Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

TOM 20, Warszawa 2007 r.

Treść / Contents

1. Andrzej Witkowski, Tadeusz Penczak, Jan Kotusz, Mirosław Przybylski, Andrzej Kruk, Jan Błachuta.  Reofilne ryby karpiowate dorzecza Odry.
Andrzej Witkowski, Tadeusz Penczak, Jan Kotusz, Mirosław Przybylski, Andrzej Kruk, Jan Błachuta. Rheophilous cyprinid fishes of the Odra River basin.

2. Tadeusz Penczak, Wanda Galicka, Andrzej Kruk, Grzegorz Zięba, Lidia Marszał, Henryk Koszaliński, Szymon Tybulczuk. Ichtiofauna dorzecza Pilicy w piątej dekadzie badań. Część II. Dopływy.
Tadeusz Penczak, Wanda Galicka, Andrzej Kruk, Grzegorz Zięba, Lidia Marszał, Henryk Koszaliński, Szymon Tybulczuk. Fish fauna in the Pilica River system in the fifth decade of study. Part II. Tributaries.

3. Grzegorz Radtke, Adam Grochowski, Piotr Dębowski. Ichtiofauna dorzecza Redy oraz pozostałych małych cieków wpadających do Zatoki Gdańskiej.
Grzegorz Radtke, Adam Grochowski, Piotr Dębowski. The ichthyofauna of the Reda River system and the other small streams flowing into the gulf of Gdańsk.

4. Leszek Augustyn, Ryszard Bartel. Wstepne badania wpływu dwóch hydroelektrowni na karpiowate ryby rzeczne w Dunajcu. 
Leszek Augustyn, Ryszard Bartel. Preliminary investigations of the influence of two electropower stations on riverine cyprinid fishes in the Dunajec River.

5. Joanna Grudniewska, Stefan Dobosz, Krzysztof Goryczko. Podchów larw lipienia europejskiego (Thymallus thymallus L.) przeprowadzony w Zakładzie Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach.
Joanna Grudniewska, Stefan Dobosz, Krzysztof Goryczko. Grayling (Thymallus thymallus L.) Fry rearing in the Rutki Department of Salmonid Research.

6. Mariusz Raczyński, Sławomir Keszka. Ocena aktualnego stanu i biologiczna charakterystyka populacji wędrownej formy certy (Vimba vimba L.) w ujściu Odry i Zalewie Szczecińskim w obliczu restytucji gatunku.
Mariusz Raczyński, Sławomir Keszka. Estimation of the current status and biological characteristics of the andromous form of vimba (Vimba vimba L.) in the Odra River mouth and the firth of Szczecin in connection with a restitution program.

7. Arkadiusz Wołos. Udział karpiowatych ryb reofilnych w połowach wędkarskich w rzekach południowej Polski.
Arkadiusz Wołos. Share of reophilic cyprinid in anglers' catches in the rivers of southern Poland.

8. Janusz Wrona, Janusz Guziur. Uwarunkowania wędkarskiego użytkowania zbiornika zaporowego Poraj. Część II. Wędkarstwo i jego uwarunkowania socjologiczne.
Janusz Wrona, Janusz Guziur. The conditions of angling on the Poraj Dam Reservoir. Part II. Angling and its sociological conditions.
Recenzenci prac złożonych do niniejszego tomu / Reviewers of papers submitted to the issue

1. Mirosław Cieśla

2. Andrzej Kruk

3. Lidia Marszał

4. Mirosław Przybylski

5. Ryszard Bartel

6. Piotr Dębowski

7. Zbigniew Kaczkowski

8. Krzysztof Kukuła

9. Grzegorz Radtke

10. Janusz Wrona

11. Grzegorz Zięba

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Na skróty