Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

TOM 21, Warszawa 2008 r.

Treść / Contents


1. Mirosław Łuczyński, Konrad Ocalewicz. Biotechnologia a gospodarka wędkarska - banki nasienia i androgeneza jako narzędzia ochrony i odnowy cennych stad i zagrozonych gatunków ryb
Mirosław Łuczyński, Konrad Ocalewicz. Biotechnology and sport fisheries management - semen banks and androgenesis as tools in the preservation and restoration of valuable stocks and threatened species of fish

2. Andrzej Witkowski, Jan Kotusz. Stan ichtiofaunistycznych badań inwentaryzacyjnych rzek Polski
Andrzej Witkowski, Jan Kotusz. State of fish fauna inventory research in Polish rivers

3. Tadeusz Penczak, Andrzej Kruk, Lidia Marszał, Grzegorz Zięba, Wanda Galicka, Mariusz Tszydel, Szymon Tybulczuk, Dariusz Pietraszewski. Monitoring ichtiofauny systemu rzeki Gwdy: trzecia dekada badań
Tadeusz Penczak, Andrzej Kruk, Lidia Marszał, Grzegorz Zięba, Wanda Galicka, Mariusz Tszydel, Szymon Tybulczuk, Dariusz Pietraszewski. Fisz fauna of the Gwda River system: the third decade of study

4. Dariusz Pietraszewski, Lidia Marszał, Andrzej Kruk, Tadeusz Penczak, Grzegorz Zięba, Joanna Grabowska, Henryk Koszaliński, Wanda Galicka. Wstępna analiza rozmieszczenia ryb i minogów w radomce i jej głównych dopływach
Dariusz Pietraszewski, Lidia Marszał, Andrzej Kruk, Tadeusz Penczak, Grzegorz Zięba, Joanna Grabowska, Henryk Koszaliński, Wanda Galicka. Preliminary study of fish and lamprey distribution in the Radomka River and its main tributaries

5. Grzegorz Zięba, Lidia Marszał, Andrzej Kruk, Tadeusz Penczak, Szymon Tybulczuk, Łukasz Kapusta, Wanda Galicka. Ichtiofauna systemu rzeki Nurzec
Grzegorz Zięba, Lidia Marszał, Andrzej Kruk, Tadeusz Penczak, Szymon Tybulczuk, Łukasz Kapusta, Wanda Galicka. Fish fauna of the Nurzec River system

6. Dariusz Pietraszewski, Lidia Marszał, Grzegorz Zięba, Mirosław Przybylski, Piotr Zieliński. Ichtiofauna systemu rzeki Sanny
Dariusz Pietraszewski, Lidia Marszał, Grzegorz Zięba, Mirosław Przybylski, Piotr Zieliński. Fish fauna of the Sanna River system
Recenzenci prac złożonych do niniejszego tomu / Reviewers of papers submitted to the issue

1. Tadeusz Penczak

2. Iwona Wagner

3. Piotr Dębowski

4. Łukasz Głowacki

5. Andrzej Kruk

6. Małgorzata Łapińska

7. Mirosław Przybylski

8. Grzegorz Radtke

9. Mariusz Tszydel

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Na skróty