Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

2020

Zestawienie uchwał Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu w roku 2020

Numer Uchwały Data podjęcia Temat uchwały Do pobrania
157/20 24.02.2020 nie przeznaczona do publikacji
157-170
 
158/20 24.02.2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego budżetu Okręgu na rok 2020
159/20 24.02.2020 w sprawie powołania sportowej kadry Okręgu na rok 2020 
160/20 24.02.2020 w sprawie podziału środków finansowych na rejony 
161/20 24.02.2020 w sprawie podziału środków finansowych dla opiekunów wód. 
162/20 24.02.2020 w sprawie zatwierdzenia cennika materiału zarybieniowego 
163/20 24.02.2020 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 6 Walnego Zgromadzenia Członków Koła PZW Nr 188 w Błotnicy 
164/20 24.02.2020 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 7 Walnego Zgromadzenia Członków Koła PZW Nr 172 w Rostarzewie 
165/20 24.02.2020 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 73/2020 Walnego Zgromadzenia Członków Koła PZW Nr 129 Odlewnik Śrem 
166/20 24.02.2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych na kartę wędkarską 
167/20 24.02.2020 w sprawie powierzenia opieki nad jez. Dominickim 
168/20 24.02.2020 nie przeznaczona do publikacji 
169/20 24.02.2020 nie przeznaczona do publikacji 
170/20 24.02.2020 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium ZO 
171/20 18.06.2020 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium ZO  171-181
172/20 18.06.2020 w sprawie terminów i tematyki posiedzeń Prezydium i ZO 
173/20 18.06.2020 nie przeznaczona do publikacji
174/20 18.06.2020 nie przeznaczona do publikacji
175/20 18.06.2020 w sprawie oceny pracy Kół 
176/20 18.06.2020 w sprawie wydzielenia funduszy dla Kół 
177/20 18.06.2020 nie przeznaczona do publikacji
178/20 18.06.2020 nie przeznaczona do publikacji
179/20 18.06.2020 w sprawie zezwolenia na połów z łodzi podczas spinningowych zawodów wędkarskich na zalewie Radzyny Duże 
180/20 18.06.2020 w sprawie powierzenia opieki nad zalewem Rydzyna  
181/20 18.06.2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej na kartę wędkarską 
182/20 15.10.2020 w sprawie przyjęcia uchwał Prezydium ZO 182-190
        
183/20 15.10.2020
w sprawie składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód w roku 2021 
184/20 15.10.2020
w sprawie zatwierdzenia ordynacji wyborczej 
185/20 15.10.2020
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW Okręgu w Poznaniu 
186/20 15.10.2020
w sprawie kosztów związanych z obsługą systemu danych 
187/20 15.10.2020
w sprawie wzoru rejestru amatorskiego połowu ryb i zasad jego prowadzenia 
188/20 15.10.2020
w sprawie zmiany uchwały nr 173/20 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu podjętej w dniu 18 czerwca 2020 r. 
189/20 15.10.2020
w sprawie preliminarza budżetowego Kół PZW 
190/20 15.10.2020
w sprawie składki członkowskiej na rok 2021 - wpisowe członka uczestnika 
191/20
15.12.2020
w sprawie przyjęcia uchwał Prezydium  191-201          
192/20 15.12.2020 nie przeznaczona do publikacji 
193/20 15.12.2020 nie przeznaczona do publikacji 
194/20 15.12.2020 nie przeznaczona do publikacji 
195/20 15.12.2020 nie przeznaczona do publikacji 
196/20 15.12.2020 w sprawie zatwierdzenia Kalendarza Imprez z zawodów wędkarskich na 2021 rok 
197/20 15.12.2020 w sprawie nieodpłatnego przekazania ryb 
198/20 15.12.2020 w sprawie zakupu kalendarzy na 2021 rok 
199/20 15.12.2020 w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Wojskowego Koła Wędkarskiego nr 1 „Delfin" w Biedrusku 
200/20 15.12.2020 w sprawie zawieszenia Marka Dębickiego w czynnościach Prezesa Koła PZW nr 1 „Delfin" w Biedrusku (częściowo uchylona - Uchwała nr 285/XII/2020 ZG PZW z dn. 19.12.2020 r.)
201/20 15.12.2020 w sprawie likwidacji Koła PZW Nr 9 Garbarz Gniezno 
... ... ...  

 

 

Zestawienie uchwał Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu w roku 2020

 

Numer Uchwały Data podjęcia Temat uchwały Do pobrania
146/20 16.01.2020 w sprawie nadania klas sportowych 146-150
147/20 16.01.2020 nie przeznaczona do publikacji
148/20 16.01.2020 w sprawie dofinansowania budowy stanicy i slipu 
149/20 16.01.2020 w sprawie dofinansowania zakupu paliwa dla PSSR Gniezno
150/20 16.01.2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską 
151/20 12.03.2020 w sprawie odwołania zawodów i innych imprez sportowych 151
152/20 17.04.2020
w sprawie odwołania zawodów i innych imprez sportowych  152-153
153/20 17.04.2020 nie przeznaczona do publikacji
154/20 17.04.2020 w sprawie wpisowego członka uczestnika
154
155/20 20.05.2020 w sprawie zatwierdzenia protokołu Okręgowej Komisji Odznaczeń 155-166 
156/20 20.05.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zwrot datków na zarybienie członkom Koła PZW Nr 1 w Biedrusku 
157/20 20.05.2020 nie przeznaczona do publikacji
158/20 20.05.2020 w sprawie zamknięcia do amatorskiego połowu ryb odcinka obwodu rzeki Warty Nr 10 
159/20 20.05.2020 w sprawie odpisu od składek członkowskich ogólnozwiązkowych wód wnoszonych poprzez e-zezwolenia 
160/20 20.05.2020 nie przeznaczona do publikacji
161/20 20.05.2020 nie przeznaczona do publikacji
162/20 20.05.2020 nie przeznaczona do publikacji
163/20 20.05.2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na kartę wędkarską 
164/20 20.05.2020 w sprawie przystąpienia do osi priorytetowej 2.1 Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze"  
165/20 20.05.2020 w sprawie przystąpienia do osi priorytetowej 1.11 Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze"  
166/20 20.05.2020 nie przeznaczona do publikacji
167/20
02.06.2020
w sprawie organizacji zawodów i innych imprez sportowych przez Koła PZW
167
168/20 17.07.2020 w sprawie uchylenia uchwały Koła PZW nr 120 168-171 
169/20 17.07.2020 w sprawie zmian w uchwale nr 167 z dnia 2 czerwca 2020 r. 
170/20 17.07.2020 w sprawie dofinansowania remontu stanicy nad jez. Łódzko - Dymaczewskim 
171/20 17.07.2020 nie przeznaczona do publikacji
172/20 13.08.2020 w sprawie realizacji Uchwały nr 8/17 Prezydium ZO PZW w Poznaniu z dnia 14 lipca 2017 r. 172-174
173/20 13.08.2020 w sprawie likwidacji łowiska na jeziorze Leśne 
174/20 13.08.2020 nie przeznaczona do publikacji 
175/20 17.09.2020 w sprawie uchylenia Uchwały nr 130/19 z dn. 11.07.2019 r. 175-182
176/20 17.09.2020 w sprawie uchylenia Uchwały nr 120/19 Prezydium ZO z dnia 14.03.2019 r 
177/20 17.09.2020 w sprawie likwidacji Koła PZW nr 1 Delfin w Biedrusku (uchylona - Uchwała nr 44/X/2020 Prezydium ZG PZW z dn. 30.10.2020 r.)
178/20 17.09.2020 nie przeznaczona do publikacji
179/20 17.09.2020 w sprawie wydzielenia środków finansowych na rozbudowę pomostów 
180/20 17.09.2020 w sprawie prowadzenia rozliczeń kosztów kilometrówki SSR i Straży Ochrony Mienia PZW 
181/20 17.09.2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej na kartę wędkarską 
182/20 17.09.2020 nie przeznaczona do publikacji
183/20
12.11.2020
nie przeznaczona 
183-184 
184/20 12.11.2020 w sprawie przekazania 5% składki okręgowej na rzecz kół PZW na pokrycie kosztów diet skarbników
... ... ...  
       

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Na skróty

Ilość odwiedzin