Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

TOM 23, Warszawa 2010 r.

Treść / Contents


1. Tadeusz Penczak, Andrzej Kruk, Wanda Galicka, Szymon Tybulczuk, Lidia Marszał, Dariusz Pietraszewski, Mariusz Tszydel. Ichtiofauna Bugu
Tadeusz Penczak, Andrzej Kruk, Wanda Galicka, Szymon Tybulczuk, Lidia Marszał, Dariusz Pietraszewski, Mariusz Tszydel. Fish fauna of the Bug River

2. Lidia Marszał, Andrzej Kruk, Tadeusz Penczak, Dariusz Pietraszewski, Szymon Tybulczuk, Mariusz Tszydel, Łukasz Kapusta, Wanda Galicka. Ichtiofauna lewobrzeżnych dopływów polsko-białoruskiego odcinka Bugu: systemy rzeczzne Włodawki i Hanny
Lidia Marszał, Andrzej Kruk, Tadeusz Penczak, Dariusz Pietraszewski, Szymon Tybulczuk, Mariusz Tszydel, Łukasz Kapusta, Wanda Galicka. Fish fauna of left tributaries of the Polish-Belorussian section of the Bug River: the Włodawka and Hanna river system

3. Grzegorz Radtke, Rafał Bernaś, Piotr Dębowski, Michał Skóra. Ichtiofauna dorzeca Regi
Grzegorz Radtke, Rafał Bernaś, Piotr Dębowski, Michał Skóra. The ichthyofauna of the Rega river system

4. Grzegorz Radtke, Rafał Bernaś, Piotr Dębowski, Michał Skóra. Ichtiofauna małych cieków polskiego wybrzeża Bałtyku
Grzegorz Radtke, Rafał Bernaś, Piotr Dębowski, Michał Skóra. The fish fauna of small streams emptying into the Baltic Sea on the Polish Coast

5. Tadeusz Penczak, Andrzej Kruk, Joanna Grabowska, Alicja Śliwińska, Henryk Koszaliński, Grzegorz Zięba, Szymon Tybulczuk, Wanda Galicka, Lidia Marszał. Wpływ stopniowej poprawy jakości wody w rzece Ner na regenerację ichtiofauny
Tadeusz Penczak, Andrzej Kruk, Joanna Grabowska, Alicja Śliwińska, Henryk Koszaliński, Grzegorz Zięba, Szymon Tybulczuk, Wanda Galicka, Lidia Marszał. Influence of gradual improvement in water quality on the regeneration of fish fauna in the Ner River

6. Robert Czerniawski, Józef Domagała, Małgorzata Pilecka-Rapacz. Analiza wielkości presji wędkarskiej oraz poziomu wprowadzanych biogenów w zanetach w wodach zlewni środkowej i dolnej Drawy
Robert Czerniawski, Józef Domagała, Małgorzata Pilecka-Rapacz. Analysis of the intensity of angling pressure and the amount of nurients in groundbaits introduced to waters of the middle and lower Drawa river system

7. Robert Czerniawski, Józef Domagała, Małgorzata Pilecka-Rapacz. Wstępne wyniki wpływu podchowu wylegu troci (Salmo trutta m. trutta L. 1758) na żywym zooplanktonie na przeżywalność i wrost w warunkach naturalnych
Robert Czerniawski, Józef Domagała, Małgorzata Pilecka-Rapacz. Influence of rearing trout fry (Salmo trutta m. trutta L. 1758) on live zooplankton on their survival and growth in natural conditions - primary results
Recenzenci prac złożonych do niniejszego tomu / Reviewers of papers submitted to the issue

1. Mirosław Przybylski

2. Łukasz Głowacki

3. Jan Błachuta

4. Mirosław Cieśla

5. Joanna Grabowska

6. Zbigniew Kaczkowski

7. Lidia Marszał

8. Tadeusz Penczak

9. Grzegorz Radtke

10. Mariusz Tszydel

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Na skróty