Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

TOM 24, Warszawa 2011 r.

Treść / Contents


1. Grzegor Radtke, Rafał Bernaś, Piotr Dębowski, Michał Skóra. Ichtiofauna dorzecza Motławy.
Grzegor Radtke, Rafał Bernaś, Piotr Dębowski, Michał Skóra. The fish fauna of the Motława River system.

2. Dariusz Pietraszewski, Bartosz Janic, Mirosław Przybylski, Lidia Marszał, Piotr Zieliński. Ichtiofauna systemu rzecznego Zgłowiaczki.
Dariusz Pietraszewski, Bartosz Janic, Mirosław Przybylski, Lidia Marszał, Piotr Zieliński. Fish fauna of the Zgłowiączka River system.

3. Grzegorz Zięba, Tadeusz Penczak, Bartosz Janic, Szymon Tybulczuk, Mariusz Tszydel, Wanda Galicka. Ichtiofauna systemu rzeki Brok.
Grzegorz Zięba, Tadeusz Penczak, Bartosz Janic, Szymon Tybulczuk, Mariusz Tszydel, Wanda Galicka. Fish fauna of the Brok River system.

4. Tadeusz Penczak, Łukasz Głowacki, Grzegorz Zięba, Lidia Marszał, Wanda Galicka, Szymon Tybulczuk, Mariusz Trzydel, Bartosz Janic. Ichtiofauna dorzecza Krzny.
Tadeusz Penczak, Łukasz Głowacki, Grzegorz Zięba, Lidia Marszał, Wanda Galicka, Szymon Tybulczuk, Mariusz Trzydel, Bartosz Janic. Fish fauna of the Krzna River system.

5. Grzegorz Radtke, Rafał Bernaś, Piotr Dębowski, Michał Skóra. Ichtiofauna rzeki Elbląg.
Grzegorz Radtke, Rafał Bernaś, Piotr Dębowski, Michał Skóra. Fish fauna of the Elbląg River system.

6. Grzegorz Radtke, Rafał Bernaś, Krzysztof Cegiel, Piotr Dębowski, Michał Skóra. Ichtiofauna dorzecza Baudy oraz mniejszych cieków uchodzących do Zalewu Wiślanego.
Grzegorz Radtke, Rafał Bernaś, Krzysztof Cegiel, Piotr Dębowski, Michał Skóra. Fish fauna of the Bauda River and the smaller streams flowing into the Vistula Lagoon.

7. Małgorzata Pilecka-Rapacz, Józef Domagała, Robert Czerniawski. Dieta stadium parr troci wędrownej (Salmo trutta trutta) na tle warunków pokarmowych trzech niewielkich leśnych cieków.
Małgorzata Pilecka-Rapacz, Józef Domagała, Robert Czerniawski. Diet of the sea trout (Salmo trutta trutta) parr in relation to food resource in three small forest streams.

8. Adam M. Lejk, Andrzej Martyniak. Ocena możliwości naturalnego rozrodu troci wędrownej Salmo trutta m. trutta L. w środkowym fragmencie dorzecza rzeki Łeby.
Adam M. Lejk, Andrzej Martyniak. Assessment of the possibility of natural sea trout Salmo trutta m. trutta L. reproduction in the middle part of the Łeba River drainage basin.Recenzenci prac złożonych do niniejszego tomu / Reviewers of papers submitted to the issue

1. Lidia Marszał

2. Łukasz Głowacki

3. Zbigniew Kaczkowski

4. Andrzej Kruk

5. Mirosław Przybylski

6. Robert Czerniawski

7. Piotr Dębowski

8. Piotr Frankiewicz

9. Wanda Galicka

10. Tadeusz Penczak

11. Grzegorz Radtke

12. Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk

13. Rajmund Trzebiatowski

14. Grzegorz Zięba

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Na skróty