Okręg PZW Poznań
https://www.pzw.org.pl/poznan

Aktualności

Zawody wędkarskie w Kołach Okręgu Poznańskiego

Aktualności | 2020-06-03 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

logo PZW

Informujemy, że Zarząd Główny PZW wydał następujące zalecenia dotyczące organizacji zawodów wędkarskich w dobie "IV etapu luzowania obostrzeń związanych z epidemią":


"W świetle uregulowań prawnych zawartych w opublikowanym Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U. z dn.29.05.2020 r., Poz. 964) informujemy, że możliwe staje się organizowanie wędkarskich zawodów sportowych.

Za ich organizację i bezpieczeństwo uczestników odpowiada organizator na poziomie jednostki organizacyjnej PZW, tj. Prezes Okręgu, Prezes Koła, Prezes Klubu Sportowego, przewodniczący sekcji.

Szanowne Koleżanki i Koledzy pamiętajmy, że znoszenie kolejnych ograniczeń nie zwalnia nas z odpowiedzialności! Pamiętajmy m.in. o zachowaniu bezpiecznych odległości, maseczek i środków dezynfekujących. Dbajmy o siebie i innych.

Teodor Rudnik
Prezes ZG PZW"


W ślad za zaleceniami Zarządu Głównego Prezydium Zarządu Okręgu podjęło Uchwałę Nr 167/20 w sprawie organizacji zawodów i innych imprez sportowych przez Koła PZW na podstawie której:

1. dopuszcza się organizowanie i przeprowadzenie przez Koła PZW zawodów sportowych pod warunkiem, że max. liczba uczestników nie przekroczy 150 osób i bez udziału publiczności;

2. organizator wydarzenia sportowego w tym wypadku zawodów sportowych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczestników i organizację zawodów uwzględniającą zachowanie obowiązującego reżimu sanitarnego;

3. wprowadza się do odwołania kategoryczny zakaz organizacji imprez i zawodów wędkarskich przez Koła dla dzieci i młodzieży do lat 18.

 

Pełna treść uchwały ---> link (pdf)