy.

25. Miejsce postoju i parkowania przyczep kempingowych oraz kamperów tylko w wyznaczonych przez Zarząd miejscach.

26. W przypadku stwierdzenia przez kontrolującego naruszenia postanowień regulaminowych zezwolenie na połów podlega odebraniu, co jest równoznaczne z zakazem połowu na tych wodach. Wędkarzowi przysługuje prawo odwołania się do Zarządu Koła.

27. Każdy łowiący ma prawo kontroli innych wędkarzy pod kątem przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu oraz wpisania złowionych ryb do Rejestru.

28. Zezwolenie na połów podlega obowiązkowemu zwrotowi przy pobieraniu nowego. W przypadku jego braku limit połowu na nowe zezwolenie zostanie zmniejszony o 5 szt, dla zezwolenia młodzieżowej o 2 szt. W przypadku utraty zezwolenia nie będą wydawane żadne jego duplikaty.

29. Wędkarze i osoby im towarzyszące korzystając z wód koła PZW Oświęcim Miasto czynią to z własnej woli i są sami odpowiedzialni za swoje bezpieczeństwo.

30. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zarząd Koła i obowiązuje od dnia 1.01.2022. Jednocześnie tracą moc poprzednie regulaminy.

 

Zapoznałem się i akceptuję zapisy niniejszego Regulaminu

 

 

...............................................................................

Podpis właściciela wkładki