Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków - grupowe ubezpieczenie wędkarzy 2022

Wszyscy Członkowie Okręgu PZW w Rzeszowie, którzy nabyli uprawnienia do wędkowania

i zadeklarowali przystąpienie do ubezpieczenia podlegają temu ubezpieczeniu.

Umowa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków została podpisana pomiędzy Uprawnionym do rybactwa,

a Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A.

i obowiązuje od dnia 16 stycznia 2022 roku do 15 stycznia 2023 roku, zgodnie z podpisaną umową z dnia 30.12.2021 roku. 

 Osoby ubezpieczone: Osoba, która jest członkiem PZW, opłaciła składkę członkowską

i zadeklarowała przystąpienie do ubezpieczenia oraz posiada ważną legitymację na dany rok.

Wypłata odszkodowania nastąpi po zgłoszeniu wypadku z ubezpieczenia i po potwierdzeniu powyższego w Okręgu PZW.

Ubezpieczenie obejmuje: Wypadki, jakim mogą ulec członkowie PZW zrzeszeni w kołach PZW Okręgu w Rzeszowie

podczas indywidualnego wędkowania, uczestnictwa w imprezach – zawodach wędkarskich, w czasie zebrań, odpraw

i wykonywania czynności zleconych przez władze PZW.

Ubezpieczenie obejmuje również wypadki w drodze do miejsca wędkowania, wędkarskich imprez sportowych i w drodze powrotnej,

w drodze do miejsc wykonywania przez strażników wędkarskich

i przez członków władz zleconych czynności statutowych PZW oraz w drodze powrotnej z tych miejsc. 

Przy zgłoszeniu nieszczęśliwego wypadku należy przedstawić w Okręgu PZW – do wglądu –

dowód osobisty oraz ważną legitymację z opłaconymi składkami członkowskimi za okres, 

w którym zaistniał nieszczęśliwy wypadek.

W razie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku zgłoszenia dokonuje Okręg PZW w Rzeszowie

w siedzibie S.T.U. Ergo Hestia S.A. 

Suma ubezpieczenia: 15.000 zł.

Roczna składka za okres ubezpieczenia: 2,40 zł

Dane polisy:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. w Sopocie

Polisa Nr 903013933836

 

 

 

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Jaką metodą najczęściej wędkujesz?
spławikowo - gruntową
spinningową
muchową
podlodową
Głosuj wyniki

Na skróty

Ilość odwiedzin