Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

TOM 7/8, Warszawa 1994-95r.

Treść / Contents


1. Andrzej Witkowski, Krzysztof Goryczko, Maria Nagięć, Eugenia Murawska, Mieczysław Kowalewski, Leszek Augustyn. Efektywność zarybiania wylegiem lipienia, Thymallus thymallus (L.) na przykładzie potoku Ochotnica (dorzecze Dunajca)
Andrzej Witkowski, Krzysztof Goryczko, Maria Nagięć, Eugenia Murawska, Mieczysław Kowalewski, Leszek Augustyn. Effectivity of stocking with grayling fry, Thymallus thymallus (L.) on an example of the Ochotnica stream (Dunajec River basin)

2. Ryszard Bartel, Krzysztof Bieniarz, Piotr Epler. Przechodzenie ryb przez turbiny elektrowni wodnych na rzekach Łupawie i Redze
Ryszard Bartel, Krzysztof Bieniarz, Piotr Epler. Fish passing through the turbines of hydroelectrics plants situated on Łupawa and Rega Rivers

3. Stanisław Skóra, Jan Marian Włodek, Leszek Augustyn, Jacek Nawrodzki. Ichtiofauna dorzecza Białej Dunajcowej
Stanisław Skóra, Jan Marian Włodek, Leszek Augustyn, Jacek Nawrodzki. Ichthyofauna of the Biała Dunajcowa River catchment area

4. Piotr Dębowski, Grzegorz Radtke. Spływ i charakterystyka smoltów troci (Salmo trutta morpha trutta L.) w rzece Gnilnej (Pomorze)
Piotr Dębowski, Grzegorz Radtke. Migration and characteristics of sea trout (Salmo trutta morpha trutta L.) smolts in the Gnilna River (Pomerania)

5. Jan Kusznierz, Andrzej Witkowski, Jan Kotusz, Jan Błachuta. Ichtiofauna dorzeczy Stobrawy i Smortawy
Jan Kusznierz, Andrzej Witkowski, Jan Kotusz, Jan Błachuta. Ichthyofauna of the Stobrawa and Smortawa Rivers drainage basins

6. Ryszard Wojda., Jerzy Śliwiński, Mirosław Cieśla. Wyniki badań nad sposobami przeprowadzania naturalnego tarła sandacza Stizostedion lucioperca (L.)
Ryszard Wojda., Jerzy Śliwiński, Mirosław Cieśla. The results of experiments on different methods of natural spawning of pike-perch Stizostedion lucioperca (L.)

7. Tadeusz Krzywosz. Introdukcja raka sygnałowego, Pacifastacus leniusculus Dana, do wód Polski
Tadeusz Krzywosz. The introduction of the cryfish, Pacifastacus leniusculus Dana, into Polish waters

8. Tadeusz Penczak, Andrzej Zaczyński, Lidia Marszał, Henryk Koszaliński. Monitoring ichtiofauny dorzecza Pilicy. Część I. Dopływy
Tadeusz Penczak, Andrzej Zaczyński, Lidia Marszał, Henryk Koszaliński.
Monitoring of fish fauna in the Pilica drainage basin. Part I. Tributaries

9. Stanisław Bontemps. Wstępowanie troci do Drwęcy
Stanisław Bontemps. Migration of sea trout to the Drwęca River

10. Ryszard Wojda, Mirosław Cieśla, Jerzy śliwiński. Wychów palczaków sandacza (Stizostedion lucioperca L.) w stawach karpiowych
Ryszard Wojda, Mirosław Cieśla, Jerzy śliwiński. The results of the pike-pearch (Stizostedion lucioperca L.) fingerlings production in carp pond

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Na skróty