Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Składki

Tabela składek członkowskich oraz okręgowych składek i opłat za wędkowanie na rok 2021

Składki | 2021-01-01 | Publikujący: Okręg PZW w Wałbrzychu

 Załącznik Nr 1

do uchwały nr 269/IX/2020 ZG PZW

z dnia 19 września 2020 r.

 

 

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ
 w 2021 r.

 

 

L.p.

Treść

Wysokość kwotowa w złotych

 1.

 Składka członkowska

100,-

 2.

 Składka członkowska ulgowa 50 %
1)
młodzież szkolna i studenci w wieku  16-24 lat,
2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW,
3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego
powyżej 10 lat,
4) kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego
powyżej 10 lat

 50,-

 3.

 Składka członkowska ulgowa 75 %
1)
członkowie uczestnicy do lat 16,
2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami.

 25,-

 4.

 Wpisowe:
1)
członka zwyczajnego PZW
2) członka uczestnika PZW*


 25,-
 1,-

 5.

 Legitymacja członkowska:

1) członek zwyczajny PZW
2) członek uczestnik PZW


  5,-
(nie wnosi opłaty)

 

 

Uwaga:

1. Jednodniowe opłaty za wędkowanie obowiązują na wodach tych Okręgów, na których zostaną wpłacone i nie obowiązują na nie ulgi.

2   2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW.

 

Inne świadczenia:

- wysokość opłat za wydanie karty wędkarskiej ustalają starostwa powiatowe.

* Na podstawie Uchwały ZO PZW Wałbrzych nr 41/2020 z dn. 30 października 2020 r.

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 41/2020 ZO PZW w Wałbrzychu z dn. 30.10.2020 r.

TABELA  SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ OKRĘGOWEJ I OPŁAT NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD NA 2021 ROK OKRĘGU PZW WAŁBRZYCH

 

 

 

I. SKŁADKA  PEŁNA CAŁOROCZNA - uprawniająca do amatorskiego połowu ryb w  wodach nizinnych oraz w  wodach krainy pstrąga i lipienia (w tym wędkowanie
ze środków pływających) wszystkimi metodami zgodnymi z Regulaminem
Amatorskiego Połowu Ryb i ZEZWOLENIEM :

 

 

L.p.

Rodzaj składki

cena

 

SKŁADKA PEŁNA :

(zł.)

1.

Składka pełna 

160

a)

Składka ulgowa I dla  :

- mężczyzn  od 65 roku życia

- członków PZW zrzeszonych w innych Okręgach na
podstawie zawartych porozumień dwustronnych.

 

110

b)

Składka ulgowa II dla :

- odznaczonych Srebrną Odznaką PZW.

 

100

c)

Składka ulgowa III dla :

- odznaczonych Złotą  Odznaką PZW,

- kobiet bez względu na wiek i staż w PZW

- młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 do 24 lat.

 

80

d)

Składka ulgowa IV dla :

- odznaczonych Złotą z wieńcami Odznaką PZW,

- członków od 80 roku życia,

- członek uczestnik.

 

20

e)  Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek
-

 

II. SKŁADKA NIEPEŁNA CAŁOROCZNA :

 

 

SKŁADKA NIEPEŁNA - WODY NIZINNE

cena (zł.)

1.

Składka  uprawniająca wyłącznie do amatorskiego połowu ryb w  wodach  nizinnych z brzegu  (metody wędkowania zgodne z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb i Zezwoleniem)

140

 

SKŁADKA NIEPEŁNA - WODY GÓRSKIE

 

2.

Składka uprawniająca wyłącznie do amatorskiego połowu ryb w  wodach krainy pstrąga i lipienia metodą muchową,  spinningową i gruntowo-spławikową (zgodnie z Informatorem wód krainy pstrąga i lipienia)

 

150

 

W  składce NIEPEŁNEJ nie stosuje się żadnych ulg.

 

III. SKŁADKA UZUPEŁNIAJĄCA  uprawniająca do wędkowania ze środków pływających  po wykupieniu składki członkowskiej i składki  na ochronę i  zagospodarowanie wód nizinnych.

 

 

 

L.p.

Rodzaj składki

cena

 (zł)

1.

Składka  uzupełniająca uprawniająca do  wędkowania ze środków pływających na wodach nizinnych


20

 

W  składce uzupełniającej  nie stosuje się żadnych ulg.

 

IV. Składki  członkowskie  okresowe  na zagospodarowanie i ochronę wód  na 2021 rok

w Okręgu PZW Wałbrzych - Składka  dla Członka PZW :

 

Metoda

1 dzień

3 dni

7 dni

Składka  niepełna uprawniająca wyłącznie do amatorskiego połowu ryb w  wodach  nizinnych z brzegu  (metody wędkowania zgodne z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb i Zezwoleniem)

30

60

100

Składka niepełna uprawniająca do  wędkowania ze środków pływających (metody wędkowania zgodne z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb i Zezwoleniem) z wyłączeniem trollingu

40

70

120

Składka niepełna uprawniająca wyłącznie do wędkowania metodą muchową, spinningową i gruntowo-spławikową na wodach krainy pstrąga i lipienia (zgodnie z Informatorem wód krainy pstrąga i lipienia)

50

100

140

Składka  niepełna uprawniająca do wędkowania  metodą trollingową  na udostępnionych do tej metody wodach nizinnych

50

100

140

Składka pełna na wszystkie rodzaje wód  i wszystkie metody wędkowania zgodnie z ZEZWOLENIEM

60

120

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  V. Opłaty  okresowe i roczne na zagospodarowanie i ochronę wód  na 2021 rok dla niezrzeszonych
  w PZW w Okręgu PZW Wałbrzych :

 

 

Metoda

1 dzień

3 dni

7 dni

Roczna

Opłata niepełna uprawniająca wyłącznie do amatorskiego połowu ryb w  wodach  nizinnych z brzegu  (metody wędkowania zgodne z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb i Zezwoleniem)

40

90

160

350

Opłata  niepełna uprawniająca do  wędkowania ze środków pływających (metody wędkowania zgodne z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb i Zezwoleniem) z wyłączeniem trollingu

70

110

180

380

Opłata niepełna uprawniająca wyłącznie do wędkowania metodą muchową, spinningową i gruntowo-spławikową na wodach krainy pstrąga i lipienia (zgodnie z Informatorem wód krainy pstrąga i lipienia)

90

160

250

400

Opłata  niepełna uprawniająca do  wędkowania metodą trollingową  na udostępnionych do tej metody wodach nizinnych

90

160

250

x

Opłata  pełna na wszystkie rodzaje wód  i wszystkie metody wędkowania zgodnie z ZEZWOLENIEM

110

220

280

460

 

VI. WPISOWE:

 

 

Rodzaj opłaty

Wartość

Dla członka uczestnika  PZW

1 zł

Dla członka zwyczajnego PZW

25 zł

 

 

 

 

 

VII. Opłata egzaminacyjna na kartę wędkarską:


a/ osoba pełnoletnia – 30 zł

b/ młodzież szkolna i studenci do 24 roku życia są zwolnieni z opłaty egzaminacyjnej na postawie ważnej legitymacji szkolnej oraz studenckiej.


 

Składki i opłaty pełne i niepełne całoroczne obowiązują od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. i nie podlegają zwrotowi. Na wodach górskich (Krainy pstrąga i lipienia) obowiązuje bezwzględny zakaz używania środków pływających.

Poleć znajomemu