Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Akty prawne - archiwum zobacz aktualne

  •  
  • Strony: 1
  •  

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

Akty prawne | 2006-02-19 | Publikujący: PZW

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓWz dnia 24 listopada 2003 r.w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń(Dz. U. z dnia 8 grudnia 2003 r.) Na podstawie art. 95 § 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148 oraz z 2003 r. Nr 109, poz. 1031) zarządza się, co następuje:§ 1. 1. Rozporządzenie określa wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego za wybrane rodzaje wykroczeń przez uprawnione organy. 2. Wysokość grzywien, o których mowa w ust. 1, ...... więcej

Ustawa o sporcie kwalifikowanym

Akty prawne | 2006-02-18 | Publikujący: Sport PZW

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, ustawę z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, ustawę z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim, ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o ...... więcej

Ustawa o kulturze fizycznej

Akty prawne | 2006-02-18 | Publikujący: Sport PZW

Dz.U.01.81.889 2001-10-06 zm. Dz.U.01.102.1115 art.1 2002-02-01 zm. Dz.U.02.4.31 art.1 2002-04-01 zm. Dz.U.02.25.253 art.36 2002-06-29 zm. Dz.U.02.74.676 art.180 2002-06-30 zm. Dz.U.02.93.820 art.19 2002-07-01 zm. Dz.U.02.25.253 art.36 zm. Dz.U.02.93.820 art.19 2002-11-17 zm. Dz.U.02.130.1112 art.217 2002-12-26 zm. Dz.U.02.207.1752 art.1 2004-01-01 zm. Dz.U.03.203.1966 art.60 2004-05-01 zm. Dz.U.04.96.959 art.18 2004-08-21 zm. Dz.U.04.173.1808 art.17 2005-05-31 zm. Dz.U.05.85.726 art.1 2005-09-01 zm. Dz.U.05.155.1298 art.62 USTAWA z dnia 18 ...... więcej

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych

Akty prawne | 2006-02-18 | Publikujący: Sport PZW

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) warunki bezpieczeństwa imprez masowych; 2) tryb wydawania zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych; 3) zasady odpowiedzialności organizatorów imprez masowych za szkody wyrządzone w miejscu i w związku z organizacją imprezy masowej; 4) zasady odpowiedzialności organizatorów imprez masowych i ich uczestników w przypadku naruszenia przez nich przepisów ustawy; 5) uprawnienia organizatorów masowych imprez sportowych związane z ich ...... więcej

Konwencja antydopingowa

Akty prawne | 2006-02-18 | Publikujący: Sport PZW

Dz.U.01.15.149 KONWENCJA ANTYDOPINGOWA, sporządzona w Strasburgu dnia 16 listopada 1989 r. (Dz. U. z dnia 2 marca 2001 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 16 listopada 1989 r. została sporządzona w Strasburgu Konwencja antydopingowa w następującym brzmieniu: Przekład KONWENCJA ANTYDOPINGOWA Preambuła Państwa członkowskie Rady Europy, inne państwa-strony Europejskiej konwencji kulturalnej, inne państwa-sygnatariusze niniejszej konwencji, mając na uwadze, że celem Rady Europy jest osiągnięcie ...... więcej

  •  
  • Strony: 1
  •