Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

TOM 1, Warszawa 1988 r.

Treść / Contents


1. Katarzyna Szlażyńska, Arkadiusz Wołos. Ocena presji wędkarskiej na rzeki: Biebrza, Bug, Narew
Katarzyna Szlażyńska, Arkadiusz Wołos. Analysis of angling pressure in the Biebrza, Bug and Narew Rivers

2. Tadeusz Penczak. Ichtiofauna dorzecza Pilicy. Część I. Przed utworzeniem zbiornika
Tadeusz Penczak. The ichthyofauna of the Pilica drainage basin. Part I. Preimpundment study

3. Tadeusz Penczak, Sławomir Żydek, Wanda Galicka, Henryk Jakucewicz. Ichtiofauna dolnego biegu Rawki
Tadeusz Penczak, Sławomir Żydek, Wanda Galicka, Henryk Jakucewicz. Ichthyofauna of the lower course of the Rawka River

4. Janusz Starmach, Marek Jelonek, Grażyna Mazurkiewicz, Tadeusz Fleituch, Antoni Amirowicz. Ocena aktualnego stanu ichtiofauny i możliwosci produkcyjnych dorzecza Raby i jej dopływów. Część I. Biologiczno-rybacka charakterystyka górnego odcinka rzeki Raby i jej dopływów
Janusz Starmach, Marek Jelonek, Grażyna Mazurkiewicz, Tadeusz Fleituch, Antoni Amirowicz. Investigations of the present condition of the ichthyofauna and possible exploatation of the Raba River drainage basin. Part I. Biological-fishery characterization of the upper part of the Raba River and its tributaries

5. Stanisław Skóra, Jan Marian Włodek. Ichtiofauna rzeki Soły i jej dopływów
Stanisław Skóra, Jan Marian Włodek. Ichthyofauna of the Soła River and its tributaries

6. Stanisław Radwan, Barbara Jarzynowa, Włodzimierz Zwolski, Krzysztof Girsztowtt, Czesław Kowalczyk, Witold Kowalik, Andrzej Paleolog. Ekologiczna charakterystyka wód górnego i środkowego biegu rzeki Bystrzycy Lubelskiej, jej dopływów oraz Jeziora Zemborzyckiego
Stanisław Radwan, Barbara Jarzynowa, Włodzimierz Zwolski, Krzysztof Girsztowtt, Czesław Kowalczyk, Witold Kowalik, Andrzej Paleolog. Ecological characterization of the waters of the upper and middle course of the Bystrzyca Lubelska River, its tributaries and the Zemborzyckie Lake

7. Ryszard Bartel. Rozsiedlenie, wędrówki i wzrost znakowanych troci wpuszczonych w dorzecze Wieprzy
Ryszard Bartel. Distribution, growth and migration of newly market trout introduced into the Wieprza River drainage basin

8. Rajmund Trzebiatowski, Józef Domagała. Korelacja pomiedzy średnicą ikry troci a rozmiarami uzyskanego z niej wylęgu i narybku
Rajmund Trzebiatowski, Józef Domagała. Correlation between the egg diameter of sea trout and the size of hatch and fry developed from the eggs

9. Barbara Jarzynowa, Cezary Mazgaj. Pokarm szczupaka (Esox lucius (L.)) ze starorzeczy Tyśmienicy
Barbara Jarzynowa, Cezary Mazgaj. Pike's food from the Tyśmienica River oxbow lakes

10. Stanisław Bontemps, Tadeusz Backiel. Ocena sensoryczna ryb z Wisły i Jeziora Włocławskiego w latach 1969-1970 i 1983-1984
Stanisław Bontemps, Tadeusz Backiel. Sensory assessment of fish in the Vistula River and in Włosławskie Lake in 1969-1970 and in 1983-1984

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Na skróty