Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Użytkownik Rybacki 2011

UŻYTKOWNIK RYBACKI 2011- Kondycja polskiego rybactwa śródlądowego
Konferencja PZW, Spała 2011

SPIS TREŚCI

1. Maciej Brudziński. PZW jako partner w kształtowaniu polityki wodnej państwa - efekty gospodarki rybacko-wędkarskiej prowadzonej na wodach użytkowanych przez PZW

2. Igor Wawrzyniak, Janusz Wrona, Adam Sudyk. Rybactwo jako ważny element zrównoważonej działalności o charakterze rolniczym - rozwój rybactwa śródlądowego w Polsce w kontekście obowiązujących i projektowanych regulacji UE


3. Arkadiusz Wołos, Tomasz Czerwiński. Zmiany sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów uprawnionych do rybackiego użytkowania jezior w latach 2006-2010

4. Małgorzata Kasperek-Kawałek. Realizacja umów na rybackie korzystanie z wód - prawa i obowiązki uprawnionego do rybactwa

5. Robert Kucyk. Ocena stanu zagrożeń kłusownictwem rybackim na wodach śródlądowych Polski

6. Antoni Kustusz. Rybactwo śródlądowe w świadomości społecznej - jego medialny i społeczny charakter

7. Vilmos Jozsa, Karoly Gyore. Zmiany zachodzące w węgierskim rybactwie wskutek transformacji w prawie własnościowym i ich wpływ na dzisiejszy stan

8. Stanisław Robak. Plan gospodarowania zasobami węgorza europejskiego Anguilla anguilla (l.) w Polsce - przesłanki wyboru terminu i wprowadzenia okresu ochronnego

9. Ryszard Bartel. Czy i dlaczego musimy mówić o konieczności zarybiania rybami wędrownymi

10. Andrzej Witkowski, Joanna Grabowska. Obce gatunki ryb w polskich wodach - wstępna ocena strat i zysków

11. Tadeusz Krzywosz, Piotr Traczuk. Wpływ kormorana i innych zwierząt drapieżnych na stan i perspektywy krajowej ichtiofauny

12. Werner Steffens. Ochrona europejskich populacji ryb wymaga zarzadzania populacją kormoranów

13. Wiesław Wiśniewolski, Adam Gierej. Regulacja rzek a ichtiofauna - skutki i środki zaradcze

14. Andrzej K. Siwicki, Joanna Grudniewska, Elżbieta Terech-Majewska. Ochrona zdrowia ryb w akwakulturze - znaczenie dla srodowiska naturalnego

15. Joanna Grudniewska, Andrzej K. Siwicki, Elżbieta Terech-Majewska.  Profilaktyka ogólna w akwakulturze - znaczenie dla srodowiska naturalnego

16.  
Elżbieta Terech-Majewska, Joanna Grudniewska, Andrzej K. Siwicki.  Przepisy weterynaryjne obowiązujące w Unii Europejskiej dotyczące rybactwa śródladowego


17. Tadeusz Penczak, Wanda Galicka, Andrzej kruk, Lidia Marszał, Szymon Tybulczuk, Mariusz Trzydel. Odbudowa rybostanów Bzury i Neru po zredukowaniu dopływu zanieczyszczeń przemysłowych i bytowych

18. Robert Stabiński, Tadeusz Krzywosz. Wielkość, wartość i skład gatunkowy połowów wędkarskich oraz ich relacje do połowów rybackich i zarybień w Gospodarstwie Rybackim PZW Suwałki w latach 2006-2010

19. Adam Tański, Ryszard Bartel, Rafał Pender, Sławomir Keszka, Łukasz Potkański, Emilian Pilch. Gospodarka zarybieniowa trocią wędrowną (Salmo trutta m. trutta) realizowana przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie w zlewni rzeki Iny na tle połowów wędkarskich w latach 1994-2010