Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

TOM 14 SUPLEMENT, Warszawa 2001 r.

Regionalna ochrona gatunkowa ryb, stan zagrożenia,
kierunki ochrony
Seminarium grupy roboczej PZW ds. ochrony gatunkowej ryb
Łopuszna k. Nowego Targu 25-27 maja 2000

1.  Tomasz Heese, Andrzej Witkowski. Wstęp
Tomasz Heese, Andrzej Witkowski. Foreword

Część 1 - OCHRONA GATUNKOWA RYB - ZAGADNIENIA OGÓLNE
Part 1- FISH SPECIES CONSERVATION - GENERAL PROBLEMS

2. Tomasz Heese
Założenia do regionalnej ochrony gatunkowej ryb
Tomasz Heese
. Premises to the regional conservation of fish species

3.  Jan Błachuta. Potrzeby monitoringu ichtiofauny w świetle dyrektywy wodnej Unii Europejskiej
Jan Błachuta. Demands of the fish fauna monitoring in the light of Water Directive of the European Union

4. Andrzej Witkowski. Zarys historii ochrony gatunkowej ryb w Polsce
Andrzej Witkowski. Outline of the history of fish species conservation in Poland

5. Tadeusz Penczak.  Rola Polskiego Związku Wędkarskiego w ochronie ichtiofauny
Tadeusz Penczak.  Importance of the Polish Anglers Association in fish fauna protection

6. Tomasz Heese, Wojciech Andrzejewski, Jerzy Mastyński. Rezerwaty ichtiologiczne - stan obecny i perspektywy
Tomasz Heese, Wojciech Andrzejewski, Jerzy Mastyński. Fish sanctuaries - present state and prospects

7. Krzysztof Goryczko, Jan Głogowski, Andrzej Ciereszko. Propozycja sposobu realizacji ochrony ex situ rzadkich gatunków ryb
Krzysztof Goryczko, Jan Głogowski, Andrzej Ciereszko. Proposal of an ex situ conservation method of rare species

8. Andrzej Witkowski, Ryszard Bartel, Mariusz Kleszcz. Udane restytucje ryb w Polsce
Andrzej Witkowski, Ryszard Bartel, Mariusz Kleszcz. Successful fish restitutions in Poland

Część 2 - STAN POZNANIA POLSKIEJ ICHTIOFAUNY W POSZCZEGÓLNYCH DORZECZACH I REGIONACH
Part 2- STATE OF KNOWLEDGE OF THE POLISH FISH FAUNA IN GIVEN CATCHMENTS AND REGIONS

9. Piotr Dębowski, Tomasz Heese, Grzegorz Radtke, Michał Arciszewski. Stan poznania ichtiofauny rzek i jezior Pomorza
Piotr Dębowski, Tomasz Heese, Grzegorz Radtke, Michał Arciszewski. Current knowledge of the fish fauna in Pomeranian rivers and lakes

10. Janusz Terlecki, Witold Białokoz, Łucjan Chybowski, Jacek Kozłowski, Andrzej Martyniak. Aktualny stan wiedzy o ichtiofaunie rzek Warmii, Mazur oraz Suwalszczyzny
Janusz Terlecki, Witold Białokoz, Łucjan Chybowski, Jacek Kozłowski, Andrzej Martyniak. Present state of the fish fauna in the Warmia and Mazuria province and Suwalszczyzna region

11. Wiesław Wiśniewolski, Irena Borzęcka, Paweł Buras, Jacek Szlakowski, Michał Woźniewski. Ichtiofauna dolnej i środkowej Wisły - stan i zagrożenia
Wiesław Wiśniewolski, Irena Borzęcka, Paweł Buras, Jacek Szlakowski, Michał Woźniewski. Fish fauna of the lower and middle Vistula River - present state and threats  

12. Zbigniew Danilkiewicz. Zagrożone gatunki ryb w rzekach środkowowschodniej Polski
Zbigniew Danilkiewicz. Threatened fish species in the rivers of mideastern Poland

13. Grzegorz Zięba, Lidia Marszał, Mirosław Przybylski. Fauna ryb i minogów Polski Środkowej
Grzegorz Zięba, Lidia Marszał, Mirosław Przybylski. Fishes and lampreys in central Poland

14. Andrzej Kruk, Tadeusz Penczak, Mirosław Przybylski. Wieloletnie zmiany w ichtiofaunie górnego biegu Warty
Andrzej Kruk, Tadeusz Penczak, Mirosław Przybylski. Long term changes in the fish fauna of the upper Warta River

15. Paweł Buras, Michał Woźniewski, Jacek Szlakowski, Wiesław Wiśniewolski. Ryby systemu Nidy - stan aktualny, zagrożenia i możliwości ochrony
Paweł Buras, Michał Woźniewski, Jacek Szlakowski, Wiesław Wiśniewolski. The fish of the Nida River system - present state, threats and possibility of protection

16. Krzysztof Kukuła. Zagrożone gatunki ryb i minogów w ichtiofaunie województwie podkarpackim
Krzysztof Kukuła. Threatened species of fish and lampreys in southeastern Poland

17. Antoni Amirowicz. Zagrożone gatunki ryb i minogów w ichtiofaunie województw małopolskiego i śląskiego
Antoni Armirowicz. Threatened fishes and lampreys in the fish fauna of the Małopolskie and Ślaskie voivodships

18. Jan Kotusz, Andrzej Witkowski, Jan Błachuta, Jan Kusznierz. Stan ichtiofauny w górnym i środkowym dorzeczu Odry
Jan Kotusz, Andrzej Witkowski, Jan Błachuta, Jan Kusznierz. Present fish fauna of the upper and middle Odra catchment


Część 3 - OCHRONA ICHTIOFAUNY - ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE
Part 3- FISH FAUNA CONSERVATION - SPECYFIC PROBLEMS

19. Lidia Marszał. Rozmieszczenie minoga strumieniowego lampera planeri (BLOCH) i minoga ukraińskiego Eudontomyzon mariae (BERG) w rzekach Polski środkowej
Lidia Marszał. Distribution of European brook lamprey Lampetra planeri(Bloch) and Ukrainian brook lamprey Eudontomyzon mariae (Berg) in the rivers of central Poland - the present state and the tendencies of changes

20. Leszek Augustyn. Aktywna ochrona pstraga potokowego (Salmo trutta m. fario L.) w dorzeczu Popradu
Leszek Augustyn. Active conservation of brown trout (Salmo trutta m. fario L.) in the Poprad catchment area

21. Ryszard Kolman. Perspektywy i możliwości restytucji bałtyckiej populacji jesiotra zachodniego (Acipenser sturio L.)
Ryszard Kolman. Prospects and possibilities of restituting baltic populations of atlantic sturgeon (Acipenser sturio L.)

22. Alicja Boroń. Koza (Cobitis taenia L.) - co naprawdę chronimy? Metody cytogenetyczne jako narzędzie rozpoznawania niektórych gatunków ryb
Alicja Biedroń. The spined loach (Cobitis taenia Linnaeus, 1758) - what is really protected? Cytogenetical methods as a tool of recognising some of the fish species

23. Tadeusz Krzywosz. Program ochrony raków w Polsce
Tadeusz Krzywosz. The programme of crayfish protection in Poland

24. Andrzej Witkowski, Tomasz Heese. Zakończenie - Kierunki ochrony krajowej ichtiofauny
Andrzej Witkowski, Tomasz Heese. Conclusion - Direction of the Polish fish fauna conservation

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Na skróty