Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Uchwały - rok 2021

 

Posiedzenie Prezydium ZO PZW 18.01.2021

1 w sprawie zawieszenia Sekretarza Zarządu OKręgu PZW w Skierniewicach

2. zatwierdzenie planu pracy na I półrocze 2021

3. zatwierdzenie ordynacji wyborczej dla kół na kadencje 2021-2024

4. przeznaczenie zysku osiągniętego w roku 2020

5. zatwierdzenie terminarza imprez sportowych

6. w sprawie rejonizacji miasta Sochaczew, rozprowadzania znaków wartościowych przez koła PZW - UCHYLONA (Uchwała 2/22.03.2021/Z)

7. akcetacja oferty firmy Trans - Fudi na odmulenie rzeki Uchanki i naprawę jazu piętrzącego zbiornika za Laskiem w Łowiczu

8. przyznanie Edwardowi Grabowskiemu tytułu "Honorowego Prezesa" koła PZW nr 005 Rawent

9. w sprawie prac rewitalizacyjnych na stawachy w Wiskitkach

10. zwrot kosztów tablic do oznakowania zbiornika "no kill" w Wiskitkach kołu PZW nr 020 Wiskitki

 

L  I  N  K

 

Posiedzenie Prezydium ZO PZW 15.02.2021

1. dotyczy zmiany treści protokołu z Posiedzenia Prezydium z dnia 21.09.2020 roku

2. w sprawie ustalenia wstępnego terminu organizacji wyjazdowych zawodów aktywu w roku 2021

3. dotyczy pozwolenia na organizację przez Koło nr 38 Kleń OPZW w Sieradzu zawodów wędkarskich na zbiorniku za laskiem.

4. dotyczy pozwolenia na organizację przez Koło nr 38 Kleń OPZW w Sieradzu zawodów wędkarskich na zbiorniku Rogów

5. w sprawie organizacji przez FS TRADE S.C. zawodów wedkarskich _Kleń Bzury 2021_

6. dotyczy pozwolenia na organizację przez Koło nr 6 Nowy Glinnik zawodów wędkarskich na zbiorniku Chociszew - Lesisko

7. dotyczy pozwolenia na organizację przez Koło nr 6 Nowy Glinnik zawodów wędkarskich na zbiorniku Chociszew - Lesisko o Puchar CMPG

8. w sprawie dofinansowania Koła PZW w Rogowie

9. w sprawie dofinansowania PSR w Łodzi, Posterunku w Skierniewicach

10. dotyczy wyłonienia wykonawcy prac rewitalizacyjnych na stawach w Strobowie

12. w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu nieruchomością oznaczoną numerem działki ewidencyjnej 698 w Wiskitkach

13. w sprawie wniosku o zawarcie porozumienia do korzystania z działki ewidencyjnej nr 698 w Wiskitkach

14. w sprawie zakupu i montażu szaf biurowych w biurze ZO PZW w Skierniewicach

 

L  I  N  K

 

Poziedzenie Zarządu Okręgu PZW 22.03.2021

1. w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Zarządu Okręgu PZW z dnia 28 sierpnia 2020 roku;

2. w sprawie uchylenia uchwały nr 6_18.01.2021_P dot. rejonizacji - zasad rozprowadzania znaków wartościowych przez Koła PZW na terenie miasta Sochaczew;

3. w sprawie zatwierdzenia uchwał podjętych na posiedzeniu Prezydium ZO w dniu 18.01.2021 roku;

4. w sprawie zatwierdzenia uchwał podjętych na posiedzeniu Prezydium ZO w dniu 15.02.2021 roku;

5. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego - Bilansu za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku;

6. w sprawie dofinansowania działalności Okręgowej Szkółki Wędkarskiej;

7. w sprawie dofinansowania działalności  Szkółki wędkarskiej przy kole PZW nr 015 Sochaczew;

8. w sprawie organizacji zawodów wędkarskich przezkoło PZW nr 38 Kleń na wodach Okręgu Skierniewickiego;

9. w sprawie organizacji zawodów wędkarskich przez koło PZW nr 38 Kleń na wodach Okręgu Skierniewickiego;

10. w sprawie dofinansowania koła PZW nr 022 Wydra w Jeżowie do zakupu pastucha elektrycznego;

12. w sprawie podniesienia wysokości diet Czonkom Zarządu Okręgu PZW w Skierniewicach.

 

L  I  N  K

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty