Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Klauzula przetwarzania danych RODO

Klauzula informacyjna

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia UE 2016/679 znanych jako RODO informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Okręg PZW Krosno z siedziba przy ul. Jasna 26, w Krośnie, tel.: 13 436 55 68, adres e-mail: pzwkrosno@poczta.onet.pl.
  2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych, z dniem 25.05.2018 w jednostce powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie sie Państwo skontaktować droga telefoniczna: 664 08 59 57 , bądź mailowa: inspektor@ethna.pl
  3. Głównym celem zbierania Państwa danych osobowych jest przechowywanie rejestrów statutowych w wersji papierowej oraz organizowanie imprez oraz zawodów wędkarskich. Podstawa przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  4. Na mocy przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Przy czym niektóre z przysługujących Państwu praw sa ograniczone przepisami krajowymi.
  5. Podanie danych jest konieczne do stworzenia i uzupełniania rejestru. Podanie danych w celu uczestnictwa w organizowanych imprezach oraz zawodach wędkarskich jest dobrowolne, jednakże brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w wybranym wydarzeniu.
  6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  7. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
  8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  9. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany przepisami prawa.

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin