Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Oczko

Wyciąg Regulaminu Połowu

Zbiornik Pstrągowy Oczko 2022

 

  1. Do połowu ryb na łowisku Oczko upoważnieni są wędkarze posiadający aktualne zezwolenie na tę wodę oraz pozostałe obowiązujące w PZW opłaty (członkowska, okręgowa) oraz do 2 dzieci do lat 16 łowiących pod opieką tego wędkarza w ramach jego limitu i stanowiska.

  2. Zezwolenia podlegają obowiązkowemu zwrotowi przed wydaniem nowego (bez ograniczeń). W przypadku utraty zezwolenia jego duplikaty nie będą wydawane.

  3. Rejestr połowu ryb jest obowiązkowy i stanowi integralna część zezwolenia.

  4. Dopuszcza się połów wszelkimi metodami dozwolonymi w regulaminie PZW w godzinach od świtu do zmierzchu (w/g kalendarza) w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia.

  5. Dopuszcza się stosowanie kotwic tylko i wyłącznie przy metodzie spiningowej.

  6 Podczas połowu na spining lub sztuczną muchę, przy użyciu pojedynczego haczyka bezzadziorowego dopuszcza się uwalnianie złowionych pstrągów bez konieczności ich zabierania, przy zachowaniu szczególnej ostrożności, tj. jak najszybszym odhaczeniu ryby, jeżeli to możliwe w wodzie, bez dotykania ryby, przy użyciu szczypiec lub podbieraka.

  7. Ustanawia się limit połowu 3 sztuk pstrąga dziennie z wymiarem ochronnym 50+cm z obowiązkiem zabrania każdego złowionego pstrąga poniżej wymiaru ochronnego 50cm+.

  8. Po złowieniu pstrąga należy go niezwłocznie uśmiercić i wpisać długopisem do Zezwolenia.

  9. Po złowieniu i wpisaniu do rejestru 3szt pstrąga należy zakończyć wędkowanie i opuścić stanowisko.

10. Wszystkie inne złowione gatunki ryb należy niezwłocznie wypuścić.

11. Osoby posiadające wykupione opłaty na łowisko Oczko oraz pozostałe zbiorniki mogą dokonywać połowu na Oczku innych gatunków ryb na zasadach określonych Regulaminem połowu na tych zbiornikach (Długie/Teatrzyk/Kamieniec).

12. Na łowisku Oczko obowiązuje zakaz kąpieli, korzystania i połowu ze środków pływających.

13. Wędkujący zobowiązani są do kulturalnego zachowania się nad wodą, nienadużywania alkoholu, ochrony naturalnego środowiska i utrzymania porządku na stanowisku. Jeżeli wybrane stanowisko jest zaśmiecone, należy je przed przystąpieniem do wędkowania uprzątnąć lub skorzystać z innego. Pozostawienie zaśmieconego stanowiska będzie karane odebraniem zezwolenia. Za stanowisko uważa się teren w promieniu 10 m od wędkarza.

14. W przypadku prowadzenia prac gospodarczych (np. koszenie) wędkujący ma obowiązek udostępnić na ten cel i niezbędny czas całe stanowisko.

15. Wędkujący zobowiązany jest do okazywania osobom kontrolującym dokumentów wędkarskich, sprzętu wędkarskiego, złowionych ryb oraz zawartości bagażu - również w środkach lokomocji w granicach wód koła, tj. wyjazdów z łowiska od byłej fabryki domów do strzelnicy.

16. W przypadku stwierdzenia przez kontrolującego naruszenia postanowień niniejszego regulaminowych zezwolenie na połów podlega odebraniu, co jest równoznaczne z zakazem połowu na tych wodach. Wędkarzowi przysługuje prawo odwołania się do Zarządu Koła.

17. Każdy wędkujący ma prawo kontroli innych wędkarzy pod kątem przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu, jednocześnie ma obowiązek zostania jej świadkiem.

18. Wędkarze i osoby im towarzyszące korzystający z łowiska Oczko czynią to z własnej woli i są odpowiedzialne za swoje bezpieczeństwo.

19. W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przepisów Regulaminu gospodarz łowiska zastrzega sobie prawo do zatrzymania zezwolenia bez odszkodowania i odmówienia sprzedaży zezwolenia w przyszłości.

20. Wszelkie sprawy dotyczące cennika, regulaminów szczegółowych, sposobów i miejsc dystrybucji Zezwoleń na stronie Koła PZW Oświęcim Miasto.

21. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2022. Jednocześnie tracą moc poprzednie Regulaminy.

 

Zapoznałem się i akceptuję zapisy niniejszego Regulaminu

 

 

...............................................................................

Podpis właściciela wkładki