Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Roczniki Naukowe PZW / Scientific Annual of the PAA

 

 

Polski Związek Wędkarski jest promotorem wędkarstwa proekologicznego, uznającego nadrzędność ochrony środowiska nad działalnością gospodarczo-komercyjną. W swojej działalności ma wsparcie nauki, współpracuje z większością ośrodków naukowo-badawczych i wyższych uczelni w Polsce wykonującymi badania na rzecz ochrony środowiska, gospodarki wędkarskiej i rybackiej.


Tematyka badawcza obejmuje :


- prace ichtiofaunistyczne, monitoring ichtiofauny rzek,

- badania wędrówek ryb, obserwacje przepławek, hydroelektrowni i spiętrzeń pod kątem ich wpływu na produkcję ryb w rzekach,

- opracowanie biotechniki rozrodu ryb,

- badania czynników wpływających na efektywność zarybiania,

- ocenę presji wędkarskiej,

- biologę gatunków ryb cennych i zanikających.

 


Polski Związek Wędkarski inspiruje i finansuje prace naukowe, które umożliwiają nie tylko określenie aktualnego stanu ryb w większości rzek Polski, ale także wskazują na możliwość jego poprawy w makroskali i skali lokalnej poprzez zmianę struktury zarybień.


Pozwala to na przywrócenie gatunkowej różnorodności ichtiofauny w rzekach oraz przywracanie możliwości powrotu ryb wędrownych (certa, łosoś).

 

 


Polski Związek Wędkarski od roku 1988 jest wydawcą Roczników Naukowych, czasopisma zawierającego publikacje z badań.


Dotychczas wydano 26 Tomów i 1 Suplement.

 


Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego zawierają oryginalne, nigdy dotychczas nie publikowane prace naukowo–badawcze o tematyce użytecznej dla wędkarstwa, racjonalnej gospodarki zasobami ryb i ochrony przyrody. Tematyka publikowanych prac dotyczy przede wszystkim:


- inwentaryzacji rybostanów i produktywności wód oraz wpływu czynników środowiskowych na stan ichtiofauny,

- opracowania biotechniki rozrodu ryb i podchowu rodzimych gatunków zagrożonych,

- efektywności zarybiania,

- presji wędkarskiej,

- biologii ryb ze szczególnym uwzględnieniem gatunków cennych i zanikających.

 

Poleć znajomemu