Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Przepisy PZW

Uchwały XXX Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego w Poznaniu

Przepisy PZW | 2013-11-19 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

logo Okręgu

Uchwała XXX Okręgowego Zjazdu  Delegatów  PZW  w Poznaniu

odbytego dnia 21.04.2013 r.

 

XXX Jubileuszowy Zjazd Delegatów przyjmuje wnioski i postulaty z przedstawionych sprawozdań Zarządu Okręgu i Organów oraz z kampanii sprawozdawczo-wyborczej w jednostkach organizacyjnych tj. w kołach i naradach rejonowych z minionej kadencji 2009-2012 r.

Na podstawie pkt. 2 i 3 § 42 Statutu PZW,  Zjazd przyjmuje następujące kierunki i zasady działalności Okręgu PZW w Poznaniu, stanowiące program na  najbliższą kadencję w latach 2013-2016. Program ten stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

XXX Zjazd Okręgowy uchwala następujące zadania na nową kadencję  dla Władz i Organów Okręgu.

1/. Okręgowy Zjazd Delegatów postanawia wystąpić do Krajowego Zjazdu Delegatów PZW o nadanie tytułu „Członka Honorowego PZW" następującym szczególnie zasłużonym Członkom PZW Okręgu w Poznaniu tj. Kolegom:

    - Kazimierz Mikołajczak    Koło PZW Nr 49    „Rogalik" Poznań

    - Ryszard  Waligóra           Koło PZW Nr 130  „Środa Wlkp."  

    - Tadeusz  Wujek               Koło PZW nr 23    „WZPZ" Luboń 
           
2/. Utrzymać dotychczasowy podział składki członkowskiej PZW w/g następujących zasad tj. 10% - Zarząd  Główny, 50% - Okręg / w tym Skarbnicy/, 40% -  Koła.

3/.  Podejmować skuteczne działania zmierzające do przejmowania nowych akwenów na potrzeby wędkarstwa naszego Okręgu, kierując się szczególnie ważnymi względami racjonalnymi, ekonomicznymi, strategii równomierności lokalizacji oraz presji wędkarskiej.

4/. W ramach posiadanej bazy różnego typu wód i zaplecza gospodarczego tworzyć możliwie optymalne warunki do uprawiania naszego hobby wędkarskiego, rozwoju PZW i jego struktur organizacyjnych.

5/. Poprzez szeroki front wszystkich struktur Związku konsekwentnie zmierzać do fundamentalnych zmian w statucie PZW, stwarzając sprzyjające warunki rozwoju naszej organizacji poprzez potrzebę zmian strukturalnych, zmian w zakresie terenu działania istniejących struktur PZW, właściwego umocowania sportu wędkarskiego dostosowując do zmieniającej się rzeczywistości i nowych uwarunkowań i możliwości naszego stowarzyszenia.

6/. Zobowiązać administrację różnych szczebli samorządowych stosownie do posiadanych kompetencji do skutecznego egzekwowania obowiązującego prawa w obrębie wód w tym ustawy o rybactwie, prawa wodnego, ustawy o ochronie środowiska i innych stwarzając tym samym lepsze warunki z korzystania z posiadanych zasobów wód.

7/. Podjąć działania zmierzające do uporządkowania stanu prawnego gruntów pod wodami płynącymi oraz gruntów przyległych do tych wód co pozwoli rozwiązać szereg problemów własnościowych, roszczeniowych i czytelnych zasad swobodnego dostępu i powszechnego korzystania z ich zasobów i walorów przyrodniczych.

8/. Prowadzić dalsze doskonalenie form promocji marketingu PZW i wędkarstwa poprzez podejmowanie znaczących wyzwań w zakresie organizacji  imprez i zawodów dużej rangi na wszystkich szczeblach organizacyjnych PZW popularyzując wędkarstwo wśród młodzieży i środowisk.

9/. Tworzyć silne lobby na rzecz ograniczenia szkód w wodach powodowane  przez zwierzęta prawnie chronione w tym głównie kormorany, czaple, wydry, bobry i inne.

10/. Prowadzić działania proekologiczne mające na celu ochronę wód przed zaśmiecaniem, dewastacją, zanieczyszczaniem. Promowanie postaw szacunku do przyrody i etycznych zachowań nad wodami. Rozważyć i ewentualnie wdrożyć racjonalne stosowanie zanęt mając na względzie zarówno interesy wędkarzy jak i aspekty ekologii.

11/. Zobowiązać  Zarząd Okręgu do realizacji  innych złożonych wniosków Zjazdowych.

 

SEKRETARZ  ZJAZDU                                                                    PRZEWODNICZĄCY ZJAZDU

Henryk Ławniczak                                                                       Leszek  Czarnyszewicz

 

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Na skróty

Ilość odwiedzin