Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Regulamin cyklu zawodów "Wędkarz Roku 2021"

 

 

Regulaminu cyklu zawodów „Wędkarz roku" w kole PZW nr 25 Polkowice Miasto okręg Legnica w kategoriach „Młodzież i „Senior"  

  1.       Termin cyklu zawodów: od  marca do końca listopada według przyjętego harmonogramu zawodów na dany rok.  

2.       Celem zawodów jest propagowanie sportu i etyki  wędkarskiej oraz angażowanie członków Koła w prace społeczne i działalność statutową  Związku.  

3.       Klasyfikacja „Wędkarz Roku" stanowi podsumowanie startów wędkarzy:

a.       w kategorii „Senior" w 6 zawodach w rocznym cyklu tj. 2 spławikowych, 2 federowych (gruntowych), 2 spinningowych.

b.       w kategorii Młodzież  w 5 zawodach spławikowych w całorocznym cyklu rywalizacji.  

4.       W rywalizacji  mogą uczestniczyć wszyscy członkowie koła, którzy wykupili składki za bieżący rok.

4a       Do cyklu zawodów pod nazwą „Wędkarz Roku" nie wlicza się zawodów o randze Mistrzostwa Koła.  

5.       Zasady punktacji:

a/ każdy cykl zawodów liczony jest osobno, według tzw. punktacji dodatniej,

b/ miejsca przyznawane są w zależności od:     - wagi złowionych ryb dla zawodów spławikowych  i federowych (gruntowych) bądź     - ogólnej sumy punktów zdobytych w zawodach spinningowych,

c/ miejsca przyznawane są tylko dla zawodników, którzy złowili rybę w zawodach.

Punktację przedstawia poniższa tabela :  

Kategoria „Senior" Kategoria „Młodzież"
Miejsce Zdobyte punkty Miejsce Zdobyte punkty
1 100 1 50
2 90 2 40
3 80 3 30
4 70 4 20
5 65 5 15
6 60 6 14
7 55 7 13
8 50 8 12
9 45 9 11
10 40 10 10
11 38  
12 36
13 34
14 32
15 30
16 29
17 28
18 27
19 26
20 25
21 24
22 23
23 22
24 21
25 20

d/ w przypadku równej wagi ryb zawodnicy otrzymują miejsce ex-aequo;

e/ zawodnicy, którzy nie złowili żadnej ryby otrzymują 15 punktów za udział w zawodach w kategorii „Senior" oraz 5 punktów za udział w zawodach w kategorii „Młodzież";

f/ za nieobecność na zawodach punktów nie przyznaje się.  

Przykład 1: W zawodach udział zgłosiło 16 zawodników w kategorii „Senior",  udział wzięło 15 zawodników, 10 złowiło rybę, 5 nie.  

Tabela wyników:

Lp. Imię i nazwisko Waga złowionych ryb (kg) Zdobyte miejsce Zdobyte punkty
1   4,0 1 100
2   3,8 2 90
3   3,0 3 80
4   2,8 4 70
5   2,75 5 65
6   2,74 6 60
7   2,3 7 55
8   2,2 8 50
9   1,5 9 45
10   0,7 10 40
11   0,0 - 15
12   0,0 - 15
13   0,0 - 15
14   0,0 - 15
15   0,0 - 15
16   - - -

    6.       Wynik końcowy stanowi: a/  w Kategorii „Senior" suma najlepszych wyników osiągniętych przez zawodnika z 6 zorganizowanych zawodów. b/ w Kategorii „Młodzież" suma najlepszych wyników osiągniętych przez zawodnika w 5 zorganizowanych zawodów w kategorii spławikowej. c/ w przypadku zdobycia jednakowej ilości punktów przez dwóch lub więcej zawodników o wyższym miejscu decyduje w następującej kolejności:    - ilość startów w zawodach,    - waga złowionej ryby,    - zajęte miejsca w zawodach spinningowych (tylko w kategorii „Senior").  

7.       Aktualny ranking współzawodnictwa, prowadzony na podstawie protokołów z zawodów będzie publikowany na bieżąco na stronie internetowej Koła w zakładce „Wędkarz Roku", zgodnie z tabelą
nr 1 dla kategorii „Senior" oraz tabelą nr 2 dla kategorii „Młodzież".  

8.       Wędkarz, który zajął pierwsze miejsce w rocznym współzawodnictwie w kategorii Senior otrzymuje tytuł "Wędkarza Roku" w danym sezonie wędkarskim, statuetkę (puchar) z imienną z dedykacją oraz nagrodę stanowiącą równowartość przyjętej składki w  następnym sezonie wędkarskim, na Okręg Legnicki
w Kole Polkowice Miasto. Wędkarze, którzy zajęli miejsca 2 i 3 otrzymują statuetki (puchar)  

9.       W kategorii Młodzież przyznawane będą  pucharki  

10.    Na wszystkich zawodach z cyklu Wędkarz Roku, obowiązuje regulamin ustalony przez organizatora,   regulamin Kapitanatu Sportowego, oraz Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb.  

11.    Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej, oraz na tablicach informacyjnych koła. Wręczanie nagród odbędzie się na corocznym Zebraniu Sprawozdawczym Członków Koła.