Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Kontakt i Redakcja RN / Address and Editorial Staff

Adres Redakcji / Address of the Editorial Board:

 

Polski Związek Wędkarski - Zarząd Główny

Roczniki Naukowe PZW

ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa

 

Redaktor Naczelny / Editor-in-Chief: Tadeusz Penczak

                                              e-mail: penczakt@biol.uni.lodz.pl

 

Sekretarz Redakcji / Managing Editor:

Marcin Mizieliński
e-mail: kiw@zgpzw.pl

 

Zastępca Redaktora Naczelnego i Redaktor Jezykowy / Associate and Linguistic Editor:

Łukasz Głowacki
e-mail: glowacki@biol.uni.lodz.pl

 

Kolegium Redakcyjne / Editorial Board:

Andrzej Witkowski - Przewodniczacy/Chief Editor

Konrad Dabrowski (The Ohio State University, USA)
Jozsa Vilmos (HAKI, Hungary)
Ken O'Hara (SNIFFER, Scotland, UK)

Ryszard Bartel, Piotr Dębowski, Tomasz Heese, Andrzej Kruk, Mirosław Przybylski, Wiesław Wiśniewolski

 

Redakcja techniczna, skład i łamanie / Technical Editor and Word processing:

Maria Wojciechowska