Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Składki

Składki i opłaty na ochronę i zagospodarowanie wód na rok 2023

Składki | 2022-10-13 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

WYSOKOŚĆ OPŁAT I SKŁADEK CZŁONKOWSKICH NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD
2023 r. 

 

1. Wysokość składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód:  

Składka pełna
1 Składka podstawowa  340,00
2 Składka ulgowa dla:
 
- odznaczonych Srebrną Odznaką PZW 220,00
- odznaczonych Złotą Odznaką PZW 210,00
- odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami 110,00
- strażników SSR i SOM działających na wodach okręgu PZW w Poznaniu posiadających minimum rok służby 1*
- młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 lat do 24 lat
160,00
- mężczyzn od 65 roku życia posiadających 10-letni staż w PZW 2*
- kobiet bez względu na wiek i staż w PZW
260,00
- członka uczestnika (młodzież do lat 16) 60,00
Składka niepełna
3 podstawowa z brzegu i lodu (wszystkie metody, bez łodzi) 330,00
Składka uzupełniająca
4 uzupełniająca do składki niepełnej podstawowej 3* 10,00
Zwolnieni z wnoszenia składki
5 - Członkowie Honorowi  PZW
- Członkowie PZW którym udzielono ulgi na podstawie uchwały Nr 153/16 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ulgi w składce okręgowej dla niepełnosprawnych członków 4*
0,00

Objaśnienie:

1*) Strażnik korzystający z ulgi winien przedstawić aktualną na dany rok legitymację strażnika SSR (SOM) potwierdzającą roczny staż, a w przypadku wydania nowej legitymacji przedstawia dodatkowo zaświadczenie wydane przez Komendanta Powiatowego SSR (Komendanta Okregowego) o stażu służby.

2*) Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW lub legitymacji Członkowskiej poświadczającej staż.

3*) Składka uzupełniająca pozwala na rozszerzenie zezwolenia na wędkowanie o dodatkowe metody wędkowania tj. przejście od składki niepełnej podstawowej do składki pełnej podstawowej.

4*) Ulgi udziela Zarząd Okręgu członkom PZW posiadającym znaczną niepełnosprawność ruchową lub umysłową, na pisemny wniosek zainteresowanego z udokumentowaną niesprawnością i opinią macierzystego Koła.  

 

2. Wysokość opłaty za egzamin na kartę wędkarską:  

Opłata za egzamin na kartę wędkarską - 70,00 zł z VAT Z opłaty zwolniona jest młodzież ucząca się do ukończenia 19 lat  

 

 

3. Wysokość składek i opłat okresowych za zezwolenie na wędkowanie na wybrany akwen (staw, jezioro, obwód rybacki rzeki):  

Lp. Treść Wysokość w zł
składki dla Członków PZW opłaty dla osób niezrzeszonych* z VAT
1 zawody 20,00 x
2 1 dzień 50,00 75,00
3 3 dni 70,00 100,00
4 7 dni 100,00 155,00

 

4. Wysokość opłat rocznych za zezwolenie na wędkowanie dla osób niezrzeszonych:  

Lp. Treść Wysokość w zł z VAT
1 pełna na wszystkie wody (wszystkie metody) 750,00
2 na wszystkie wody z brzegu (wszystkie metody) 720,00
3 na jeden wybrany akwen (staw, jezioro, obwód rybacki rzeki) (wszystkie metody) 650,00
4 wyłącznie na rz. Drawę obwód 3, 5 i 7 (wszystkie metody) 300,00

 

5. Wysokość opłat za zezwolenie na połów ryb kuszą na jez. Dominickim gm. Boszkowo:  

Lp. Treść Wysokość w zł
składki dla Członków PZW opłaty dla Członków Stowarzyszenia Spearfishing Poland z VAT
1 1 dzień 120,00 180,00
2 14 dni 300,00 450,00
3 pełen sezon* 1000,00 1250,00

*) Pełen sezon trwa od 16 maja do 14 października zgodnie z Ustawą o rybactwie śródlądowym

 

Opracowano w oparciu o:

- Uchwała Nr 23/2022 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu podjęta w dniu 30 września 2022 r. w sprawie składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód w roku 2023

 

 

Poleć znajomemu

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Na skróty

Ilość odwiedzin