Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

TOM 11, Warszawa 1998 r.

Treść / Contents


1. Tadeusz Penczak, Andrzej Kruk, Henryk Koszaliński, Lidia Marszał, Joanna Kostrzewa. Monitoring ichtiofauny dorzecza Gwdy
Tadeusz Penczak, Andrzej Kruk, Henryk Koszaliński, Lidia Marszał, Joanna Kostrzewa. Monitoring of fish fauna in the Gwda drainage basin

2. Leszek Augustyn, Krzysztof Bieniarz, Stanisław Skóra, Jan Marian Włodek. Ichtiofauna dorzecza rzeki Ropy
Leszek Augustyn, Krzysztof Bieniarz, Stanisław Skóra, Jan Marian Włodek. Ichthyofauna of the river Ropa catchment area

3. Lidia Marszał, Maria Grzybkowska, Joanna Kostrzewa, Andrzej Kruk. Podział zasobów pokarmowych miedzy kozą (Cobitis taenia L.) i kozą złotawą (Sabanejewia aurata (Fil.)) w rzece nizinnej
Lidia Marszał, Maria Grzybkowska, Joanna Kostrzewa, Andrzej Kruk. Food resource partitioning between spineg loach (Cobitis taenia L.) and golden loach (Sabanejewia aurata (Fil.)) in a lowland stream

4. Andrzej Łysak, Maciej Ligaszewski. Skład ichtiofauny zbiornika zaporowego Tresna przed i po całkowitym spuszczeniu (1988-1995)
Andrzej Łysak, Maciej Ligaszewski. Ichthyofauna of the reservoire Tresna before and after its total drainage (1988-1995)

5. Krzysztof Goryczko, Maria Nagięć, Andrzej Witkowski, Eugenia Murawska. Zarybianie narybkiem lipienia, Thymallus thymallus (L.) rzek pomorskich na przykładzie Radunii
Krzysztof Goryczko, Maria Nagięć, Andrzej Witkowski, Eugenia Murawska. Stocking Pomeranian rivers with grayling Thymallus thymallus (L.) summer fingerlings

6. Ryszard Bartel, Krzysztof Bieniarz, Piotr Epler. Przechodzenie ryb przez turbinę elektrowni wodnej na rzece Wieprzy w Garłowie
Ryszard Bartel, Krzysztof Bieniarz, Piotr Epler. Fish passing through the turbine of hydroelectric plant situated on Wieprza River in Darłowo

7. Paweł Buras, Zbigniew Gasiński. Próba zastosowania wybranych wskaźników biocenotycznych do oceny wpływu niskiego progu pietrzacego na migracje małych gatunków ryb i minogów
Paweł Buras, Zbigniew Gasiński. Attempt of applying the selected biocenotic indexes for evaluation of the low weir impact on migration of small species of fish and lampreys

8. Paweł Buras, Michał Woźniewski, Adam Grochowski. Rozkład przestrzenny zagęszczenia i biomasy ryb i minogów w Łukawce
Paweł Buras, Michał Woźniewski, Adam Grochowski. The spatial distribution of the density and biomass of fish and lampreys in Łukawka River

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Na skróty