Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

TOM 12, Warszawa 1999 r.

Treść / Contents

1. Michał Woźniewski, Piotr Dębowski, Ryszard Bartel. Telemetryczne obserwacje zachowania się troci (Salmo trutta morpha trutta L.) w rzece Wisła poniżej zapory we Włocławku w celu usprawnienia funkcjonowania przepławki
Michał Woźniewski, Piotr Dębowski, Ryszard Bartel. Telemetric observations on behavior of the Vistula sea trout (Salmo trutta morpha trutta L.) below the dam of Włocławek Reservoir in an attampt to inprove fish passage

2. Stanisław Falkowski. Wzrost siei (Coregonus lavaretus L.) wsiedlonej do zbiornika zaporowego Sieniawa
Stanisław Falkowski. Growth of whitefish (Coregonus lavaretus L.) introduced in Sieniawa dam Reservoir

3. Jan-Marian Włodek, Stanisław Skóra. Badania ichtiofaunistyczne w rzece i dorzeczu Wisłoki w latach 1994-1995
Jan-Marian Włodek, Stanisław Skóra. Ichthyofaunistic investigations in the river and catchment area of Wisłoka in the years 1994-1995

4. Leszek Augustyn. Efektywność zarybień podchowanym narybkiem jesiennym (0+) pstrąga potokowego (Salmo trutta m. fario L.) w potokach dorzecza Popradu
Leszek Augustyn. Effectivness of autumm stocking brown trout fry (0+) (Salmo trutta m. fario L.) into streams of the Poprad River system

5. Tadeusz Penczak, Joanna Kostrzewa, Lidia Marszał, Henryk Koszaliński, Andrzej Kruk. Ichtiofauna rzeki Noteć
Tadeusz Penczak, Joanna Kostrzewa, Lidia Marszał, Henryk Koszaliński, Andrzej Kruk. Fish fauna of the Noteć River

6. Tadeusz Penczak, Krzysztof Czernik, Henryk Koszaliński. Połowy wędkarskie na odcinku Warty poniżej piętrzenia
Tadeusz Penczak, Krzysztof Czernik, Henryk Koszaliński. Anglers catches at the tailwater of the Warta River

7. Piotr Dębowski, Grzegorz Radtke, Zbigniew Szczepański. Troć (Salmo trutta m. trutta L.) w rzece Brynicy (dorzecze Drwęcy)
Piotr Dębowski, Grzegorz Radtke, Zbigniew Szczepański. Sea trout (Salmo trutta m. trutta L.) in the Brynica River (the Drwęca River drainage basin)

8. Grzegorz Radtke, Adam Grochowski. Ichtiofauna dorzecza Wierzycy
Grzegorz Radtke, Adam Grochowski. The ichthyofauna of the Wierzyca River drainage basin

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Na skróty