Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

2019

Zestawienie uchwał Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu w roku 2019

Numer Uchwały Data podjęcia Temat uchwały Do pobrania
98/19

25.02.2019

nie przeznaczona do publikacji
98-119                    
99/19

25.02.2019

nie przeznaczona do publikacji
100/19
25.02.2019
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Zarządu Okręgu PZW 
101/19 25.02.2019 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium 
102/19 25.02.2019 w sprawie uchylenia uchwały Prezydium nr 58/18 z dnia 15.03.2018 r. 
103/19 25.02.2019 w sprawie zatwierdzenia regulaminu zawodów w dyscyplinach wędkarskich, systemu wyłaniania kadry Okręgu w latach 2019 - 2020 oraz zasad rozgrywania Mistrzostw Okręgu PZW w Poznaniu 
104/19 25.02.2019 w sprawie uzupełnienia kadry Okręgu na rok 2019 
105/19 25.02.2019 w sprawie zwrotu zryczałtowanych kosztów za czynności polegające na sędziowaniu dla poszczególnych dyscyplin wędkarskich 
106/19 25.02.2019 w sprawie powołania Okręgowego Kapitanatu Sportowego 
107/19 25.02.2019 w sprawie organizacji Rzutowego Pucharu Świata 
108/19 25.02.2019 w sprawie tworzenia Klubów Wędkarskich przy Kołach PZW 
109/19 25.02.2019 w sprawie podziału środków dla opiekunów wód 
110/19 25.02.2019 w sprawie podziału środków na rejony 
111/19 25.02.2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych 
112/19 25.02.2019 w sprawie powołania opiekunów rejonów 
113/19 25.02.2019 w sprawie uchylenia Uchwały Koła PZW Nr 172 w Rostarzewie 
114/19 25.02.2019 w sprawie wydzielenia funduszy na prace melioracyjne 
115/19 25.02.2019 w sprawie wydzielenia środków finansowych 
116/19 25.02.2019 w sprawie przekazania funduszy z "cegiełek" 
117/19 25.02.2019 w sprawie przekazania 3.000 zł dla Koła PZW nr 141 Wojnówko 
118/19 25.02.2019 w sprawie przekwalifikowania rodzaju działalności na łowisku „Pstrąg" w Pile k. Wronek 
119/19 25.02.2019 w sprawie przystąpienia do projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 
120/19
16.05.2019
w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium
 120-127
121/19 16.05.2019 w sprawie zatwierdzenia protokołu Okręgowej Komisji Odznaczeń
122/19 16.05.2019 w sprawie przekazania stanicy nad jez. Łódzko-Dymaczewskim
123/19 16.05.2019 w sprawie dofinansowania zabiegów na zbiorniku Lipówka
124/19 16.05.2019 w sprawie przekazywania informacji o zarybieniu wód
125/19 16.05.2019 w sprawie wydania bezpłatnych zezwoleń na wędkowanie
126/19 16.05.2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
127/19 16.05.2019 w sprawie wyrażenia zgody na najem terenu dla SSR
128/19 28.06.2019
nie przeznaczona do publikacji
128
129/19 24.10.2019 w sprawie składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód w roku 2020  129-140        
130/19 24.10.2019 w sprawie składki członkowskiej na rok 2020 r. - wpisowe członka uczestnika 
131/19 24.10.2019 w sprawie porozumień na wędkowanie w 2020 roku 
132/19 24.10.2019 w sprawie sprzedaży i przekazywania funduszy z „cegiełek" 
133/19 24.10.2019 w sprawie wzoru zezwolenia i zasad wędkowania w 2020 r. 
134/19 24.10.2019 w sprawie utworzenia tarliska na jez. Łoniewskim 
135/19 24.10.2019 w sprawie zakupu telefonów dla strażników SSR celem uruchomienia systemu informatycznego wsparcia SSR 
136/19 24.10.2019 w sprawie zakupu wyposażenia Społecznej Straży Rybackiej 
137/19 24.10.2019 w sprawie założeń do preliminarza 
138/19 24.10.2019 w sprawie dofinansowania remontu siedziby Koła PZW nr 173 
139/19 24.10.2019 w sprawie czasowego wyłączenia z wędkowania zbiornika Łęgoń Duży 
140/19 24.10.2019 w sprawie zatwierdzenia Uchwał Prezydium
141/19 18.12.2019 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium

141-156

zał. 156

142/19 18.12.2019 w sprawie terminów i tematyki posiedzeń Prezydium i ZO 
143/19 18.12.2019 w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów Jubileuszu 70-lecia 
144/19 18.12.2019 nie przeznaczona do publikacji 
145/19 18.12.2019 nie przeznaczona do publikacji 
146/19 18.12.2019 nie przeznaczona do publikacji 
147/19 18.12.2019 nie przeznaczona do publikacji 
148/19 18.12.2019 nie przeznaczona do publikacji 
149/19 18.12.2019 w sprawie zatwierdzenia Terminarza Imprez i Zawodów Wędkarskich 
150/19 18.12.2019 w sprawie zasad rozliczania rejestrów amatorskiego połowu ryb 
151/19 18.12.2019 w sprawie szczegółowej kwalifikacji wód Krainy Pstrąga i Lipienia 
152/19 18.12.2019 w sprawie wypowiedzenia umowy na dzierżawę stawów od OSiR w Rawiczu. 
153/19 18.12.2019 w sprawie wydania bezpłatnego grupowego zezwolenia na amatorski połów ryb. 
154/19 18.12.2019 w sprawie zamknięcia do wędkowania mariny w Nowym Mieście 
155/19 18.12.2019 w sprawie zmiany opiekuna wody 
156/19 18.12.2019 w sprawie ustalenia odpisu od składki członkowskiej 
... ... ... ...

 

 

Zestawienie uchwał Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu w roku 2019

 

Numer Uchwały Data podjęcia Temat uchwały Do pobrania
98/19 10.01.2019
w sprawie realizacji Uchwały nr 8/17 Prezydium ZO PZW w Poznaniu z dnia 14 lipca 2017 r.  98-111
             
99/19
10.01.2019
w sprawie uchylenia zakazu wędkowania wprowadzonego przez Zarząd Koła PZW Nr 5 Dolsk 
100/19
10.01.2019 w sprawie uchylenia zakazu wędkowania wprowadzonego przez Zarząd Koła PZW nr 27 Mosina Miasto 
101/19 10.01.2019 w sprawie zmiany treści uchwały 87/18 Prezydium Zarządu Okręgu z dnia 15.11.2018 r. 
102/19 10.01.2019 w sprawie przynależności Kół do Rejonów 
103/19 10.01.2019 w sprawie uchylenia Uchwał Koła PZW nr 125 Szamotuły Miasto 
104/19 10.01.2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 
105/19 10.01.2019 w sprawie dofinansowania Koła PZW nr 91 Rataje Poznań 
106/19 10.01.2019 w sprawie dofinansowania zakupu paliwa dla PSSR Gniezno 
107/19 10.01.2019 w sprawie przekazania 50 zezwoleń na wędkowanie dla działaczy PZW Okręgu Zielona Góra 
108/19 10.01.2019 w sprawie zgody na organizację zawodów 
109/19 10.01.2019 nie przeznaczona do publikacji
110/19 10.01.2019 w sprawie powołania kol. Ogrodowczyka w skład członków Zarządu Okręgu 
111/19 10.01.2019 w sprawie zmian regulaminu Pracy Biura Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Poznaniu 
112/19 14.03.2019 w sprawie odwołania rzecznika dyscyplinarnego  112-121
         
113/19 14.03.2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych 
114/19 14.03.2019 w sprawie wydania bezpłatnego grupowego zezwolenia na amatorski połów ryb 
115/19 14.03.2019 w sprawie opieki nad wodą 
116/19 14.03.2019 w sprawie przekazania środków finansowych na konto UNICEF 
117/19 14.03.2019 w sprawie przekazania środków finansowych 
118/19 14.03.2019 w sprawie zatwierdzenia cennika materiału zarybieniowego 
119/19 14.03.2019 w sprawie zgody na organizację zawodów 
120/19 14.03.2019 w sprawie zmian w Uchwale nr 76/18 Prezydium Zarządu Okręgu z dnia 21.06.2018 r. 
121/19 14.03.2019 w sprawie zawieszenia Zarządu Koła nr 1 Delfin Biedrusko
122/19 11.04.2019 nie przeznaczona do publikacji 122
123/19 13.06.2019
nie przeznaczona do publikacji
123-126
124/19 13.06.2019
nie przeznaczona do publikacji
125/19 13.06.2019
w sprawie zezwolenia na połów z łodzi podczas spinningowych zawodów
wędkarskich na zalewie Radzyny Duże.
126/19 13.06.2019
w sprawie zatwierdzenia terminarza i tematyki posiedzeń
127/19 11.07.2019 w sprawie zamknięcia do amatorskiego połowu ryb odcinka obwodu rzeki Warty Nr 10 127-132    
128/19 11.07.2019 w sprawie zakupu wyposażenia 
129/19 11.07.2019 w sprawie zakupu wyposażenia dla ośrodków zarybieniowych 
130/19 11.07.2019 w sprawie ustalenia daty jubileuszu 70-lecia Okręgu 
131/19 11.07.2019 nie przeznaczona do publikacji
132/19 11.07.2019 w sprawie wydzielenia środków finansowych na budowę pomostów 
133/19 08.08.2019 w sprawie zasad kontaktów z prasą w Polskim Związku Wędkarskim Okręg w Poznaniu  

133-134

133 popr 24.X.2019

134/19 08.08.2019 w sprawie delegowania członka zarządu oraz wskazania osoby upoważnionej do kontaktów z prasą 
135/19
12.09.2019
w sprawie udzielania pełnomocnictw zarządom Kół PZW  135-139    
136/19 12.09.2019 w sprawie uchylenia uchwały Nr 3/2019 Koła PZW nr 85 
137/19 12.09.2019 w sprawie wystąpienia do ZG z wnioskiem o organizację zawodów 
138/19 12.09.2019 w sprawie zasad organizowania i finansowania sportu wędkarskiego 
139/19 12.09.2019 w sprawie wystąpienia o wyróżnienia Kół PZW „Medalem za zasługi dla PZW" 
140/19
14.11.2019
w sprawie czasowego połowu na jez. Dolsk Wielkie  140-145
141/19 14.112019 w sprawie czasowego połowu na jez. Witosław 
142/19 14.11.2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską 
143/19 14.11.2019 w sprawie uznania za nieważne dokonanie wyboru przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła PZW Nr 193 Leszno 
144/19 14.11.2019 w sprawie wsparcia finansowego na leczenie i rehabilitację  
145/19 14.11.2019 w sprawie przekazania 5% składki okręgowej na rzecz Kół PZW na pokrycie kosztów diet skarbników
... ... ... ...

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Na skróty

Ilość odwiedzin