Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

TOM 22, Warszawa 2009 r.

Treść / Contents


1. Jan Kotusz, Jan Kusznierz, Marcin Popiołek, Andrzej Witkowski. Ichtiofauna systemu rzecznego Nysy Kłodzkiej
Jan Kotusz, Jan Kusznierz, Marcin Popiołek, Andrzej Witkowski. Ichthyofauna of the Nysa Kłodzka River system

2. Andrzej Kruk, Tadeusz Penczak, Grzegorz Zięba, Lidia Marszał, Henryk Koszaliński, Szymon Tybulczuk, Joanna Grabowska, Michał Ciepłucha, Wanda Galicka. Ichtiofauna systemu Widawki. Część II. Dopływy
Andrzej Kruk, Tadeusz Penczak, Grzegorz Zięba, Lidia Marszał, Henryk Koszaliński, Szymon Tybulczuk, Joanna Grabowska, Michał Ciepłucha, Wanda Galicka. Fish fauna of the Widawka River system. Part II. Tributaries

3. Lidia Marszał, Andrzej Kruk, Szymon Tybulczuk, Dariusz Pietraszewski, Mariusz Tszydel, Łukasz Kapusta, Wanda Galicka, Tadeusz Penczak. Ichtiofauna lewobrzeżnych dopływów polsko-ukraińskiego odcinka Bugu
Lidia Marszał, Andrzej Kruk, Szymon Tybulczuk, Dariusz Pietraszewski, Mariusz Tszydel, Łukasz Kapusta, Wanda Galicka, Tadeusz Penczak. Fish fauna of the leftside tributaries of the polish-ukrainian section of Bug River

4. Jacek Rechulicz, Zbigniew Girsztowtt, Mirosław Przybylski. Ichtiofauna rzeki Tanew i jej dopływów
Jacek Rechulicz, Zbigniew Girsztowtt, Mirosław Przybylski. The ichthyofauna of the Tanew River and its tributaries

5. Wiesław Wiśniewolski. Uwarunkowania i prowadzenie gospodarki rybacko-wedkarskiej w zbiornikach zaporowych
Wiesław Wiśniewolski. Conditions for the fisheries and angling management in dam reservoirs

6. Jerzy Śliwiński. Charakterystyka diety oraz wzrostu larw bolenia Aspius aspius (L.) w warunkach stawów karpiowych
Jerzy Śliwiński. Diet and growth of asp Aspius aspius (L.) larvae reared in carp pond
Recenzenci prac złożonych do niniejszego tomu / Reviewers of papers submitted to the issue

1. Lidia Marszał

2. Andrzej Kruk

3. Mirosław Przybylski

4. Paweł Buras

5. Łukasz Głowacki

6. Maria Grzybkowska

7. Zbigniew Kaczkowski

8. Krzysztof Kukuła

9. Małgorzata Łapińska

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Na skróty