Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Składki

Składka członkowska ogólnozwiązkowa w 2023 roku

Składki | 2022-10-13 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ OGÓLNOZWIĄZKOWEJ w 2023 r.  


 Lp Treść   Wysokość kwotowa w złotych
 1. Składka członkowska  150,00
 2.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16
2)
młodzież szkolna i studenci od 17 do 24 lat,
3) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami 

 38,00
 3.

Składka członkowska ulgowa 50%

1) członkowie odznaczeni złotą odznaką PZW
2) członkowie legitymujący się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności


 75,00
4.

Składka członkowska ulgowa 25%

1) członkowie odznaczeni srebrną odznaką PZW
113,00
 4. Wpisowe:
1) członka zwyczajnego PZW
2) członka uczestnika PZW  

30,00
0,00


Uwaga:  

1. Członkowie honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich z zachowaniem prawa do otrzymania zezwoleń na amatorski połów ryb na wszystkich wodach ogólnodostępnych PZW. Podstawą do wydania zezwolenia jest wklejony do legitymacji znaczek "Członek Honorowy PZW".


ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2023 r.    

1. Młodzież do lat 14, niezrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
2. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 3 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego i posiadaniem w legitymacji hologramu "Członek Honorowy PZW"
3. Członkowie PZW w wieku 17-24 lata są uprawnieni do zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
4. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
5. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
6. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.
7. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.
8. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.

 

 

Opracowano w oparciu o:

Uchwała nr  52/IX/2022 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 24 września  2022 r. w sprawie: ustanowienia składki członkowskiej na 2023 r.

Uchwała Nr ..../2022 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu podjęta w dniu 20 października 2022 r. w sprawie składki członkowskiej na rok 2023 - wpisowe członka uczestnika

 Poleć znajomemu

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Na skróty

Ilość odwiedzin