Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

TOM 26, Warszawa 2013 r.

Treść / Contents

 

1. Łukasz B. Głowacki. Biomonitoring a prawdziwa różnorodność rzędu pierwszego

Łukasz B. Głowacki. Biomonitoring and the true diversity of order one

 

2. Mikołaj Adamczyk, Paweł Prus, Wiesław Wiśniewolski. Możliwości zastosowania europejskiego wskaźnika ichtiologicznego (EFI+) do oceny stanu ekologicznego rzek Polski

Mikołaj Adamczyk, Paweł Prus, Wiesław Wiśniewolski. Possibilities of applying the European fish index (EFI+) to assess the ecological status of rivers in Poland

 

3. Stanisław Cios. Wpływ reintrodukcji pstrąga potokowego (Salmo trutta m. fario L.) w środkowej Polsce na populacje innych gatunków ryb

Stanisław Cios. Impact of the reintroduction of brown trout (salmo trutta m. fario L.) in central Poland on other fish species

 

4. Piotr Dębowski, Grzegorz Radtke, Marcin Miller, Rafał Bernaś, Michał Skóra. Zmiany w ichtiofaunie dorzecza Słupi w okresie od 1998 do 2009 roku

Piotr Dębowski, Grzegorz Radtke, Marcin Miller, Rafał Bernaś, Michał Skóra. Changes of the ichthyofauna of the Słupia River system between years 1998 and 2009

 

5. Grzegorz Radtke, Rafał Bernaś, Piotr Dębowski, Jacek Morzuch. Ichtiofauna małych dopływów dolnej Wisły. Część I - między Włocławkiem a Świeciem

Grzegorz Radtke, Rafał Bernaś, Piotr Dębowski, Jacek Morzuch. The fish fauna of the small tributaries of the lower Vistula River. Part I - between the towns Włocławek and Świecie

 

6. Sławomir Keszka, Adam Tański, Mariusz Raczyński, Rafał Pender, Artur Furdyna, Łukasz Potkański. Ichtiofauna systemu Rzeki Iny

Sławomir Keszka, Adam Tański, Mariusz Raczyński, Rafał Pender, Artur Furdyna, Łukasz Potkański. Fish fauna of the Ina River system

 

 

Recenzenci prac złożonych do niniejszego tomu / Reviewers of papers submitted to the issue

 

1. Mirosław Przybylski

2. Łukasz Głowacki

3. Lidia Marszał

4. Grzegorz Zięba

5. Piotr Frankiewicz

6. Mariusz Tszydel

7. Piotr Zieliński

 

Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe. 

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Na skróty