Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Składki

Wysokość składek i opłat wędkarskich w 2019 roku

Składki | 2019-01-18 | Publikujący: Okręg PZW w Rzeszowie

WYSOKOŚĆ SKŁADEK CZŁONKOWSKICH w 2019 r.

Uchwała nr 61 IX/2018 ZG PZW z dnia 21 września 2018 roku

Uchwała Nr 57/2018 ZO PZW w Rzeszowie z dnia  26 września 2018r.

Lp.

Treść

Wysokość kwotowa

w złotych

1–4

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE – OGÓLNOZWIĄZKOWE

1.

Składka członkowska - pełna

90,00

2.

Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat *

4) kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat *

45,00

3.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

22,00

4.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW

 

25,00

12,00

Lp.

Treść

Wysokość kwotowa

w złotych

1-9

SKŁADKI NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD

1.

Składka na ochronę i zagospodarowanie wód pełna

(z trollingiem)

365,00

2.

Składka na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna

( bez trollingu)

200,00

3.

Składka na ochronę i zagospodarowanie wód uzupełniająca

(dopłata do trollingu)

165,00

4.

Składka na ochronę i zagospodarowanie wód pełna ulgowa

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni od 65 roku życia

4) kobiety od 60 roku życia

5) osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich

 

 

100,00

5.

Składka na ochronę i zagospodarowanie wód pełna

członka uczestnika do lat 16

 

55,00

6.

Składka na ochronę i zagospodarowanie wód okresowa bez trollingu dla osób zrzeszonych:

1-dniowa

3-dniowa

7-dniowa

 

 

30,00

70,00

90,00

 

7.

 

Składka na ochronę i zagospodarowanie wód okresowa

z trollingiem dla osób zrzeszonych:

1-dniowa

3-dniowa

7-dniowa

 

 

 

40,00

95,00

110,00

8.

Opłata na ochronę i zagospodarowanie wód okresowa

bez trollingu dla osób niezrzeszonych:

1-dniowa

3-dniowa

7-dniowa

 

 

57,00

130,00

170,00

9.

Opłata na ochronę i zagospodarowanie wód okresowa

z trollingiem dla osób niezrzeszonych:

1-dniowa

3-dniowa

7-dniowa

 

 

75,00

175,00

200,00

10-11

OPŁATY DLA NIEZRZESZONYCH: 

(do wędkowania wymagana jest karta wędkarska)

Wysokość kwotowa

w złotych

10.

Opłata całoroczna z trollingiem

Wszystkie wody Okręgu

660,00

11.

Opłata całoroczna bez trollingu

Wszystkie wody Okręgu

520,00

12.

Opłata za egzamin na kartę wędkarską

Nie pobiera się

13.

Legitymacja członkowska

BezpłatnaWAŻNA INFORMACJA!!!

SKŁADKA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD (WSZYSTKIE WODY

OKRĘGU PZW W RZESZOWIE) BEZ TROLLINGU NA ROK 2019 WYNOSI 200 ZŁ !!!

 

1. Członkowie honorowi PZW są zwolnieni na podstawie § 15 pkt. 2 Statutu PZW

ze składki członkowskiej, składki na ochronę i zagospodarowanie wód

na podstawie posiadanej legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

2. Okręg nie pobiera opłat za egzamin oraz legitymację członkowską.

3. Członkowie PZW korzystają ze składek ulgowych i zwolnień z ich wnoszenia:

-  Członkowie PZW odznaczeni „złotą odznaką PZW z wieńcami” są uprawnieni do ulgi

w składce członkowskiej ogólnozwiązkowej i są zwolnieni ze składki na ochronę i zagospodarowanie wód.

-  Członkowie uczestnicy są uprawnieni do ulgi w składce członkowskiej ogólnozwiązkowej

i w składce na ochronę i zagospodarowanie wód (pkt.3 tabeli).

4. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie na wodach PZW,

ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.

 

Nowo wstępujący do PZW członkowie uczestnicy (do lat 16), którzy po raz pierwszy opłacają składki członkowskie

są zwolnieni z konieczności wniesienia składki na ochronę            

i zagospodarowanie wód.

Zwolnienie nie dotyczy członków uczestników, którzy opłacali w latach ubiegłych składkę członkowską.

 

-  Członkowie PZW odznaczeni Złotą lub Srebrną Odznaką PZW uprawnieni są do ulgi

w składce członkowskiej ogólnozwiązkowej i w składce na ochronę i zagospodarowanie wód (pkt.2 tabeli)

na podstawie legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu

do legitymacji członkowskiej,

- młodzież szkolna i studenci w wieku od 16 do 24 lat uprawnieni są do ulgi w składce członkowskiej ogólnozwiązkowej

i w składce na ochronę i zagospodarowanie wód (pkt.2 tabeli) na podstawie legitymacji szkolnej/studenckiej,

- mężczyźni od 65 roku życia i kobiety od 60 roku życia są uprawnieni do ulgi w składce członkowskiej ogólnozwiązkowej

pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat (pkt. 2 tabeli dotyczącej składki ogólnozwiązkowej).

* Przyznanie ulgi ze względu na wiek łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje

od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW, lub legitymacji członkowskiej.

* W przypadku braku udokumentowania swojego stażu członkowskiego pobierana będzie składka w pełnej wysokości.

- mężczyźni od 65 roku życia i kobiety od 60 roku życia są uprawnieni do ulgi w składce

na ochronę i zagospodarowanie wód bez konieczności 10 – letniego stażu w PZW.

System ulg określony w pkt. 2 tabeli stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek.

Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich uprawnione są do ulgi w składce na ochronę i zagospodarowanie wód

(pkt.2 tabeli) na podstawie pisemnego orzeczenia o trwałym inwalidztwie.

5. Składkę członkowską i składkę na ochronę i zagospodarowanie wód członka uczestnika,

uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16.

Uprawnia ona do wędkowania na wodach ogólnodostępnych użytkowanych przez PZW

(po pobraniu zezwolenia w Okręgu, na którego wodach planuje wędkować).

6. Inne ulgi i zwolnienia Koła mogą stosować na podstawie uchwał Zarządu Koła

ze skutkami obciążającymi budżet Koła.

7. Współmałżonek członka PZW może wędkować nieodpłatnie na wodach PZW Okręg

w Rzeszowie tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego współmałżonka i w czasie jego obecności pod warunkiem,

że posiada kartę wędkarską.

8. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych

, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.

9. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.

 

10. Skarbnicy są zobowiązani wpisać do legitymacji członkowskiej PZW,

na stronie pod wklejonymi znaczkami numer zezwolenia na wędkowanie Okręgu Rzeszów na 2019 r.

oraz numer porządkowy i numer listy, na której zostały zaznaczone informacje 

o uiszczeniu składek członkowskich.

11.Opłata z trollingiem umożliwia wędkowanie metodą trollingową na rzece San

(Obwód Rybacki nr 9) bez dopływów i zbiorników.

Dopuszcza się pływanie jednostkami pływającymi wyposażonymi w silnik spalinowy.

 

 

 

 

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.