Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Użytkownik Wędkarski 2016

W dniach 16-18 listopada 2016 roku - w Centralnym Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale odbyła się konferencja naukowa Polskiego Związku Wędkarskiego pt. „Użytkownik Wędkarski 2016 – Rola gospodarki wędkarskiej na wodach PZW w świetle zasad zrównoważonego rozwoju”. Honorowy patronat nad konferencją objął Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 

 

W obradach, uczestniczyło ponad 110 osób. Obecni byli przedstawiciele władz administracyjnych:  Pani Iwona Koza Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Pan Janusz Wrona Dyrektor Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,  pracownicy Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, a także przedstawiciele Prezydium ZG PZW, Rady Naukowej przy ZG PZW i członkowie Komisji ds. zagospodarowania i ochrony wód. W konferencji udział wzięli wybitni specjaliści z jednostek naukowych również z zagranicy, ichtiolodzy i praktycy rybactwa śródlądowego z okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego.

 

Podczas trzech sesji tematycznych wygłoszono 18 referatów. Tematyka wystąpień obejmowała różnorodne aspekty prawne związane z prowadzeniem racjonalnej gospodarki wędkarsko-rybackiej, zagadnienia związane z gospodarowaniem zasobami ichtiofauny, edukacją wędkarską, prowadzeniem rejestracji połowów ryb i wykorzystaniem jej, jako narzędzia do określania stanu zasobów ichtiofauny. Omówiono zróżnicowanie modeli prowadzenia gospodarowania zasobami ryb, praktyczne aspekty opracowywania operatów rybackich, znaczenie prowadzenia monitoringu ichtiofauny, nowoczesne metody produkcji materiału zarybieniowego, a także znaczenie gatunków chronionych oraz zagrożenia wynikające z obecności gatunków obcych w naszych wodach. Wiele uwagi poświecono potrzebom wprowadzenia zmian w ustawodawstwie, nawiązujących do aktualnych wymagań ochrony środowiska i oczekiwań ze strony użytkowników rybackich.

 

Konferencja stała się miejscem wymiany poglądów i ożywionej dyskusji, której efektem było sformułowanie wniosków dotyczących głównych problemów interesujących zarówno użytkowników rybackich, przedstawicieli administracji państwowej, a także samych wędkarzy. Najważniejsze z nich to to:

 

  1. Dokonanie przez właściwe władze administracji szczebla krajowego zmian aktów prawnych regulujących prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej. Dotyczy to w szczególności zasad sporządzania, opiniowania operatów rybackich oraz rozstrzygania konkursów ofert na oddanie w użytkowanie obwodów rybackich. Wprowadzone zmiany powinny doprowadzić do sytuacji, kiedy w ogłaszanym konkursie na jeden obwód rybacki będzie obowiązywał jeden operat przygotowany przez powołane do tego instytucje.
  2. Podjęcie w trybie pilnym działań mających na celu stworzenie systemu prawnego dotyczącego metodyki szacowania strat powodowanych przez działalność kłusowniczą, zwłaszcza w odniesieniu do gatunków cennych, z punktu widzenia gospodarki wędkarsko-rybackiej.
  3. Wsparcie wszelkich działań mających na celu udrażniane rzek, likwidację barier dla wędrówek tarłowych ryb i zaniechania połowów komercyjnych w przyujściowych odcinkach rzek.
  4. Aktywne uczestnictwo we wszelkiego rodzaju spotkaniach dotyczących zadań ochronnych i programów ochrony przyrody, postepowaniach o wydanie pozwoleń wodnoprawnych oraz pracach inwestycyjnych.
  5. Prowadzenie szeroko rozumianych działań edukacyjnych wśród miłośników wędkarstwa, związanych z nabywaniem przez nich wiedzy o zasadach prowadzenia racjonalnej gospodarki wędkarsko-rybackiej, zarówno w świetle współczesnej wiedzy ichtiologicznej, jak i obowiązującego prawa.
  6. Środowisko wędkarsko-rybackie, przedstawiciele nauki i praktyki, dostrzegają potrzebę organizowania przez PZW, jako największego użytkownika rybackiego, w kraju, cyklicznych konferencji, spotkań i szkoleń, będących miejscem zdobywania wiedzy, wymiany poglądów i doświadczeń.

Poleć znajomemu