Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Regulamin łowiska "no kill / złap i wypuść" staw nr 1 w Szczawnem 2021

Informacje ogólne

Gospodarzem łowiska o nazwie Szczawne „Luktyk” jest Koło PZW „Pstrąg” w Rzepedzi. Łowiskiem "no kill/ złap i wypuść" jest staw nr 1.

Wędkowanie na w/w łowisku dozwolone jest po wniesieniu składki członkowskiej PZW, okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód oraz składki na przedmiotowe łowisko (wniesienie składki okręgowej nie obowiązuje przy zezwoleniach jednodniowych).

Wniesienie składki na dane łowisko jest równoznaczne z akceptacją zawartych w niniejszym regulaminie postanowień i upoważnia do 40-stu wejść. Po wyczerpaniu limitu wejść obowiązuje ponowne opłacenie składki oraz zwrot starego zezwolenia (dotyczy również zezwoleń z roku poprzedzającego) do Skarbnika Koła.

Na łowisku obowiązuje wpis daty połowu tj. dzień i miesiąc należy dokonać przed rozpoczęciem wędkowania. Wszelkie wpisy w rejestrze połowu ryb wykonujemy długopisem nieścieralnym, a jakiekolwiek błędy dokonane przy wypełnianiu rejestru połowu obciążają właściciela zezwolenia. Poprawianie wpisów w rejestrze połowu spowoduje unieważnienie rubryki, w którą wpis został dokonany. Poprawny wpis należy dokonać w rubryce niżej.

Uwaga:

Każdy wędkarz przed rozpoczęciem wędkowania ma obowiązek:

ü zapoznać się z zasadami obowiązującymi na danym łowisku oraz aktualnymi komunikatami dotyczącymi łowiska.

 

Zasady połowu i ochrony ryb na stawie nr 1:

 

a) Połów ryb dozwolony jest na dwie wędki – dowolną metodą z wyłączeniem połowu na żywca.

b) Obowiązuje całkowity zakaz zabierania ryb oraz ich przechowywania w siatce.

c) Obowiązuje zakaz używania kotwic oraz haczyków zadziorowych.

d) Złowiona ryba musi być w najkrótszym czasie przy zachowaniu należytej staranności wypuszczona do stawu nr 1.

e) Wędkujący bezwarunkowo musi posiadać podbierak.

f) Wędkowanie dozwolone tylko w porze dziennej tj. od 1 godz. przed wschodem słońca do 1 godz. po zachodzie słońca (w.g. danych kalendarzowych).

g) Podczas wędkowania na stawie nr 1 niedopuszczalne jest wędkowanie na jakichkolwiek pozostałych stawach.

 

Gospodarz Łowiska zastrzega sobie:

 

A. Prawo zmiany niniejszego regulaminu w całości lub w części w zależności od okresowych potrzeb jak również zamknięcia łowiska (po uzyskaniu zgody Zarządu Okręgu).

B. Prawo do dokonywania na łowisku zabiegów gospodarczych przez Gospodarza łowiska np. odłowów, koszenia trawy i innych czynności związanych z utrzymaniem łowiska.

C. Możliwość niewydania kolejnego zezwolenia w danym roku w przypadku rażącego łamania przepisów obowiązujących na łowisku.

D. Prawo monitorowania łowiska na potrzeby ochrony wód i mienia Gospodarza łowiska.

 

Wędkowanie na stawie nr 1 jest równoważne z akceptacją niniejszego regulaminu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania. Powyższy regulamin jest wersją skróconą regulaminu ogólnego łowiska i stworzony został tylko na potrzeby stawu nr 1. 

 

Zatwierdzono uchwałą Zarządu Okręgu PZW Krosno w dniu 2020-10-19 i obowiązuje od 01.01.2021 do odwołania