Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Oficjalne stanowisko Głównego Kapitanatu Sportowego w sprawie proponowanych zmian statutowych dotyczących sportu w PZW.

Aktualności | 2021-02-28 | Publikujący: Główny Kapitanat Sportowy

STANOWISKO GŁÓWNEGO KAPITANATU SPORTOWEGO

ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO

dotyczące zaistniałej sytuacji, po wyemitowaniu kolejnego odcinka z prac Komisji Statutowej PZW, w sprawie ewentualnych zmian w zakresie sportu wędkarskiego w Polskim Związku Wędkarskim.

Składka krajowa i finansowanie sportu - prace nad statutem PZW - YouTube  

 

Szanowni Państwo (Szanowne Koleżanki i Koledzy, członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego)

 

W związku z pojawiającymi się informacjami medialnymi, przekazywanymi przez członków Komisji Statutowej powołanej przez Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego /ZG PZW/, a dotyczących proponowanych zmian Statutu PZW, w tym zmian bezpośrednio dotyczących formuły i finansowania sportu wędkarskiego - jako Główny Kapitanat Sportowy /GKS/ - wyrażamy głębokie zaniepokojenie, zarówno formą przekazywania informacji jak i niejasnym zakresem proponowanych zmian. Nasza reakcja spowodowana jest również dużą liczbą  zapytań ze strony członków naszego związku. Członkowie ci pytają, o co właściwie chodzi w tych zmianach i co w tej kwestii robi Główny Kapitanat Sportowy? Na wstępie zaznaczamy, że jesteśmy zaniepokojeni faktem, iż Prezydium Głównego Kapitanatu Sportowego zostało całkowicie pominięte w dyskusji, która trwa, a dotyczy bezpośrednio obszaru naszych kompetencji w obszarze  sportu wędkarskiego. Chcemy przypomnieć, iż jednym z głównych celów działania PZW zawartych w § 6 Statutu PZW - w tym GKS - jest sport wędkarski. W przywołanym § 6 zapisano, że: „Celem Związku jest organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie i ochrona wód, działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej." Proponowane - przez powołany zespół - sprowadzenie sportu do rangi  wędkarstwa „szuwarowo-bagiennego", wydaje się odbiegać, od wieloletniej zasady działania sportu wędkarskiego w Polsce. My, jako wszyscy członkowie PZW - musimy respektować ten obowiązek i pielęgnować tę tradycję sportu, sportu z wieloletnimi wielkimi sukcesami na arenie krajowej i międzynarodowej. Sportu, który jest jednym z głównych motorów napędowych rozwoju, popularyzacji tradycji i kultury wędkarskiej w Polsce. Przy braku pełnej jasności, co do proponowanej formuły zmian oraz brakiem jakiejkolwiek wcześniejszej dyskusji w tym zakresie, wyrażamy swoją wyjątkową dezaprobatę, charakterem przekazywania informacji członkom naszego związku, ale również członkom GKS. Zarówno formuła, jej forma i treść, stawiają nas -  jako GKS, w wyjątkowo niekomfortowej sytuacji. Tym bardziej, że nikt z nas, członków GKS - w takiej debacie nie uczestniczył i nikt z członków Komisji Statutowej nie konsultował z nami proponowanych zmian. Jednocześnie - a może właśnie dlatego - zostaliśmy postawieni w „ogniu krzyżowym" pytań, płynących od naszych członków oraz Okręgów PZW, którzy pytają się, o co w tym wszystkim chodzi? I czy GKS podpisuje się pod tym, co proponuje Komisja Statutowa? W związku z tym, iż członkowie PZW zaangażowani bezpośrednio w sporcie wędkarskim , przekazują nam codziennie wyrazy swojej dezaprobaty, czujemy się w obowiązku zasygnalizować ten problem. Wyrazy dezaprobaty dotyczą zarówno sposobu komunikacji, a także niejasnego charakteru proponowanych zmian, a w zasadzie likwidacji sportu na wysokim poziomie. Nasi członkowie to ludzie, którzy ze sportem wędkarskim związani są od wielu lat i są przerażeni, iż proponowane sprowadzanie sportu w PZW do modelu  „szuwarowo bagiennego" zniweczy ich wysiłek  i dorobek wielu lat. W ich ocenie rezygnacja ze sportu w obecnej formule, z pewnością spowoduje „dalsze wygaszanie" popularyzacji sportu wędkarskiego, popularyzacji wędkarstwa i tym samym zmniejszanie liczby członków, i sympatyków PZW. Dodatkowo - sposób przekazywania informacji w przestrzeni medialnej PZW, o finasowaniu sportu z pieniędzy członków PZW pozostawia wiele możliwości do snucia różnorakich teoretycznych rozważań o czymś, o czym przeciętny członek PZW nie ma wystarczającej znajomości faktów, a przecież finansowanie sportu w PZW jest precyzyjnie określone uchwałą programową ostatniego Zjazdu Delegatów PZW i zgodnie z nią jest realizowane. Chcemy przypomnieć, iż członkowie GKS zostali powołani przez ZG PZW, w celu działań mających na celu promowanie i kierowanie na szczeblu krajowym szeroko rozumianym sportem wędkarskim, zdecydowanie wykraczającym poza tzw. sport „szuwarowo-bagienny", używany przez Komisję Statutową - słowa te mają bardzo negatywny i ujemny wydźwięk wśród wielu członków PZW.  Główny Kapitanat Sportowy działa jako Komisja Problemowa. Członkowie GKS nie są w rozumieniu Statutu PZW działaczami z wyboru i w związku z powyższym nie pobierają diet za swoją  działalność. Nie mają również jako komisja ostatecznej mocy sprawczej. Wszelkie uchwały GKS muszą być zatwierdzone przez ZG PZW i dopiero stają się obowiązujące. Podkreślić należy również, że - w aktualnym stanie prawnym - na samym GKS nie kończy się lista osób zaangażowanych w realizację zadań związanych ze sportem wędkarskim. Swoją społeczną pracę wkładają również sędziowie, trenerzy kadr, kierownicy ekip, sponsorzy i wiele innych osób - wolontariuszy, dla których sport wędkarski jest częścią życia. Od 1985 roku członkowie naszego związku zdobyli dla Polski ponad 500 medali. Warto tutaj podkreślić, że w samym 2019 roku, zawodnicy Polskiego Związku Wędkarskiego - reprezentujący nasz kraj na arenie międzynarodowej - zdobyli rekordową liczbę 51 medali, Mistrzostw Świata i Europy (23 złote, 11 srebrnych i 17 brązowych medali). Dwadzieścia ze zdobytych medali, wywalczyli nasi juniorzy i młodzież. I to właśnie oni - dzieci i młodzież - odczują najbardziej skutki zmian, które proponują członkowie ZG PZW. Przypominamy, iż cele sportowe PZW, realizowane są min. poprzez współpracę PZW z międzynarodowymi organizacjami i federacjami wędkarskimi - w tym głównie z CIPS (The International Sport Fishing Confederation), który zrzesza obecnie 152 krajowe federacje z 78 krajów, z ponad 50 milionami zrzeszonych członków. Czy w związku z tym zmiany proponowane przez Komisję Statutową mają na celu zniweczenie naszej - Polskiego Związku Wędkarskiego - dotychczasowej współpracy sportowej z CIPS? oraz wykluczenie PZW z międzynarodowych federacji sportowych? Czy przy proponowanych zmianach ktokolwiek wziął to pod uwagę? Komisja Statutowa zapomniała (a może nie wie?) - iż zgodnie z założeniami ostatniego kongresu CIPS - PZW, jako organizacja zrzeszona w międzynarodowych strukturach - powinien położyć szczególny nacisk na propagowanie wędkarstwa i sportu wędkarskiego wśród dzieci i młodzieży. Właśnie praca z dziećmi i młodzieżą poprzez sport, będzie celem, i głównym priorytetem CIPS (oraz zrzeszonych federacji), na następne lata. Poparciem powyższej strategii jest  od pewnego czasu  zwiększanie (na świecie) liczby dyscyplin sportu wędkarskiego, skierowanych właśnie do najmłodszych. Sport najmłodszych, to z pewnością nie tylko łowienie w szuwarach, ale także udział w międzynarodowych imprezach sportowych naszych federacji. Tu przytoczyć wypada, to co jest napisane powyżej: „Dwadzieścia ze zdobytych medali, wywalczyli nasi juniorzy i młodzież. I to właśnie oni - dzieci i młodzież - odczują najbardziej skutki zmian, które proponuje Komisja Statutowa." Co do startów naszych zawodników w zawodach rangi międzynarodowej warto zaznaczyć, że w ostatnim czasie wyraźnie wzrosło zainteresowanie członków PZW takimi zawodami, a liczba odsłon na stronie https://www.facebook.com/pzworgpl/ - tylko z samej Olimpiady Wędkarskiej w 2019 r. oscylowała w granicach 300 tys. Zdecydowanie stoimy na stanowisku, że obecne działania medialne członków Komisji Statutowej są szkodliwe dla PZW, generują tylko niepotrzebne problemy i dyskusje, których moglibyśmy jako Związek uniknąć, gdyby ktokolwiek - w kwestii proponowanych zmian - wykazał empatię i chęć debaty, bądź współpracy z GKS. Brak takiej dyskusji i niejasne informacje  przekazywane naszym członkom, wpływają negatywnie na wizerunek Związku i nie przyczynią się do budowania dobrej atmosfery wokół PZW. A zła atmosfera, która ostatnimi czasy zawisła nad PZW jest  nam niepotrzebna. Potrzeba nam utrzymania dobrego wizerunku PZW, budowania dobrej atmosfery wokół proponowanych zmian, , ale tylko zmian, które rzeczywiście są konieczne i pożyteczne. Wydaje się, że zrobienie ze sportu kozła ofiarnego - także w kwestii szukania finansowania planowanych w statucie zmian- jest najgorszą z możliwych dróg. Sport - tak, jak to się dzieje od lat - musi być w dalszym ciągu motorem napędowym wędkarstwa. Zarówno w kwestii promocji i jak rozwoju wszystkich, w tym także nowych  dyscyplin. Na zakończenie pragniemy jednoznacznie stwierdzić, że Członkowie Głównego Kapitanatu Sportowego w sposób zdecydowany sprzeciwiają się planom sprowadzenia sportu wędkarskiego w PZW do poziomu szuwarowo- bagiennego, proponowanego przez Komisję Statutową. Szanowni Koledzy w szuwarach i w bagnie nie da się zagrać Mazurka Dąbrowskiego, a nawet nie wypada.

 

Z poważaniem.

Przewodniczący GKS - Zbigniew Mośko

Zastępca Przewodniczącego GKS - Zbigniew Bielawski

Sekretarz GKS / Koordynator dyscypliny Spinningowej - Sławomir Kubasiewicz

Członek Prezydium GKS/ Przewodniczący Głównego Kolegium Sędziowskiego - Krzysztof Chwastek

Członek GKS - Komisja dyscyplinarna GKS - Henryk Mach

Koordynator dyscypliny spławikowej - Zbigniew Ciepliński

Koordynator dyscypliny podlodowej - Krzysztof Zakrzewski

Koordynator dyscypliny muchowej - Piotr Konieczny

Koordynator dyscypliny feederowej - Ryszard Dzikiewicz

Kordynator dyscyplin morskich - Roman Olma

Koordynator dyscypliny rzutowej - Marek Noga

Członek GKS - trener dyscypliny morskiej-plażowej (surfcasting) - Andrzej Jaworek

Poleć znajomemu

Załączniki

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasza sonda

Czy uczestniczyłeś/aś w zawodach wędkarskich?
Możesz dodać komentarz.
towarzyskich
wyczynowych
nie uczestniczyłem/am
Głosuj wyniki

Na skróty

Ilość odwiedzin