Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

TOM 25, Warszawa 2012 r.

 

Treść / Contents


1. Maciej Jażdżewski, Dagmara Błońska, Lidia Marszał, Mirosław Przybylski, Bartosz Janic, Dariusz Pietraszewski, Szymon Tybulczuk, Piotr Zieliński, Joanna Grabowska, Grzegorz Zięba. Monitoring ichtiofauny systemu rzecznego Skrwy Prawej: kontynuacja w latach 2010-2011.
Maciej Jażdżewski, Dagmara Błońska, Lidia Marszał, Mirosław Przybylski, Bartosz Janic, Dariusz Pietraszewski, Szymon Tybulczuk, Piotr Zieliński, Joanna Grabowska, Grzegorz Zięba. Monitoring of fish fauna in the Skrwa Prawa River system: continuation in 2010 and 2011.

2. Grzegorz Radtke, Rafał Bernaś, Piotr Dębowski, Michał Skóra. Ichtiofauna systemu rzeki Osy. 
Grzegorz Radtke, Rafał Bernaś, Piotr Dębowski, Michał Skóra. The fish fauna of the Osa River system.

3. Joanna Grudniewska, Stefan Dobosz, Andrzej Krzysztof Siwicki, Elżbieta Terech-Majewska, Mariusz Teodorowicz, Krzysztof Goryczko. Rezultaty chowu narybku pstrąga potokowego (Salmo trutta m. fario L.) zaszczepionego przeciw furunkulozie w kontekście jego pochodzenia, ryby hodowlane (F3) vs. ryby dzikie.
Joanna Grudniewska, Stefan Dobosz, Andrzej Krzysztof Siwicki, Elżbieta Terech-Majewska, Mariusz Teodorowicz, Krzysztof Goryczko. Results of brown trout (Salmo trutta m. fario L.) fry culture vaccinated against furunculossis in light of its ancestry dependence, fish of farmed F3 vs. wild orgin.

4. Mirosław Cieśla, Robetr Jończyk, Dariusz Gozdowski, Ryszard Wojda, Jerzy Śliwiński. Porównanie efektów stosowania przysadki mózgowej karpia (CPH), Ovopelu i Ovaprimu w kontrolowanym rozrodzie jazi Leuciscus idus (L.) wychowanych w stawach karpiowych.

 Mirosław Cieśla, Robetr Jończyk, Dariusz Gozdowski, Ryszard Wojda, Jerzy Śliwiński. Comparision of the effectiveness of carp pituitary homogenate (CPH), Ovopel and Ovaprim, in controlled reproduction of ide Leuciscus idus (L.) cultivated in carp ponds.

5. Robert Czerniawski, Małgorzata Pilecka-Rapacz, Józef Domagała, Łukasz Sługocki. Podchów larw troci wędrownej i łososia atlantyckiego z zastosowaniem paszy sztucznej, zooplanktonu i nektonu.
Robert Czerniawski, Małgorzata Pilecka-Rapacz, Józef Domagała, Łukasz Sługocki. Rearing of larvae of sea trout and atlantic salmon on pellet, zooplankton and nekton diet.

6. Tadeusz Penczak, Andrzej Kruk, Lidia Marszał, Wanda Galicka, Szymon Tybulczuk, Mariusz Trzydel. Regeneracja ichtiofauny Bzury i Neru po ograniczeniu dopływu zanieczyszczeń przemysłowych.
Tadeusz Penczak, Andrzej Kruk, Lidia Marszał, Wanda Galicka, Szymon Tybulczuk, Mariusz Trzydel. Fish fauna regeneration of the Bzura and Ner Rivers after industrial sewage reduction.

Recenzenci prac złożonych do niniejszego tomu / Reviewers of papers submitted to the issue

1. Mirosław Cieśla

2. Robert Czerniawski

3. Piotr Frankiewicz

4. Łukasz Głowacki

5. Piotr Hliwa

6. Zbigniew Kaczkowski

7. Andrzej Kruk

8. Lidia Marszał

9. Mirosław Przybylski

10. Grzegorz Radtke

11. Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk

12. Grzegorz Zięba


Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe. 

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Na skróty