Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Regulamin Łowiska Miejsce-Oko 2023r

REGULAMIN ŁOWISKA SPECJALNEGO MIEJSCE-OKO 2023r.


1. Posiadacz niniejszego zezwolenia jest uprawniony do wędkowania od świtu do zmroku w środy, piątki, soboty, niedziele i święta, od 01.03.2023r. do 31.12.2023r., oraz od 01.01.2023r. do połowu spod lodu okonia. Połów codzienny od 1 czerwca, do 30 września.

2. Połów ryb w środy do godziny 24.00, oraz połów nocny z piątku
na sobotę i z soboty na niedzielę  do godziny 24.00 dozwolony jest od 28.04.2023r. Każdy poniedziałek jest dniem gospodarczym.

3. Wędkarza obowiązują limity ilościowe dozwolone
do złowienia w ciągu doby, zawarte w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb, z wyjątkiem:

- połów karpia, amura ogranicza się do 1 sztuki tygodniowo (od poniedziałku do niedzieli) w okresie od 1 marca do 30 kwietnia włącznie.

- od 1 maja połów karpia, lina, amura ogranicza się do 3 sztuk,

- połów szczupaka, sandacza ogranicza się do 2 sztuk (limit na sezon 5szt. łącznie), węgorz 1 szt.

  Od 1 maja w czasie jednego dnia połowu można złowić 3 sztuki ww. ryb.

  Po złowieniu ww. ryb, należy wpisać je do ewidencji połowu, przed ponownym zarzuceniem wędki.

4. Na jedno zezwolenie można złowić 25 sztuk ww. ryb.

Obowiązują wymiary ochronne, zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb, za wyjątkiem:

- lina do 40cm, karpia do 40cm i od 60cm,

- szczupaka, sandacza do 55cm i od 95cm,

- amura do 55cm i od 85cm.

5. Połów szczupaka, sandacza dozwolony od 01.06.

6. Połów jesiotra odbywa się na zasadzie złów i wypuść.

7. Wędkarz musi posiadać i stosować matę do odhaczania ryb.

8. Kąpiel, brodzenie w wodzie, używanie drewnianych podpórek, łamanie krzewów, drzew oraz zaśmiecanie łowiska jest zabronione.

9. Łowienie ryb, wywożenie zanęt, przynęt przy użyciu jakichkolwiek środków pływających, również elektronicznych wymaga uzyskania odrębnego pozwolenia.

10. Po jesiennym zarybieniu zakaz połowu białej ryby, za wyjątkiem drobnicy na żywca.

11. Do kontroli upoważniony jest każdy wędkarz.

12. Ujawnione wykroczenie należy niezwłocznie zgłosić do Zarządu Koła PZW Spytkowice.

13. Duplikatu zezwolenia w przypadku zniszczenia lub zagubienia, nie wydaje się.

14. Posiadacz niniejszego zezwolenia ma obowiązek udostępnić kontrolującym swój pojazd, w celu przeprowadzenia w nim kontroli.

15. Wędkarz przy zakupie wkładki na kolejny rok, zobowiązany jest zwrócić rejestr połowu ryb.

16. W przypadku naruszenia ww. przepisów zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania Decyzją Zarządu Koła PZW Spytkowice.

17. W dniach: W dniach: od 28.04.23r. do 07.05.23r., dopuszcza się łowienie całodobowe.

18. Gospodarz łowiska licencyjnego „Miejsce-Oko” nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków jakie mogą zaistnieć w trakcie korzystania z łowiska przez osoby dokonujące amatorskiego połowu ryb jak również osoby wspólnie przebywające z nimi na łowisku.

Uwaga!

Zarząd Koła PZW w Spytkowicach podaje do wiadomości,

że SSR Spytkowice została upoważniona do odbioru niniejszego zezwolenia w przypadku stwierdzenia zaśmieconego stanowiska, bądź nie posiadania i stosowania maty do odhaczania ryb przez wędkującego na akwenach własnych Koła PZW Spytkowice.


Zdjęcia z galerii