Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Prawa i obowiązki wędkującego na wodach PZW Okręg w Rzeszowie 2022 r.

 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO W WODACH

PZW OKRĘG W RZESZOWIE

 

1.     Zezwolenie uprawnia do wędkowania na wodach, użytkowanych przez  

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Rzeszowie.

2.     Zezwolenie zabezpieczone jest hologramem.

3.     Zezwolenie ważne jest wraz z kartą wędkarską i legitymacją członkowską.

4.     Amatorski połów ryb odbywa się w sposób i na zasadach określonych w znowelizowanej Ustawie o Rybactwie Śródlądowym i Regulaminie Amatorskiego

      Połowu Ryb , a także ograniczeniach ujętych przez uprawnionego do rybactwa w dalszej części zezwolenia.

5.     Osoba wydająca zezwolenia ma dokonywać wpisu numeru zezwolenia do legitymacji członkowskiej pod aktualnymi znaczkami składek członkowskich .

6.     Nie przestrzeganie wprowadzonych wymogów stanowi naruszenie warunków udzielonego zezwolenia i stanowi podstawę do jego zatrzymania bez prawa do odszkodowania.

          7.     „…użytkownik rybacki w przypadku stwierdzenia naruszenia przez osobę posiadającą niniejsze zezwolenie,

przepisów o amatorskim połowie ryb – wydający zezwolenie może je cofnąć oświadczeniem doręczonym jego posiadaczowi bez odszkodowania.”

 

( Uchwała nr 75 ZG PZW z dnia 28.03.2015 r. na podstawie Statutu PZW § 30 pkt. 10)

 

 

 

 

ZASADY OGÓLNE DOTYCZĄCE POŁOWU RYB NA WSZYSTKICH WODACH  OKRĘGU PZW RZESZÓW

 

 

1. Miejsca do wędkowania oznakowane tablicami dla osób niepełnosprawnych są wyłącznie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych

i mają pozostać wolne, nawet jeśli taka osoba nie wędkuje (zasada taka jak na miejscach parkingowych dla niepełnosprawnych).

Za złamanie tego przepisu będą wyciągnięte konsekwencje na drodze prawnej.

 

2. Na wodach PZW Okręg w Rzeszowie obowiązuje cisza nocna w godzinach (22.00 – 6.00).

 

3. Zakaz zabierania karpia od 15 października do 31 grudnia - dotyczy wszystkich wód Okręgu.

 

4. Wprowadza się ogólny limit zabieranych ryb dla następujących gatunków:

- karp, amur, szczupak, lin  i pstrąg tęczowy – po jednej sztuce z tych gatunków

na dobę.

 

5. Zniesienie limitu zabierania suma (także łowiska no-kill) - dotyczy wszystkich wód Okręgu.

 

6. Zakaz zabierania wszystkich gatunków Troci i Łososia od 1 stycznia

do 31 grudnia - dotyczy wszystkich wód Okręgu.

 

7. Zakaz jakichkolwiek ingerencji w grunt na terenie łowiska tj. przekopywanie grobli, budowa stanowisk na grobli.

 

8. Zakaz zabierania ryb łososiowatych i lipienia złowionych inną metodą niż spinningowa i muchowa - dotyczy wszystkich wód Okręgu.

 

9. Zakaz przywożenia na łowisko przynęt (żywca) z obcych akwenów.

 

10. Dopuszcza się do połowu na żywca i martwą rybkę jedynie ryby pozyskane w dniu połowu  na łowisku z zastrzeżeniem obowiązujących wymiarów

i okresów ochronnych.

 

11. Zakaz zabierania troci jeziorowej, troci wędrownej i łososia.

 

12. Obowiązek posiadania maty, podbieraka i wypychacza na zbiornikach no-kill (dotyczy wszystkich metod połowu ryb).

 

13. Obowiązek posiadania podbieraka na wszystkich wodach Okręgu (dotyczy wszystkich metod połowu.

 

14. Ustanawia się zakaz nęcenia w okresie 01.07 - 31.08. na wszystkich zbiornikach zamkniętych Okręgu. W przypadku niekorzystnych warunków środowiskowych (upały) Okręg ma prawo podjąć indywidualną decyzje dotyczącą dodatkowych terminów obostrzeń na zbiornikach (z wyłączeniem zbiorników Otałęż i Czarna Sędziszowska).

 

15. Zakaz spinningowania na wodach górskich całego Okręgu w okresie od 01.09. do 31.01.

 

16. Zakaz używania osęki.

 

17. Zakaz połowu metodą trollingową na wszystkich wodach Okręgu.

(z wyłączeniem rzeki San Obwód Rybacki nr 9).

 

18. Zakaz kąpieli poza miejscami wyznaczonymi na kąpieliska.

 

19. Zakaz używania silników spalinowych podczas połowu ryb

(z wyłączeniem rzeki San Obwód Rybacki nr 9).

 

20. Dopuszcza się do połowu ryb używanie łódek wiosłowych lub z silnikami elektrycznymi na zbiornikach:

 

OTAŁĘŻ, CZARNA SĘDZISZOWSKA, , ZBIORNIK ZAPOROWY

RZESZÓW, ZBIORNIK ZAPOROWY  MOKRZEC, MĘCISZÓW ZBIORNIK DUŻY,

ZBIORNIK ZAPOROWY OŻANNA, ZBIORNIK ZAPOROWY BRZÓZA KRÓLEWSKA,

RZEMIEŃ ZBIORNIK NR 3, STRZEGOCICE I i II, ZBIORNIK ZAPOROWY GRAND CHOTOWA, WOLA DALSZA.

 

21. Dopuszcza się na zbiornikach używanie łódek elektrycznych zdalnie sterowanych do wywożenia zanęty i przynęty. Nie dotyczy wyszczególnionych zbiorników w TAB. II. Wody nizinne - zbiorniki różne ; patrz obowiązujące zasady na poszczególnych zbiornikach.

  

UWAGA ! Na niektórych zbiornikach mogą wystąpić dodatkowe zmiany w zasadach i metodach połowu.

Wszystkie te zmiany będą dostępne na stronie internetowej Okręgu PZW w Rzeszowie i na terenie łowisk.

 

22. Na zbiornikach dzierżawionych bądź będących własnością Okręgu zabrania się puszczania psów luzem.

 

 

23. Po przybyciu na stanowisko oraz przed opuszczeniem łowiska wędkarz jest zobowiązany do sprzątnięcia śmieci.

 

24. Palenie ognisk może odbywać się tylko w miejscach do tego celu wyznaczonych i oznakowanych.

 

25. Parkowanie pojazdów winno odbywać się na wyznaczonych parkingach, zaś parkowanie samochodów na brzegach zbiorników jest możliwe przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 10 metrów od lustra wody.

 

26. Na zbiornikach eksploatowanych przez KRUSZGEO obowiązuje dodatkowo wewnętrzny regulamin kopalni, m.in. zakaz przebywania

w odległości mniejszej niż 50 metrów od obiektów i urządzeń Kruszgeo S.A. służących do wydobywania, transportu i przeróbki  kruszywa,  natomiast z dróg technologicznych należy korzystać ze szczególną ostrożnością, tak aby nie zakłócać transportu kruszywa na terenie kopalni.

 

27. Podczas wszystkich prac (koszenie, prace ziemne i inne) wędkujący są zobowiązani do usunięcia się ze stanowiska i nie przeszkadzania w wykonywaniu prac zleconych przez Zarząd Okręgu lub Gospodarza Łowiska.

 

Obowiązuje bezwzględne przestrzeganie porządku na wszystkich wodach Okręgu.

PZW Okręg w Rzeszowie informuje o wprowadzeniu monitoringu (kamer) na wodach Okręgu.

 

 

INSTRUKCJA PROWADZENIA REJESTRACJI POŁOWU RYB:

 

 

Rejestr połowu ryb stanowi integralną część udzielonego zezwolenia na wędkowanie.

Prowadzenie rejestru obowiązuje od momentu wejścia na łowisko poprzez wpisanie daty, nazwy łowiska i miejscowości.

Wpisu należy dokonać długopisem, czytelnie i bez skreśleń.

Ryby przetrzymywane w siatce nie podlegają wymianie.

W przypadku ryb nie objętych wymiarem ochronnym dokonujemy wpisu pierwszych zabieranych ryb, wymieniając gatunek, a po zakończeniu połowu ostateczną liczbę i średnią długość zabieranych ryb np. ukleja, 3 szt., 12 cm.

W przypadku wyczerpania rubryk rejestru wędkarz powinien zgłosić się do swojego Koła lub Biura Zarządu Okręgu w Rzeszowie w celu otrzymania kolejnego.

 

Brak zwrotu rejestru bez względu na jego przyczynę (zgubienie, zniszczenie itp.) zobowiązuje wędkarza do wpłaty składki na zagospodarowanie i ochronę wód w wysokości 10 zł.

 

Nie przestrzeganie wprowadzonych wymogów stanowi naruszenie warunków udzielonego zezwolenia.

 

 

 

 

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Jaką metodą najczęściej wędkujesz?
spławikowo - gruntową
spinningową
muchową
podlodową
Głosuj wyniki

Na skróty

Ilość odwiedzin