Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Użytkownik Rybacki 2008

UŻYTKOWNIK RYBACKI - NOWA RZECZYWISTOŚĆ. Ocena przekształceń w rybactwie w wyniku konkursów na oddanie w użytkowanie obwodów rybackich.
Konferencja PZW, Spała 2008

SPIS TREŚCI

1. Janusz Nyk. Przekształcenia w gospodarce rybackiej w Polsce. Historia i stan obecny

2. Małgorzata Kasperek-Kawałek, Agnieszka Zielińska.
Prowadzenie gospodarki rybackiej w kontekście obowiazujacego systemu użytkowania obwodów rybackich

3. Marek Jelonek. Dwa lata po pierwszych konkursach na obwody rybackie. Doświadczenia i najczęstrze problemy

4. Wojciech Zieleniewski. Skutki ostatnich zmian w prawie rybackim w działalnosci Polskiego Związku Wędkarskiego - Przeglad najważniejszych problemów na przykładzie PZW Okręg w Zielonej Górze

5. Tadeusz Penczak. Znaczenie monitoringu w badaniach ichtiofauny rzek dla potrzeb racjonalnej gospodarki rybacko-wędkarskiej

6. Mirosław Cieśla, Jerzy Śliwiński, Ryszard Wojda, Jan Kotusz, Marcin Mizieliński. Rola Polskiego Związku Wędkarskiego w ochronie i racjonalnej gospodarce karpiowatymi rybami reofilnymi

7. Andrzej Witkowski, Jan Kotusz. Stan poznania rybostanów rzek Polski (1945-2007)

8. Maria Jezierska-Madziar, Piotr Pińskwar. Zagrożenia dla gospodarki rybackiej wynikajace z postępującej eutrofizacji śródladowych wód powierzchniowych

9. Wiesław Wiśniewolski. Uwarunkowania i prowadzenie gospodarki rybacko-wędkarskiej w zbiornikach zaporowych

10. Joanna Grabowska, Andrzej Witkowski, Jan Kotusz. Inwazyjne gatunki ryb w polskich wodach - zagrożenie dla rodzimej ichtiofauny

11. Tadeusz Krzywosz. Wpływ kormorana czarnego na zasoby naszych jezior

12. Arkadiusz Wołos. Rejestracja połowów wędkarskich a konieczność prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej, na przykładzie wybranych okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego

13. Janusz Łojko. Użytkownik rybacki a kormorany. Problemy i skutki wywiazywania się z zawartych umów

14. Ryszard Wojda, Mirosław Cieśla, Marcin Mizieliński, Przemysław Mielcarski. Wielkość produkcji materiału zarybieniowego ryb reofilnych w Polsce w latach 2003-2006

15. Ryszard Bartel, Mariusz Kleszcz. Zarybianie rybami wędrownymi w Polsce

16. Janusz Nyk, Józef Domagała. Sztuczne tarliska dla ryb litofilnych w rzekach pomorskich

17. Zbigniew Kaczkowski. W poszukiwaniu idealnego rejestru, czyli blaski i cienie obowiązkowej rejestracji połowów wędkarskich

18. Leszek Augustyn. Pstrąg potokowy i lipień w dorzeczu Dunajca

19. Janusz Wrona. Wędkarstwo - wpływ na środowisko i populacje ryb