Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Zasady wędkowania na wodach Okręgu PZW w Opolu w roku 2015.

Zasady wędkowania na wodach Okręgu PZW w Opolu w roku 2015.

Informacje dotyczące zasad amatorskiego połowu ryb

w roku 2015 na wodach PZW Opole.

 

 

Informacje dodatkowe

Rozporządzeniami Wojewody Opolskiego nr 0151/P/1/04, 0151/P/3/05, 0151/P/7/2004,  decyzją nr 170/2008 Zarządu Województwa Opolskiego oraz uchwałą nr 4886/2010 zostały ustanowione obręby ochronne obejmujące:

- rzekę Nysę Kłodzką na odcinku 300 m poniżej budowli zrzutowej zb. wodnego Kozielno;

- rzekę Małą Panew w Turawie na odcinku 200 m poniżej jazu elektrowni zbiornika retencyjnego Turawa;

- w miejscowości Świerkle na akwenie Śródlesie II;

- rzekę Białą Głuchołaską od wiszącej kładki dla pieszych w Głuchołazach-Zdrój w dół rzeki do jazu z przepławką na wysokości Stadionu w Głuchołazach;

- rzekę Nysę Kłodzką obejmujący odcinek kanału odprowadzającego wodę z elektrowni wodnej w miejscowości Piątkowice oraz odcinek rzeki Nysa Kłodzka na wysokości tego kanału;

- wody rzeki Widawy jej dopływów, rozlewisk, wody rowu melioracyjnego oraz wody Zbiornika Michalice w promieniu 100m od mostu nad dopływem do Zbiornika Michalice ;  

Uchwały nr 1879/2012, 2584/2012 Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie ustanowienia całkowitego zakazu uprawiania amatorskiego połowu ryb na rzece Nysa Kłodzka obejmują;

- rzekę Nysę Kłodzką w Otmuchowie na odcinku 100 m poniżej jazu elektrowni zbiornika retencyjnego Otmuchów;

- rzekę Nysę Kłodzką w Nysie na odcinku 200 m poniżej zapory  zbiornika retencyjnego Nysa;

- rzekę Nysę Kłodzką w Nysie na odcinku 153 m poniżej jazu saperów, przy ulicy Wyspiańskiego (oznakowanie tablicą);

- rzekę Nysę Kłodzką w Nysie na odcinku od jazu elektrowni przy ul. Szlak Chrobrego do filarów mostu Bema;

- rzekę Nysę Kłodzką w Nysie na odcinku 100 m poniżej jazu przy ul. Alei  Wojska Polskiego;

Uchwałą 4886/2010 Zarządu Województwa Opolskiego ustanowiono czasowe obręby ochronne obowiązujące

od 01 marca do 31 maja każdego roku:

- na Zbiorniku Turawa obejmujący południowo-wschodnią cześć zb. Turawa od cypla zwanego lokalnie „Angel Spitzem" obejmując ujście rzeki Libawy, Mała Panew i przepompownie do cypla na wysokości miejscowości Szczedrzyk;

- na rzece Mała Panew obejmujący odcinek od mostu w miejscowości Czarnowąsy do ujścia Małej Panwi do Odry;

- na Zbiorniku Nysa od tablicy informacyjnej przy końcu wału w miejscowości Siestrzechowice do tablicy informacyjnej w miejscowości Buków;

- na Zbiorniku Otmuchów od przekopanego toru kolejowego w miejscowości Ligota do ujścia rzeki Nysa Kłodzka;

- na starorzeczu Odry w miejscowości Rogi ;          

-  starorzecze rzeki Kłodnicy o potocznej nazwie Solec; 

Na Kanale Odry w Zwanowicach i na odcinku 300m poniżej śluzy ustanowiono zimowisko ryb, na którym obowiązuje zakaz wędkowania od 01 grudnia do 31 marca następnego roku. 

Na Kanale Portowym w Opolu na rzece Odrze  ustanowiono zimowisko ryb, na którym obowiązuje zakaz wędkowania od 01 stycznia do 31 marca. 

Na Zbiorniku Kluczbork wprowadza się zakaz połowu ryb na rzece Stobrawie - 50 metrów powyżej zbiornika wstępnego, na zbiorniku wstępnym, oraz w promieniu 50 metrów poniżej ujścia zbiornika wstępnego, jak również na rzece Stobrawie do mostu drewnianego poniżej

Zbiornika Kluczbork. (oznaczenia tablicami).  Na Zbiorniku Kluczbork obowiązuje zakaz połowy ryb z wysp.

Na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Lewin Brzeski obowiązuje zakaz połowu ryb w obrębie nowego jazu w km 13+845

( w obrębie barierek ochronnych) oznakowanie tablicami.

Ogólne zasady i warunki  połowu  ryb określa Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb uchwalony przez ZG PZW

a na wodach Okręgu PZW Opole ponadto obowiązuje:

1. Okres ochronny dla szczupaka na zbiornikach zaporowych Nysa, Otmuchów, Turawa, Brzózki, Michalice, Kluczbork i Ujazd obowiązuje od 1 stycznia do 31 maja. Na pozostałych wodach od 1 stycznia do 30 kwietnia.

2. Na Zbiorniku Michalice  ustala się limit drapieżników /sandacz lub szczupak / -  1 sztuka w ciągu doby (doba od godz. 0.00 do godz. 24.00)   

3. Wymiar ochronny pstrąga tęczowego wynosi  30 cm. Limit 3 sztuki w ciągu doby ( doba  jw.)

4. Wymiar ochronny okonia  wynosi 18 cm.  Limit 10 sztuk w ciągu doby (doba jw.)

5. Obowiązuje bezwzględny zakaz zabierania z łowiska lipieni.

6. Wymiar ochronny pstrąga potokowego  wynosi 30 cm.

7. Górny wymiar ochronny karpia wynosi  70 cm.

8. Na wodach Okręgu wprowadza się limit ilościowy leszcza - 10 sztuk o wymiarze pow. 35 cm w ciągu doby (doba jw.) Limit nie obowiązuje na zbiornikach zaporowych Nysa, Otmuchów, Turawa, Michalice, Kluczbork i Brzózki.

9. Na zbiornikach zaporowych Nysa, Otmuchów ,Turawa, Michalice, Brzózki, Kluczbork i Ujazd od 01 stycznia do 31 maja obowiązuje zakaz połowu ryb metodą spinningową zarówno ze środków pływających jak i z brzegów. Połów ryb spokojnego żeru  ze środków pływających dozwolony jest  od 01 maja.

10. Zakaz połowu ryb na „żywca"  i „martwą" rybkę", a także  jej części na zbiornikach zaporowych obowiązuje od 01 stycznia do 31 maja zaś  na pozostałych wodach Okręgu od 01 stycznia do 30 kwietnia.

11. Zakaz trollingu na zbiornikach zaporowych .

12. Na wodach stojących poza obwodami rybackimi po zarybieniu karpiem i pstrągiem tęczowym  z przydziału Okręgu obowiązuje dwutygodniowy zakaz wędkowania. Dopuszcza się również zamknięcie wody po zarybieniu ze środków koła za  zgodą Głównego Ichtiologa  Okręgu PZW Opole.  Wyjątkiem są łowiska „złów i wypuść".

13. Na łowisku „złów i wypuść" na Białej Głuchołaskiej obowiązuje połów ryb metodą muchową z zastosowaniem haków bezzadziorowych lub pozbawionych zadzioru.

14. Na Nysie Kłodzkiej od zapory zb. Kozielno do zapory zb. Nysa nie obowiązuje limit  i okres ochronny bolenia.

15. Na Nysie Kłodzkiej od zapory Zbiornika Nysa do jazu na Alei Wojska Polskiego wprowadza się w okresie 01.01.2015 r.-30.04.2015 r. zakaz połowu ryb metodą spinningową.

16. Na Zbiorniku Dębowa obowiązuje górny wymiar ochronny amura  70 cm, karpia 60 cm i limit dobowy (doba jw.) 2 sztuki łącznie z karpiem.

17. Na Zbiorniku Kluczbork obowiązuje limit ilościowy szczupaka, sandacza, i węgorza - 1 sztuka dziennie (łącznie) przy czym obowiązuje zakaz stosowania żywej lub martwej rybki (lub jej części) na przynętę. Wymiar ochronny okonia  ustala się na 23 cm.

18. Dopuszcza się stosowanie haków zadziorowych na karpiowych łowiskach „złów i wypuść".

19. Okres ochronny dla sandacza obowiązuje od 1 stycznia do 31 maja, a wymiar ochronny to 50 cm.

20. Limit dobowy (doba jw.) dla szczupaka i sandacza -2 sztuki (łącznie) z wyjątkiem zbiorników Kluczbork i Michalice ( patrz pkt. 2 i  17).

21. Zakaz połowu ryb z łodzi na wodach o powierzchni poniżej 15 hektarów lustra wody (nie dotyczy jednoosobowych  pływadełek „belly boat").

22. Zakaz połowu metodą "szarpaka"- polegającą na umyślnym pozyskiwaniu ryb poprzez podcinanie w celu zahaczenia ryby.                          23. Wymiar ochronny szczupaka 50 cm oraz górny 80 cm.                                                                                                                                        24. Ryby łososiowate mogą być pozyskiwane na przynęty sztuczne tj. spinning i sztuczna mucha.

Przypominamy:

- Używanie podrywki w celu pozyskania żywca jest dozwolone tylko i wyłącznie w miejscu i w czasie prowadzenia połowu ryb wędką.

 (podrywka wędkarska o wymiarach 1metr na 1 metr o oczku nie mniejszym niż 5 mm ).

- Zabrania się podejmowania z wody wszelkiego rodzaju sprzętu połowowego, a o fakcie ich zlokalizowania,, a także o zauważonych  wykroczeniach należy powiadomić Państwową Straż Rybacką (774425971), Społeczną Straż Rybacką (604596509 Opole) (604440595 Nysa)lub Policję (997).

- O zauważonych skażeniach środowiska wodnego należy powiadomić WIOŚ (774539906 lub 606605052) oraz Dział Ochrony Wód Biura Okręgu PZW Opole tel. 77/454-55-54.

- Stanowisko wędkarskie, niezależnie od tego, w jakim stanie się go zastało, e w trakcie wędkowania powinno być czyste  i takie pozostawione.

- Rejestr połowu nie dotyczy pozwoleń jednodniowych , trzydniowych i siedmiodniowych. Z obowiązku posiadania rejestru połowu zwolnieni są także obcokrajowcy i niezrzeszeni. 

- Jeżeli wędkarz złowi rybę oznakowaną i zabiera ją z łowiska , ma obowiązek przesłać do Zarządu Okręgu informację o jej gatunku, długości, ciężarze oraz dacie i miejscu złowienia (w przypadku nie zabierania oznakowanej ryby o fakcie jej złowienia należy powiadomić Zarząd Okręgu).

- Wędkarz łowiący ze środków pływających  zobowiązany jest do posiadania wymaganego stosownymi przepisami  sprzętu ratunkowego.

- Obowiązuje zakaz przejazdu przez wały ochronne.

-Informacje o porozumieniach zawartych z innymi Okręgami znajdują się na stronie internetowej www.pzw.org.pl/opole oraz w siedzibach Kół.

- Niektóre z wymienionych w wykazie łowisk, odcinki rzek, ich dopływy, a także wody stojące uchwałami Zarządu Okręgu mogą być trwale lub okresowo wyłączone z wędkowania np. wody po zarybieniu, niskie stany wód na zbiornikach zaporowych, zawody wędkarskie itp. (informacja  na stronach PZW Opole)

- Zarząd Okręgu w wyjątkowych przypadkach może uchwałami wprowadzić dodatkowe ograniczenia i nakazy.

- Informacje o nowo utworzonych obrębach ochronnych jak również o tarliskach znajdują się na stronie internetowej www.pzw.org.pl/opole w zakładce „zasady wędkowania" oraz w siedzibach Kół.

 

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Komentarze

Komentarze (8)

 • dariusz85 Data dodania: 6 lat temu Oceń: 0 + / -

  witam,Chcialbym sie dowiedziec czy zapis cyt.: 21. Zakaz połowu ryb z łodzi na wodach o powierzchni poniżej 15 hektarów lustra wody (nie dotyczy jednoosobowych pływadełek „belly boat") dotyczy rowniez wywozki,sondowania itp. na wyzej wymienionych akwenach?z gory dziekuje i pozdrawiam.

 • borsukpl Data dodania: 6 lat temu Oceń: 0 + / -

  ciekawi mnie zapis cyt.: 21. Zakaz połowu ryb z łodzi na wodach o powierzchni poniżej 15 hektarów lustra wody (nie dotyczy jednoosobowych pływadełek „belly boat").
  komu i dlaczego przeszkadzało owienie ze środków pływających na wszystkich akwenach (z pewnymi wyjątkami)?
  teraz to już połowić ze środka pływającego to jest mało gdzie!
  macie może jakieś informacje?

 • darek63 Data dodania: 6 lat temu Oceń: 0 + / -

  darek63

  Hola panie zegar21, nie za bardzo to się nakręciłeś w moją osobistą stronę? Czytać ciebie nauczyli ale rozumieć to już nie? Gdzie napisałem że ktoś będzie karany ? nie mam takiej możliwości. Od tego jest PSR i Policja. Napisałem ażeby się przyjrzeć, bo skoro tak ustalili to jak nic wezmą się za to. Co do kamizelek kolego,to też jest wyraźnie a może i nie całkiem co dla niektórych zrozumiałe. Kamizelkę na dzień dzisiejszy trzeba posiadać, Ja takowe posiadam nawet dwie. Jedna jest zawsze w schowku na tyle mojej łodzi. Zapraszam do sprawdzenia jak będę na zasiadce. Co do pstrągów na kiszce to mnie raczej nie posądzaj o to że je się tam wpuszcza żeby gęby innym pozamykać. Aczkolwiek nie jestem zwolennikiem wpuszczania tej ryby na wody stojące. Co ma punkt 19 do regulaminu zawodów karpiowych ? Rozumiem że ktoś złowił przypadkowo Sandacza i zapewne go zutylizował? To tylko zależy od tego łowcy czy jest zły czy dobry. Jeżeli gdy chodzi ci o opłaty to już kolego całkiem pomyliłeś adresy pisząc do mnie. Ale dam ci radę myślę jednak że ją odrzucisz. Wypisz się z PZW i płać na stawie prywatnym wtedy kiedy będziesz tylko łowił. Jeśli jednak masz jeszcze jakieś życzenia to proszę na prywatną moją stronę,ale wtedy jednak będziesz musiał się przedstawić. Choć i teraz nie jesteś niewidzialny.pozdrawiam.

 • zegar21 Data dodania: 6 lat temu Oceń: 0 + / -

  PANIE DARKU
  PSTRAG TO RYBA KTORA PLYWA W RZECE Z NURTEM WPUSZCZANIE PSTRAGA NA KISZKE W ZBIORNIK ZAMKNIETY TO NIE PRZYSTOI PRAWDZIWEMU WEDKARZOWI CHCE PAN NAM ZA ZAWODY KARPIOWE NA DEBOWEJ WYNAGRODZIC RAZEM Z ZARZADEM LEPIEJ WPUSCIC RYBE PRZYSTOSOWANA NA TAKI AKWEN NAPRZYKLAD LESZCZ KARP LIN MAM NADZIEJE ZE MACIE PANOWIE JAKIES ROZEZNANIE BO TO CO ROBICIE TO SIE MIJA Z MADROSCIA WEDKARSKA

 • zegar21 Data dodania: 6 lat temu Oceń: 1 + / -

  doczyczy oplaty za karte
  JAK PLACE ZA ROK TO OD DNIA OD KIEDY OPLACILEM CZYLI JAK PLACE OD 1 CZERWCA TO ROK JEST DO 1 CZERWCA NASTEPNEGO ROKU TAK CZY NIE JAK KUPUJE UBEZPIECZENIENA NA CO KOLWIEK TO SIE LICZY OD KIEDY SIE UBEZPIECZYLEM CZY COKOLWIEK ZAWRZE UMOWE DLACZEGO JEST INACZEJ W OPLACIE KARTY

 • zegar21 Data dodania: 6 lat temu Oceń: 0 + / -

  jestem czesto na rybach ale jak pan jest na zasiadce na karpia z kumplami to nie widzialem zeby pan wyplywal w kamizelce to niech pan nas nie straszy paragrafami albo wszyscy albo nikt

 • zegar21 Data dodania: 6 lat temu Oceń: 0 + / -

  do darka63
  jak pan bedzie przestrzegal to co pan napisal to my tez sie do tego dostosujemy
  -ryby lososiowate czyli pstragi na kiszcze
  a najwazniejszy to punkt 19 dotyczy regulamin zawodow karpiowych czy jest przestrzegany
  a potem niech pan nam przypomina a potem niech pan nie straszy nas karami niech pan to przestrzega co pan ustalil na zebraniu

 • darek63 Data dodania: 6 lat temu Oceń: 1 + / -

  darek63

  Przyjrzał bym się dokładniej tym punktom,co autor miał na myśli i co za to ewentualnie może grozić?
  24. Ryby łososiowate mogą być pozyskiwane na przynęty sztuczne tj. spinning i sztuczna mucha.
  - Wędkarz łowiący ze środków pływających zobowiązany jest do posiadania wymaganego stosownymi przepisami sprzętu ratunkowego.
  Tu raczej chodzi o kamizelki ratunkowe bądź asekuracyjne,gdzie jest przewidziana kara z ustawy.