Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Użytkownik Wędkarski 2016

UŻYTKOWNIK WĘDKARSKI 2016 - Rola gospodarki wędkarskiej na wodach PZW w świetle zasad zrównoważonego rozwoju

SPIS TREŚCI

1. Ryszard Bartel, Joanna Grudniewska, Rafał Pender, Łukasz Podkański. Polskie połowy łososia (Salmo salar) i troci (Salmo trutta) oraz zmiany patologiczne u tarlaków tych gatunków

 

2. Maciej Brudziński. Porównanie struktury zarybień dokonywanych przez okręgi Polskiego Związku Wędkarskiego

 

3. Tomasz Czerwiński. Odłowy rybackie i wędkarskie – porównanie wyników

jakościowych i ilościowych

 

4. Tomasz Czerwiński. Porównanie modelu prowadzenia gospodarki rybacko-wędkarskiej i wędkarskiej

 

5. Joanna Grudniewska. Dobra praktyka rybacka – aspekty praktyczne i prawne dotyczące prowadzenia ośrodków hodowlanych

 

6. Piotr Hliwa, Maciej Błażejewski. Zagrożenia związane z obecnością obcych inwazyjnych gatunków ryb w wodach otwartych w kontekście regulacji prawnych dla wędkarzy

 

7. Zbigniew Kaczkowski. Wykorzystanie statusu prawnego chronionych gatunków ryb do ograniczania negatywnych oddziaływań wywieranych przez inwestycje hydrotechniczne na ichtiofaunę w obwodach rybackich

 

8. Andrzej Kapusta, Tomasz Kajetan Czarkowski, Elżbieta Bogacka-Kapusta. Rekomendacje związane z wybranymi problemami gospodarowania zasobami ichtiofauny wód śródlądowych w Polsce, z uwzględnieniem połowów rekreacyjnych

 

9. Tomasz Kiedryński. Obwody rybackie – dostęp do wód, koszty utrzymania urządzeń wodnych, utrzymanie porządku nad wodami, budowa pomostów wędkarskich

 

10. Maciej Mickiewicz. Praktyczne aspekty opracowywania operatów rybackich ze szczególnym uwzględnieniem planowanych zarybień

 

11. Anna Stróżyk-Kowalska. Utrudnienia związane ze zmianami statusu wód oraz z ich własnością

 

12. Mirosław Szczepkowski, Zdzisław Zakęś, Bożena Szczepkowska. Wykorzystanie materiału zarybieniowego produkowanego w systemach recyrkulacyjnych do zarybień

 

13. Adam Tański, Rafał Pender. Czy i jak powinniśmy edukować wędkarzy

 

14. Wiesław Wiśniewolski. Racjonalna gospodarka rybacko-wędkarska w ekosystemach rzecznych

 

15. Arkadiusz Wołos, Marek Trella. Obowiązkowa rejestracja połowów wędkarskich – poziom wiarygodności danych i ich użyteczność w określaniu stanu zasobów ryb