Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Regulamin Łowiska Koła Tatarak na rok 2017

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA ŁOWISKU SPECJALNYM KOŁA PZW "TATARAK" W KROŚNIE

§1

Łowisko o nazwie "Polanka" posiada kategorię łowiska specjalnego i jest użytkowane jako łowisko mieszane (znajdują się w nim różne gatunki ryb).

§2

Właścicielem łowiska jest Polski Związek Wędkarski Okręg Krosno, a gospodarzem - Koło PZW "Tatarak" w Krośnie. Łowisko znajduje się w Krośnie przy ulicy Szklarskiej.

§3

Każdy wędkarz, który posiada kartę wędkarską i dokonał odpowiednich opłat ma prawo korzystać z łowiska.

§4

Obowiązki wędkującego na łowisku:

1. Przed przystąpieniem do wędkowania każdy wędkarz zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

2. Wędkarz wykupujący zezwolenie na wędkowanie na łowisku zobowiązany jest pozostawić dyżurnemu strażnikowi kartę wędkarską w celu ewidencji łowienia i złowionych ryb. Po zakończeniu wędkowania każdy wędkarz winien osobiście zgłosić się do dyżurnego strażnika w celu odbioru karty wędkarskiej i okazania złowionych ryb.

3. Wędkarz zobowiązany jest do posiadania przyrządu do wyjmowania haczyków z pyszczków ryb, oraz regulaminową siatkę (pierścieniową) do przechowywania złowionych ryb.

4. Złowiona wymiarowa ryba, którą wędkarz przetrzymywał choćby przez krótki czas w siatce lub innym pojemniku do przechowywania złowionych ryb nie może być wymieniona na inną złowioną przez niego rybę.

5. Zabrania się łowienia metodą „na kulę wodną”

6. Wędkarz po zakończeniu wędkowania zobowiązany jest dokładnie wysprzątać stanowisko łowienia.

§5

WYMIARY OCHRONNE I LIMITY POŁOWU RYB :

1. Od zarybienia bez względu na gatunek wpuszczonej do stawów ryby obowiązuje jednodniowy zakaz połowu.

2. Wymiary ochronne: KARP-do 35cm i powyżej 55cm, WĘGORZ-do 60cm, SZCZUPAK- do 60cm, PSTRĄG- do 30cm,                 AMUR-do 60cm,LIN 30cm,SANDACZ-do 60cm, SUM- do70cm ,  JAŹ -do 25 cm, PŁOĆ,OKOŃ -25cm              

3. Limit dzienny:

KARP, WĘGORZ, AMUR, PSTRĄG ,JAŹ,SUM,SZCZUPAK,SANDACZ LIN, TOŁPYGA- 1 sztuka łącznie.

LIN, SZCZUPAK – 1 sztuka na 2 tygodnie

KARAŚ- 3 sztuki dziennie

Gatunki ryb nielimitowanych – 10 sztuk dziennie

 

4) limit miesięczny – 8 sztuk ryb gatunków limitowanych

§6

Inne ustalenia:

1. W sezonie wędkarskim ( w okresie otwarcia łowiska) wprowadza się stały dozór nad przestrzeganiem regulaminu łowienia ryb na łowisku. Strażnicy mają prawo kontroli technik łowienia, stosowanych przynęt, wymiaru i ilości złowionych ryb. Prawo kotroli mają również członkowie Zarządu Koła, oraz upoważnione osoby przez Zarząd Koła PZW „Tatarak”

2. Ustala się każdy wtorek jako dzień gospodarczy- łowisko zamknięte.

3. Wysokość opłaty jednorazowego wstępu na łowisko w wynosi:

- dla członków PZW                                                   14,00 zł

4. Karty wstępu należy nabyć u strażnika na łowisku przed    przystąpieniem do wędkowania.

5. Czas otwarcia łowiska ustala Zarząd Koła ,a informację o tym podaje do publicznej wiadomości w formie ogłoszeń.

 

NINIEJSZY REGULAMIN ZOSTAŁ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ  ZARZĄDU KOŁA Z DNIA 8.02.2017.