Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Regulamin stawów LUKTYK w miejscowości Szczawne 2021

Informacje ogólne

Gospodarzem łowiska o nazwie Szczawne „Luktyk” jest Koło PZW „Pstrąg” w Rzepedzi. W skład łowiska wchodzą stawy nr 1, 2, 3, 4 oraz nr 5 – Staw nr 4 jest całkowicie wyłączony z wędkowania.

Wędkowanie na w/w łowisku dozwolone jest po wniesieniu składki członkowskiej PZW, okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód oraz składki na przedmiotowe łowisko (wniesienie składki okręgowej nie obowiązuje przy zezwoleniach jednodniowych).

Wniesienie składki na dane łowisko jest równoznaczne z akceptacją zawartych w niniejszym zezwoleniu postanowień i upoważnia do 40-stu wejść. Po wyczerpaniu limitu wejść obowiązuje ponowne opłacenie składki oraz zwrot starego zezwolenia (dotyczy również zezwoleń z roku poprzedzającego) do Skarbnika Koła.

Na łowisku obowiązuje ewidencja połowu ryb. Wpis daty połowu tj. dzień i miesiąc należy dokonać przed rozpoczęciem wędkowania. Wszelkie wpisy w rejestrze połowu ryb wykonujemy długopisem nieścieralnym, a jakiekolwiek błędy dokonane przy wypełnianiu rejestru połowu obciążają właściciela zezwolenia. Poprawianie wpisów w rejestrze połowu spowoduje unieważnienie rubryki, w którą wpis został dokonany. Poprawny wpis należy dokonać w rubryce niżej.

Uwaga:

Każdy wędkarz przed rozpoczęciem wędkowania ma obowiązek:

ü  zapoznać się z zasadami obowiązującymi na danym łowisku oraz aktualnymi komunikatami dotyczącymi łowiska,

ü  dokonania ponownego wpisu w rejestrze połowów każdorazowo po zakończonej dobie wędkowania (nie dotyczy zezwoleń jednodniowych).

Zasady obowiązujące na łowisku

1.     Informacje wstępne.

a) W okresie od 01.09 do 31.05 wędkowanie dozwolone jest tylko w porze dziennej (tj. 1 godz. przed wschodem słońca do 1 godz. po zachodzie słońca w.g. danych kalendarzowych) (zmiana na 2021r.).

b) W okresie od 01.06 do 31.08 dozwolone jest wędkowanie całodobowe (zmiana na 2021r.).

2.     Obowiązują następujące zakazy:

a) Używania jakichkolwiek środków pływających służących do połowu ryb, rekreacji czy wywożenia zanęt oraz przynęt.

b) Brodzenia i kąpieli.

c) Wycinania i niszczenia drzew i krzewów (za wyjątkiem prac pielęgnacyjnych prowadzonych przez Gospodarza).

d) Odgradzania w jakikolwiek sposób zajmowanego stanowiska.

e) Puszczania psów luzem. Psy muszą być na smyczy, a dodatkowo dla ras niebezpiecznych obowiązuje kaganiec.

f) Wypalania traw.

g) Połowu ryb gatunków zarybionych w okresach ustalonych i ogłoszonych przez Gospodarza łowiska.

h) Czyszczenia ryb na terenach łowiska i terenie przyległym.

i) Przekazywania złowionych ryb osobom trzecim.

j) Biwakowania (za wyjątkiem parasolo-namiotów i otwartych namiotów karpiowych bez podłogi) – nie dotyczy zawodów organizowanych przez Gospodarza łowiska.

k) Palenia ognisk poza miejscem wyznaczonym przez Gospodarza.

l) Spinningowania od zmierzchu do świtu (w.g. danych kalendarzowych).

m) Znakowania przy pomocy boi/markerów.

n) Poruszania się jakimikolwiek pojazdami po wałach stawów (nie dotyczy osób upoważnionych przez Gospodarza łowiska do prowadzenia prac gospodarczych).

o) Posiadania przy sobie dodatkowej rozłożonej i uzbrojonej wędki ponad stan określony w RAPR.

3.     Ponadto obowiązuje:

a) Ustawianie samochodów tylko w miejscach do tego przeznaczonych, pod warunkiem posiadania aktualnego zezwolenia na połów ryb i w sposób taki, aby nie przeszkadzały w swobodnym poruszaniu się wzdłuż dróg dojazdowych.

b) Poddawanie się kontroli właściwym jednostkom – zgodnie z Ustawą o Rybactwie Śródlądowym oraz Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb – a także upoważnionym przez uprawnionego do rybactwa.

c) Przestrzeganie znaków informacyjnych oraz ogłoszeń umieszczonych na łowiskach i terenie przyległym.

d) Utrzymanie zajmowanego stanowiska w bezwzględnej czystości w promieniu min. 5 m. bez względu na stan jaki zastał przed rozpoczęciem połowu oraz pozostawienie go w bezwzględnej czystości po zakończeniu łowienia.

e) Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek okazać dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty.

f) Wędkowanie oraz nęcenie dozwolone wyłącznie z zajmowanego stanowiska.

g) Po każdym zarybianiu pstrągiem obowiązuje zakaz wędkowania na danym akwenie na czas określony przez Zarząd Koła. Po otwarciu łowiska wędkowanie tylko na przynęty sztuczne przez okres 1-go tygodnia (po złowieniu i uśmierceniu 2 pstrągów wędkarz jest zobowiązany do opuszczenia danego stawu). Po zarybieniu jak i w czasie wędkowania z użyciem przynęt sztucznych obowiązuje zakaz nęcenia.

h) Wszystkich przebywających na terenie łowiska obowiązuje zasada zachowania kultury osobistej (ciszy i spokoju).

i) Wykonywanie potrzeb fizjologicznych wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.

j) Po osiągnięciu limitu złowionych ryb (ryb limitowanych ilościowo) wędkarz zobowiązany jest do opuszczenia łowiska.

k) Obowiązuje całoroczny zakaz zabierania jesiotra oraz leszcza z łowiska (zmiana na 2021r.).

 

4.     Dodatkowe przepisy obowiązujące na łowisku:

a) Zaostrzone wymiary ochronne ryb:

karp: do 40 cm. i od 55 cm (zmiana na 2021r.),

amur, tołpyga: do 50 cm i od 80 cm,

kleń, lin, jaź, świnka: do 30 cm,

węgorzdo 70 cm,

sum: zgodnie z RAPR. Złowiony sum podlega obowiązkowi zabrania z łowiska.

b)    Limit dobowy:

karp: 2 szt. (zmiana na 2021r.)

Uwaga: przez 7 pełnych dni po zarybieniu karpiem limit dobowy dla karpia jest zmniejszony do 1 szt./dobę.

kleń, lin, jaź, świnka, karaś: 3 szt. łącznie

amur, tołpyga, szczupak, sandacz, węgorz: 1 szt. łącznie

pstrąg: 2 szt.

ŁĄCZNA ilość ww. gatunków ryb nie może przekroczyć 3 szt. w ciągu doby

c) Limit tygodniowy (przy zachowaniu limitu dobowego):

karp: 5 szt.

amur: 1 szt.

d) Limit miesięczny (przy zachowaniu limitu dobowego i tygodniowego):

karp: 10 szt.

pstrąg, leszcz, lin, jaź, kleń: 8 szt.

szczupak, sandacz, węgorz: 4 szt. łącznie.

e) Limit na zezwolenie (przy zachowaniu limitu dobowego, tygodniowego i miesięcznego):

karp: 30 szt. (zmiana na 2021r.)

 

Pozostałe gatunki ryb limity, wymiary i okresy ochronne zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb PZW.

e) Złowiona i zatrzymana ryba musi być natychmiast wpisana do Rejestru Połowu wraz z wpisaniem jej wymiaru w centymetrach. Za rybę zatrzymaną uważa się rybę, która zaraz po złowieniu wędkarz uśmiercił lub umieścił w siatce. Wszystkie ryby (za wyjątkiem ryb łososiowatych) muszą być przetrzymywane w siatce na ryby. Ryb z siatki nie wolno wymieniać na inne.

f) Połów na żywca dozwolony tylko przy użyciu pojedynczego haka z pojedynczym grotem w okresie od 01 czerwca do 31 grudnia.

Uwagi końcowe

I. Niestosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu powoduje natychmiastowe zatrzymanie zezwolenia przez kontrolującego do czasu wyjaśnienia sprawy przez właściwy organ, wyproszenie z łowiska, a ponadto odpowiedzialność wynikająca z Ustawy o Rybactwie Śródlądowym.

II. Wędkarz będący świadkiem łamania obowiązujących na danym łowisku powinien poinformować Strażnika o zaistniałym fakcie.

III. Gospodarz łowiska nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób przebywających na łowisku oraz za ich mienie.

Gospodarz Łowiska zastrzega sobie:

A. Prawo zmiany niniejszego regulaminu w całości lub w części w zależności od okresowych potrzeb jak również zamknięcia łowiska (po uzyskaniu zgody Zarządu Okręgu).

B. Prawo do dokonywania na łowisku zabiegów gospodarczych przez Gospodarza łowiska np. odłowów, koszenia trawy i innych czynności związanych z utrzymaniem łowiska.

C. Możliwość niewydania kolejnego zezwolenia w danym roku w przypadku rażącego łamania przepisów obowiązujących na łowisku.

D. Prawo monitorowania łowiska na potrzeby ochrony wód i mienia Gospodarza łowiska.

Zatwierdzono uchwałą Zarządu Okręgu PZW Krosno w dniu 2020-10-19