Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

TOM 14, Warszawa 2001 r.

Treść / Contents


1. Tadeusz Penczak, Joanna Kostrzewa, Andrzej Kruk, Lidia Marszał, Grzegorz Zięba, Henryk Koszaliński. Ichtiofauna dorzecza rzeki Wkry. Cześć I. Wkra
Tadeusz Penczak, Joanna Kostrzewa, Andrzej Kruk, Lidia Marszał, Grzegorz Zięba, Henryk Koszaliński. Fish fauna of the Wkra River drainage basin. Part I. Wkra


2. Joanna Kostrzewa, Tadeusz Penczak, Henryk Koszaliński, Lidia Marszał, Andrzej Kruk, Krzysztof Tłoczek. Ichtiofauna dorzecza Liswarty
Joanna Kostrzewa, Tadeusz Penczak, Henryk Koszaliński, Lidia Marszał, Andrzej Kruk, Krzysztof Tłoczek. Fish fauna of the Liswarta River drainage basin


3. Arkadiusz Wołos, Maciej Mickiewicz. Charakterystyka presji i odłowów wędkarskich oraz odłowów rybackich w Wiśle na odcinku Smoszewo – Wyszogród
Arkadiusz Wołos, Maciej Mickiewicz. Characteristics of angling pressure, anglers and commercial catches in the Vistula River between Smoszewo and Wyszogród


4. Leszek Augustyn. Pstrąg potokowy (Salmo trutta m. fario L.) w dorzeczu Popradu. Cz. I. Wpływ położenia i morfologii koryt potoków górskich na rozmieszczenie pstrągów potokowych
Leszek Augustyn. Brown trout (Salmo trutta m. Fario L.) In the Poprad River drainage area. Part I. The impact of location and morphology of stream. Channels on the distribution of brown trout in streams


5. Leszek Augustyn. Pstrąg potokowy (Salmo trutta m.fario L.) w dorzeczu Popradu. Cz. II. Migracje pstrągów potokowych w skalnych potokach górskich
Leszek Augustyn. Brown trout (Salmo trutta m.fario L.) In the Poprad River drainage area. Part II. Migration of brown trout in rocky mountain streams


6. Henryk Kuźmiński, Krzysztof Goryczko, Stefan Dobosz.  Inkubacja ikry siei wędrownej (Coregonus lavaretus L.)
Henryk Kuźmiński, Krzysztof Goryczko, Stefan Dobosz. Migratory whitefish (Coregonus lavaretus L.) eggs incubation


7. Lidia Wiśniowska, Bogusław Bobek, Dorota Przywara, Izabela Wierzbowska. Wpływ wydry (Lutra lutra) na populacje ryb w rzekach Bieszczad Zachodnich
Lidia Wiśniowska, Bogusław Bobek, Dorota Przywara, Izabela Wierzbowska. The predation of the otter (Lutra lutra) upon fish populations in the rivers of Western Bieszczady


8. Witold Strużyński, Tomasz Niemiec. Podchów wylęgu raka błotnego Astacus leptodactylus (Esch.) przy zastosowaniu pasz przemysłowych
Witold Strużyński, Tomasz Niemiec.  The influence of different diets on growth and survival of Astacus leptodactylus (Esch.)


9. Małgorzata Pilecka-Rapacz. Występowanie Anguillicola crassus u wstępującego węgorza rzek Pomorza Zachodniego
Małgorzata Pilecka-Rapacz. Occurrence of Anguillicola crassus in eel ascending to Western Pomeranian rivers

 

 

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Na skróty