Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

2017

Zestawienie uchwał Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu w roku 2017

Numer Uchwały Data podjęcia Temat uchwały Do pobrania
1/17 23.04.2017 w sprawie ukonstytuowania się Zarządu Okręgu 1
2/17
11.05.2017
w sprawie powołania Okręgowego Kapitanatu Sportowego i Komisji Problemowych   2-10
3/17 11.05.2017 w sprawie zatwierdzenia protokołu Okręgowej Komisji Odznaczeń 
4/17 11.05.2017 w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego 
5/17 11.05.2017 w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla ZSS nr 102 w Poznaniu 
6/17 11.05.2017 w sprawie uchylenia uchwały nr 163/16 Prezydium Zarządu Okręgu 
7/17 11.05.2017 w sprawie powierzenia opieki nad stanicą 
8/17 11.05.2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych na kartę wędkarską 
9/17 11.05.2017 w sprawie uchylenia uchwały nr 196/17 Zarządu Okręgu PZW z dnia 17.02.2017 r.  
10/17 11.05.2017 w sprawie powierzenia opieki nad wodą 
11/17
11.05.2017
w sprawie zmian zasad zatrudniania oraz regulaminu wynagradzania pracowników PZW Okręg w Poznaniu  11-13 
12/17 11.05.2017 w sprawie zmian regulaminu pracy Biura Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu 
13/17 11.05.2017 w sprawie wydzielenia środków finansowych 
14/17
21.09.2017
w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium
14-27
15/17 21.09.2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat i składek na rok 2018
16/17 21.09.2017 w sprawie uchylenia uchwały nr 10/17 Prezydium
17/17 21.09.2017 w sprawie zatwierdzenia cennika zarybieniowego
18/17 21.09.2017 w sprawie przydziału materiału zarybieniowego dla łowisk specjalnych
19/17 21.09.2017 w sprawie regulaminu przydziału materiału zarybieniowego dla kół gospodarzy łowisk specjalnych (uchylona 21.02.2018 r.)
20/17 21.09.2017 w sprawie regulaminu łowisk specjalnych
21/17 21.09.2017 w sprawie zasad amatorskiego połowu ryb na wodach PZW
22/17 21.09.2017 w sprawie utworzenia łowisk sportowych
23/17 21.09.2017 w sprawie zasad amatorskiego połowu ryb na wodach PZW
24/17 21.09.2017 w sprawie zmiany punktu 4 uchwały Zarządu Okręgu nr 106/17 z dnia 18.02.2017 r.
25/17 21.09.2017 w sprawie przydziału nagrody dla Dyrektora Biura
26/17 21.09.2017 w sprawie wydzielenia środków finansowych na zabezpieczenie spotkania konsultacyjnego
27/17 21.09.2017 w sprawie bezpłatnego przekazania ryb
28/17
14.12.2017
w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium  28-38          
29/17 14.12.2017 w sprawie uchylenia zakazu brodzenia na zb. Jeżewo 
30/17 14.12.2017 w sprawie zmiany nazwy Koła 
31/17 14.12.2017 w sprawie założeń do preliminarza 
32/17 14.12.2017 w sprawie połączenia Koła PZW nr 44 z Kołem PZW nr 123  
33/17 14.12.2017 w sprawie połączenia Koła PZW nr 66 Koncentraty z Kołem PZW nr 100 Śródka 
34/17 14.12.2017 w sprawie połączenia Koła PZW nr 64 z Kołem PZW nr 46 
35/17 14.12.2017 w sprawie połączenia Koła PZW nr 209 z Kołem PZW nr 206 
36/17 14.12.2017 w sprawie przystąpienia do przetargu 
37/17 14.12.2017 w sprawie modernizacji ośrodka zarybieniowego w Dąbrówce Kościelnej 
38/17 14.12.2017 w sprawie sfinansowania zakupu materiałów na zabiegi sanitarno-hodowlane na zbiorniku Lipówka
       

 

 

Zestawienie uchwał Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu w roku 2017

 

Numer Uchwały Data podjęcia Temat uchwały Do pobrania
1/17 21.06.2017
w sprawie podziału środków dla opiekunów wód 1-6
2/17
21.06.2017
w sprawie podziału środków na rejony 
3/17 21.06.2017 w sprawie zatwierdzenia logo dla Kół PZW 
4/17 21.06.2017 w sprawie udzielenia zniżki za uczestnictwo dla reprezentacji Polski w Rzutowych Mistrzostwach Świata - Szamotuły 2017 
5/17 21.06.2017 w sprawie włączenia Koła PZW nr 82 Wyborowa w Poznaniu do Koła PZW nr 100 Śródka w Poznaniu 
6/17 21.06.2017 w sprawie zatwierdzenia projektu sztandaru 
7/17 14.07.2017 w sprawie wydzielenia środków na dokończenie inwestycji na łowisku specjalnym „Pstrąg" w Pile k. Wronek  7-11
8/17 14.07.2017 w sprawie likwidacji Kół PZW 
9/17 14.07.2017 w sprawie okresowego wyłączenia z wędkowania jez. Lubiatówko 
10/17 14.07.2017 w sprawie zakazu używania sprzętu pływającego do celów wędkarskich 
11/17 14.07.2017 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały nr 188/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.  
12/17
17.08.2017
w sprawie wprowadzenia cyfryzacji w Okręgu  12-22
13/17 17.08.2017 w sprawie wydzielenia funduszy na zakup szczepionek 
14/17 17.08.2017 w sprawie okresu ochronnego suma i węgorza 
15/17 17.08.2017 w sprawie czasowego wyłączenia z wędkowania zb. Średzkiego 
16/17 17.08.2017 w sprawie zakupu garniturów służbowych 
17/17 17.08.2017 w sprawie zmiany pkt 4 Uchwały nr 106/11 z dnia 18.02.2011 r. 
18/17 17.08.2017 w sprawie zwiększenia funduszu płac na 2017 rok 
19/17 17.08.2017 w sprawie organizacji zawodów dla Członków Honorowych PZW 
20/17 17.08.2017 w sprawie wdrożenia elektronicznego systemu wsparcia SSR 
21/17 17.08.2017 w sprawie zakupu pompy ciepła dla ośrodka zarybieniowego 
22/17
17.08.2017 w sprawie zatwierdzenia projektu sztandaru  
23/17
13.10.2017
w sprawie przydziału materiału zarybieniowego
23-24
24/17 13.10.2017 w sprawie upoważnienia do składania w imieniu PZW Okręg w Poznaniu oświadczeń woli w sprawach majatkowych oraz do udzielania pełnomocnictw do składania takich oswiadczeń
25/17
16.11.2017
w sprawie likwidacji wędkarskich klubów sportowych  25-38
26/17 16.11.2017 w sprawie wyłonienia kadr Okręgu w dyscyplinach wędkarskich 
27/17 16.11.2017 w sprawie rezygnacji z organizacji zawodów ogólnopolskich 
28/17 16.11.2017 w sprawie udzielenia pożyczki dla Okręgu PZW Koszalin 
29/17 16.11.2017 w sprawie zakupu i przekazania terminarzy i kalendarzy ściennych na 2018 rok 
30/17 16.11.2017 w sprawie zatwierdzenia wartości jednej diety dla działaczy Okręgu na szczeblu Okręgu oraz na szczeblu Koła na rok 2018 
31/17 16.11.2017 w sprawie wyemitowania „cegiełek" o nominale 15 zł 
32/17 16.11.2017 w sprawie przekazania 50 szt. zezwoleń na wędkowanie dla działaczy PZW Okręgu Zielona Góra 
33/17 16.11.2017 w sprawie zmiany wynagrodzenia Dyrektora Biura 
34/17 16.11.2017 w sprawie likwidacji Koła PZW Nr 147 Witamina w Poznaniu 
35/17 16.11.2017 w sprawie wprowadzenia zakazu połowu amura na stawach w Łęgoniu 
36/17 16.11.2017 w sprawie zatwierdzenia kwalifikacji wód Krainy Pstrąga i Lipienia  
37/17 16.11.2017 w sprawie nieodpłatnego przekazania karpia 
38/17 16.11.2017 w sprawie ustalenia wysokości wpisowego dla członka - uczestnika 
39/17
06.12.2017
w sprawie powołania rejonów  39-44
40/17 06.12.2017 w sprawie zatwierdzenie regulaminów 
41/17 06.12.2017 w sprawie zatwierdzenia Okręgowego Terminarza Imprez i Zawodów Wędkarskich 
42/17 06.12.2017 w sprawie powołania trenerów kadry Okręgu 
43/17 06.12.2017 w sprawie regulaminu powoływania kadry okręgowej i karty praw członka kadry Okręgu 
44/17 06.12.2017 w sprawie zatwierdzenia logo Koła PZW 
       

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Na skróty

Ilość odwiedzin