Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

TOM 2, Warszawa 1989 r.

Treść / Contents


1. Ryszard Bartel, Stanisław Bontemps. Przechodzenie smoltów troci (Salmo trutta L.) przez zaporę na Wisle we Włocławku
Ryszard Bartel, Stanisław Bontemps. Downstream migration of sea trout (Salmo trutta L.) smolts over the dam at Włocławek on the Vistula River

2. Andrzej Witkowski, Mieczysław Kowalewski. Biologiczna charakterystyka głowacicy Hucho hucho (L.) introdukowanej do dorzecza Dunajca
Andrzej Witkowski, Mieczysław Kowalewski. Biological characteristics of the Dunbe salmon Hucho hucho (L.) introduced into the Dunajec River drainage basin

3. Piotr Dębowski. Wzrost pstrąga potokowego (Salmo trutta morpha fario L.) w dwóch dopływach rzeki Pasłęki
Piotr Dębowski. The growth of brown trout (Salmo trutta morpha fario L.) in two tributaries of the Pasłęka River

4. Alicja Boroń, Sławomir Boroń. Pokarm uklei Alburnus alburnus (L.) z Włocławskiego Zbiornika Zaporowego
Alicja Boroń, Sławomir Boroń. Food of bleak Alburnus alburnus (L.) from the Włocławek Dam Reservoir

5. Henryk Koszaliński, Tadeusz Penczak, Wanda Galicka, Javier Lobon-Cervia, Henryk Jakucewicz. Ichtiofauna dorzecza Gwdy
Henryk Koszaliński, Tadeusz Penczak, Wanda Galicka, Javier Lobon-Cervia, Henryk Jakucewicz. Ichthyofauna of the Gwda River drainage basin

6. Stanisław Skóra, Jan Marian Włodek. Ichtiofauna dorzecza rzeki Wieprzówki
Stanisław Skóra, Jan Marian Włodek. Ichthyofauna of the Wieprzówka River drainage basin

7. Tadeusz Penczak. Ichtiofauna dorzecza Pilicy. Część II. Po utworzeniu zbiornika
Tadeusz Penczak. The ichthyofauna of the Pilica River drainage basin. Part II. Post impoundment study

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Na skróty