Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Zezwolenia-Składki P.Z.W. na 2023 rok - przyjmujemy codziennie

Aktualności | 2022-12-03 | Publikujący: Koło PZW Jasło Rafineria

OPŁAT MOŻNA DOKONYWAĆ KAŻDEGO DNIA   :                                              OD P0NIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 08:00 DO 16:00

W SOBOTY OD 08:00 DO 11:00 

W SIEDZIBIE AGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ PZU

NA OSIEDLU RAFINERYJNYM UL. RAFINERYJNA 3B  

TELEFON DO SKARBNIKA   +48 513-486-815 

ZEZWOLENIA  DOBOWE  MOŻNA  NABYĆ POD TELEFONEM   

TELEFON  605 573 035  CZYNNE CAŁĄ DOBĘ LUB U STARAŻNIKÓW 

NA ŁOWISKU  UJAZD  2 - 608 543 350  , WRÓBLOWA - 608-574-212 

 

Fundusz Koła Jasło-Rafineria     - 20 zł.

 

 

Zgodnie z § 1 Uchwały Nr 52/IX/2022 ZG PZW z dnia 24 września 2022 r. w sprawie ustanowienia składki członkowskiej na 2023 r. pojęcie składki członkowskiej w Polskim Związku Wędkarskim obejmuje:

1) składkę uchwaloną na potrzeby finansowania zadań organizacyjnych i sportu wędkarskiego, zwaną dalej składką członkowska ogólnozwiązkową,

2) składkę uchwaloną na potrzeby zagospodarowania i ochrony wód, 

3) wpisowe członkowskie i wpisowe członka uczestnika,

4) wpłaty za wydane legitymacje członkowskie.

 

 

                                   WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

                                   w 2023 r.

Lp.

 

T r e ś ć

 

Wysokość kwotowa

 w zł

1.

Składka członkowska

150,-

2.

Składka członkowska ulgowa 75 %

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) młodzież szkolna i studenci od 17 do 24 lat

3) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

38,-

 

3.

 

Składka członkowska ulgowa 50 %

1) członkowie odznaczeni złotą odznaką PZW

2) członkowie legitymujący się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności

75,-

4.

Składka członkowska ulgowa 25 %

- odznaczeni srebrną odznaką PZW

113,-

5.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW - do 100 %

 

30,-

0,- do 30,-

 

6.

Legitymacja członkowska

10,-

 

 Uwaga:

 1. Członkowie Honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich z zachowaniem prawa do otrzymania zezwoleń na amatorski połów ryb na wszystkich wodach ogólnodostępnych PZW. Podstawą do wydania zezwolenia jest wklejony do legitymacji znaczek "Członek Honorowy PZW".
 2. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.
 3. Ustalenie wysokości wpisowego dla członka uczestnika PZW należy do Zarządu Okręgu (w granicach określonych niniejszą uchwałą).

Uchwała

Zarządu Okręgu PZW w Krośnie

nr 1/09/2022 z dnia 28 września 2022 r.

dotycząca ustalenia wysokości okręgowych składek

na ochronę i zagospodarowanie wód w 2023 r.

 

 

Zgodnie z § 47 pkt.8 Statutu PZW

 Zarząd Okręgu PZW w Krośnie uchwala wysokość składek

na ochronę i zagospodarowanie wód

w roku 2023

 

 

§ 1

Wszystkie wody ogólnodostępne na obwodach rybackich, łowiska poza obwodami rybackimi na których gospodarują koła oraz łowisko ochronne San Zwierzyń – Hoczewka (nie stosuje się ulg i zwolnień, zasady połowu zgodnie z regulaminami na wszystkich łowiskach):

 Członkowie PZW: 

Składka roczna:

                 a.    - pełna na wszystkie wymienione wody   4600   -  zł,

 Niezrzeszeni: 

Opłata roczna:

                 a.    - pełna na wszystkie wymienione wody    8700  -  zł,

 

§ 2

Wody ogólnodostępne na wszystkich obwodach rybackich: nizinne, górskie, zbiorniki zaporowe (Solina, Myczkowce, Sieniawa) z wyłączeniem łowiska ochronnego San Zwierzyń - Hoczewka i łowisk poza obwodami rybackimi na których gospodarują koła:

 Członkowie PZW: 

Składka roczna:

                 a.    - niepełna na wszystkie wymienione wody - 300 zł,

b.  - niepełna  na wody nizinne, dla członków rezygnujących z wędkowania na wodach    górskich - 240 zł,

c.   - niepełna na wody nizinne, dla członków rezygnujących z wędkowania metodą trolingową i wędkowania z wykorzystaniem środków pływających – 220 zł

 

§ 3

Zasady stosowania ulg i zwolnień do składek niepełnych:

a.           członkowie PZW odznaczeni „srebrną odznaką PZW” są uprawnieni do 25% ulgi w składce na ochronę i zagospodarowanie wód,

b.           członkowie PZW odznaczeni „złotą odznaką PZW”, osoby legitymujące się uprawnieniem wynikającym z orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności są uprawnieni do 50% ulgi w składce na ochronę i zagospodarowanie wód,

c.           zrzeszona w PZW młodzież szkolna i studencka w wieku od 17 do 24 lat po okazaniu aktualnej legitymacji, -50 %

d.           odznaczeni złota odznaką PZW z wieńcami” są uprawnieni do 75% ulgi w składce na ochronę i zagospodarowanie wód.

e.           Członkowie honorowi PZW są zwolnieni ze składki na ochroną i zagospodarowanie wód,

f.            składka roczna dla członka – uczestnika niepełna - 50 zł na wszystkie wymienione w §2 wody, wpisowe członka - uczestnika – 30 zł,

g.           opłaty egzaminacyjnej nie pobiera się,

 

składki okresowe: 

·    1 dzień na wodach górskich - 50 zł,

·    3 dni na wodach górskich - 120 zł

·    7 dni na wodach górskich - 180 zł

·    1 dzień na wodach nizinnych - 40 zł,

·    3 dni na wodach nizinnych - 90 zł,

·    7 dni na wodach nizinnych - 140 zł,

Składki wielodniowe nie muszą obejmować kolejnych dni, jednak dni te musza być ściśle określone. Przy składkach okresowych, okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód nie stosuje się ulg i zwolnień. W razie rezygnacji przez Członka Polskiego Związku Wędkarskiego z niepełnej składki na wody nizinne ustala się składkę uzupełniającą do składki niepełnej na wody górskie w kwocie 60 zł bez zastosowania ulg i zwolnień.

 

§ 4

Opłaty za wędkowanie dla niezrzeszonych wynoszą:

 

Opłata roczna niepełna na wszystkie obwody rybackie Okręgu PZW Krosno wynosi 500 zł (wody górskie i nizinne), roczna niepełna 400 zł -  na wody nizinne, roczna niepełna na wody nizinne w razie rezygnacji z wędkowania metoda trolingową i ze środków pływających – 350 zł.

 

Opłaty dzienne:

1.     1 dzień na wodach górskich – opłata 90 zł

2.     3 dni na wodach górskich    – opłata 150 zł

3.     7 dni na wodach górskich    – opłata 250 zł

4.     1 dzień na wodach nizinnych  – opłata 70 zł

5.     3 dni na wodach nizinnych    – opłata 130 zł

6.     7 dni na wodach nizinnych     – opłata 200 zł

 § 5

II. Członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego oraz osoby niezrzeszone mogą uiszczać składki uzupełniające na łowiska poza obwodami rybackimi na których gospodarują koła, do składki i opłaty Okręgu PZW Krosno niepełnej na ochronę i zagospodarowanie wód w następującej wysokości:

 

Lp.

Łowisko

dzienna z możliwością zabrania ryb

dzienna sportowa (bez zabierania ryb)

dzienna niezrzeszeni  z możliwością zabrania ryb

dzienna niezrzeszeni sportowa (bez zabierania ryb)

roczna z możliwością zabrania ryb

roczna sportowa (bez zabierania ryb)

roczna niezrzeszeni z możliwością zabrania ryb

roczna niezrzeszeni sportowa (bez zabierania ryb)

1

Baligród

40

 

70

 

100

 

190

 

2

Biecz

40

 

70

 

200

 

380

 

3

Temeszów - Brzozów

40

 

70

 

150

 

280

 

4

Cisna

40

 

70

 

100

 

190

 

5

Dukla

30

 

50

 

130

 

240

 

6

Glinianka - Krosno

25

20

40

 

 

 

 

 

7

Haczów - starorzecze

25

 

40

 

100

 

190

 

8

Wróblowa - Ujazd

70

40

90

60

250

180

450

340

9

Jedlicze

25

20

40

 

150

 

280

 

10

Nozdrzec - Izdebki

 

 

 

 

75

 

140

 

11

Rymanów

 

 

 

 

10 wejść/250 zł

10 wejść/200 zł

 

 

 

 

 

 

20 wejść/400 zł

20 wejść/350 zł

 

 

12

Rzepedź

40

20

70

 

200

100

380

190

13

Hłomcza 1

50

 

80

 

150

 

280

 

14

Hłomcza 2

50

 

80

 

150

 

280

 

15

Sanok Sosenki

40

 

70

 

150

 

280

 

16

Polanka - tatarak

25

20

40

 

 

 

 

 

 

 

§ 6

W składkach rocznych uzupełniających stosuje się ulgi 50% dla zrzeszonej w PZW młodzieży szkolnej i studenckiej w wieku do 24 lat. Składki uzupełniające uiszczone na w/w zbiorniki pozostają w dyspozycji Zarządów Kół – gospodarzy łowisk, z przeznaczeniem na zagospodarowanie i ochronę tych łowisk. Na łowiskach obowiązują Regulaminy zatwierdzone przez ZO PZW Krosno.

§ 7

III. Składka niepełna na łowisko ochronne rzeki San Zwierzyń-Hoczewka wynosi:

 

· roczna              - 2000 zł, dla członków PZW,

· jednodniowa     -   100 zł, dla członków PZW,

· jednodniowa dla niezrzeszonych   -   150 zł.

· roczna dla niezrzeszonych  -   3500 zł.

 Obowiązuje regulamin łowiska San.

 

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zobowiązuje się biuro ZO do opublikowania uchwały na stronie internetowej okręgu i przesłania do ZG PZW.

 

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Komentarze

Komentarze (7)

 • maciek_k Data dodania: 3 dni temu Oceń: 0 + / -

  Nawiązujac jeszcze do utrzymania łowiska czyli dróg, brzegów itp. do koszenia trawy z prawie 400 członków koła przychodzi max. 4 osoby. Podejrzewam że nawet Pan nie zwrócił uwagi że na stawie nr. 2 czyli małym zostały również zrobione nowe stanowiska. Chyba Pan nie zdaje sobie sprawy z tego że to kilka osób przeznacza swój czas kiedy może i jako jedyne wywiązują się z obowiązku statutowego. Myśli Pan że prawie kilometr brzegu można w jedno popołudnie wykosić? Ogrodzenie jest na prywatnej działce i własciciel może tam robić co chce. Jeszcze w tym roku zostały sprawdzone ponownie granicę przez geodetę. Droga od strony stawu gminnego jest na działce gminnej, która w każdej chwili może być przez gminę zagospodarowana. Nie stać Koła na poprawianie dróg co tydzień tym bardziej że na drugi poszło w tym roku ok 120 ton kruszywa a grobla jako droga dojazdowa jest od kilku lat tylko ze środków Koła Jasło Rafineria.

 • maciek_k Data dodania: 3 dni temu Oceń: 0 + / -

  Proszę mi pokazać gdzie można kupić karpia poniżej 25 zł przebadanego . Po drugie właścicielem wszystkich łowisk jest Okręg PZW Krosno, to Okręg kupuje matetriał zarybieniowy a nie koło. Po trzecie średnia wieku zarządu to ok 35lat tak więc Pańskie teorie o betonowych dziadkach legły w gruzach. Jeszcze raz zapraszam do objęcia funkcji w zarządzie i pokazanie światu jak się gospodaruje . Niestety w taki sposób wypowiadają się tylko ci wędkarze którzy nie mają zielonego pojęcia o funkcjonowaniu tak koła jak i samego gospodarowania. 10.12. zaplanowane są prace na łowisku Ujzd 2 tak więc zapraszam z łopatą....choć podejrzewam że woli Pan bezpiecznie obrażać ludzi siedząc przed komputerem nie mając pojęcia ile pracy się w to wkłada.

 • rybakstary Data dodania: 5 dni temu Oceń: 0 + / -

  Co do cen karpia w tym roku to cena 25zl to średnia cena ,można znaleźć taniej Ja rozumiem że macie rozkaz kupować tego JEDNEGO OD TEGO JEDNEGO po takiej cenie.Co do darmowej PRACY to raczej każdy wie jak jest ,a poza tym to nikt was na siłę nie trzyma ,jako prezesów,zastępców i zarządu ,ZAWSZE MOZNA ZREZYGNOWAC Z FUNKCJI (do głowy nikt wam pistoletu nie przykładał).Może już czas wysłać na emeryturę ludzi pamiętających pogrzeb Stalina i dać i powołać ludzi którzy naprawdę zainteresowani są dobrem łowisk i wędkarzy a nie w BELE JAKIM ZARZADZIE BELE BYŁ

 • rybakstary Data dodania: 5 dni temu Oceń: 0 + / -

  Co do cen karpia ,cena 25zl to średnia cena ,ja rozumiem że macie rozkaz kupować tego JEDNEGO OD TEGO JEDNEGO .A C co do (BEZPLATNEJ PRACY( to nikt w siłę nie kazał być przez

 • rybakstary Data dodania: 6 dni temu Oceń: 0 + / -

  Już panu odpowiadam ,chwali się pan że jest koszona trawa ,tylko ja pytam gdzie?to raz ,chwali się pan że była remontowana droga ,znów pytam gdzie?i odpowiadam NA GROBLI,z tym że jest to droga dojazdowa do łowiska dwóch kól ,,.Trzy co z drogą na grobli przy stawie gminnym ?(droga od zachodniej strony) co z trawą i zaroślami od północnej strony strony,brzeg od strony północnej jest praktycznie wykluczony z łowienia ,może poza 3-4 miejscami ,do tego dopusciliscie że ktoś postawił wam ogrodzenie w wodę czego według prawa nie powinno być.Co do zarybien to wasz OBOWIAZEK!!! Nie BOHATERSTWO .A całą pana bajkę o tym pieszczeniu łowiska SZLAG TRAFA po pierwszym deszczu ,dziurach i błocie po kolana

 • maciek_k Data dodania: 16 dni temu Oceń: 0 + / -

  Chyba Pan pomylił łowiska, szanowny Panie. Po pierwsze jakie to znowu opłaty szykujemy bo nie bardzo rozumiem? Koszt kilograma karpia handlowego według ostatniej ceny to 25zł/kg limit roczny który wędkarz może zabrać to 30 karpi. Średnio licząc karpia po kilogramie wychodzi 750zł ...ma Pan jakieś jeszcze pytania? Nie bierzemy pod uwagę innych gatunków ryb? Opłaty okręgowe są związane jak wszystko w tej z podwyżkami ogólnymi. Decyzją Zarządu Głównego zlikwidowano zniżki dla emerytów. Jeżeli chodzi o drogi dojazdowe to proszę wybaczyć na asfalt nas nie stać natomiast nie wiem jakim cudem Pan nie zauważył ze drogi są w przyzwoitej kondycji ponieważ zimą zeszłego roku oraz na przełomie lata tego roku drogi były poprawiane, mało tego... jeżeli chodzi o brzegi to także nie bardzo rozumiem skąd ta opinia skoro były regularnie koszone, sprzątane oraz zostało wybudowanych 5 nowych pomostów. Jeżeli chodzi o zarybienia jesienne to również nie mam pojęcia o jakim łowisku Pan pisze. W zeszłym tygodniu Ujazd 2 został zarybiony karpiem w ilości ok 2 ton oraz szczupakiem. Wnioskuję ze chciał Pan po prostu "zaistnieć "medialnie. Niestety ignorancja skutkuje takimi komentarzami jak Pana. Wracając jeszcze do obostrzeń ...chce Pan cokolwiek złowić to proszę się do nich stosować. Poza tym zapraszam....może Pan pokaże nam w końcu jak się gospodaruje tymi "kałużami" i przypominam że prezesi oraz ich przydupasy są takimi samymi członkami jak Pan i płacą takie same składki a być może wyższe, obowiązuje ich ten sam statut który nakłada pewne obowiązki związane z członkostwem i co najciekawsze ...nie dostają za to ani grosza a wręcz przeciwnie bo angażują swoje środki, swój czas kosztem wielu wyrzeczeń. Jeżeli nie ma Pan szacunku do tego to świadczy tylko o tym ze sądzi Pan według własnych doświadczeń

 • rybakstary Data dodania: 27 dni temu Oceń: 0 + / -

  No poczytakismy jakie to szykujecie nam opłaty na przyszły rok ,a teraz poczytalibysmy jak to jest z zarybienia mi w tym ,co zrobiliście żeby po sprawiać drogi z dojazdem do łowiska , co zrobiliście z brzegami żeby jako tako można było łowić ,np od strony rybaczówki bo jak na razie to próbujecie tylko KROIĆ !wędkarzy na kasę ,CORAZ WIECEJ OBOSTRZEN ,CORAZ DROZEJ!a coraz mniej zarybien i ryb .I co z jesiennym zarybianiem ?i apropo opłaty w okręgu Krosno jak zwykle są najwyższe w całej Polsce .Szanowni prezesi ,zastępcy i przydupasy ,gwoli przypomnienia WY GOSPODARUJE CIĘ NA ICZKU WODNYM ,NA TAKIEJ KALUZY PO DESZCZU ,NIE NA WIELKICH JEZIORACH W YSA CZY FRANCJI A IPLATY CHCECUE MIEC TAKIE SAME ALBO WYŻSZE ,K...WA! OPAMIĘTAJCIE SIĘ TROCHE BO JUZ CZAS !dobrze zjeść można też mała łyżeczką ,nie trzeba wpie...lać wielką ŁYCHĄ bo się można zadławić czego z całego serca wam życzę ,jako zarządzającym tą sadzawką

  ,

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty